Zavzemamo se za

Pametna učilnica v Indiji


Industrija IT v Indiji bliskovito raste, kljub temu pa je na tisoče učencev živi prikrajšano in imajo le redko priložnost srečati digitalni svet. Družba Samsung gradi most čez ta prepad in zagotavlja najnovejšo tehnologijo učencem v nerazvitih območjih. Do leta 2013 bo v digitalnem okolju uživalo približno 100 šol.