Zavzemamo se za

Navdihujemo
našeotroke, da mislijo
naprihodnost

Za več informacij o regionalnih programih družbe Samsung izberite med naslednjimi kategorijami.

Okolje

Družba Samsung ohranja prakso okoljske odgovornosti v vsem svojem poslovanju v dobro globalne skupnosti.

Okolje