Skupaj za jutri!
Omogočanje ljudem

 

Pametna šola

Prizadevamo si izboljšati in razširiti uporabo informacijskih tehnologij v izobraževanju, saj lahko učencem tako ponudimo dostop do pametnejšega izobraževalnega okolja in s tem podpiramo njihovo ustvarjalnost ter premostimo digitalno vrzel.

The sun shines on everyone and everything. It shines on the windows of the bus in the downtown of Johnnesburg, skyscrapers within the city and even all the little leaves in Phomolong. The sun truly illuminates us all equally. However, this small and quiet village of Phomolong used to be my entire world. Now, as an adult, I commute from Phomolong to the city. It takes me only an hour to travel back and forth between those two completely diffrent worlds. But children in Phomolong think that the city is infinitely distant, like the universe. What are you looking at? I thought there would see something different. Oh, so by climbing up a tree thought you see a wider world? How did you know? Because I thought so too. Please, come down. I had a big dream but had no idea what it was or how I could turn it into reality. I just had a vague idea for an unknown wider world. where is this place? This is a power plant for a dream. You're right. The little girl over there is me. People around world at this very moment are looking at me as a high school girl. Yes, the internet connects the past, the present and also the future. I learned how to use a computer and the internet here for the first time. And this little computer monitor opened a new world for me. It helped me realize what I wanted to achieve and become. Then when I went to university, I realized that I excelled at computing. My job is to interact with people locally and around the world. I learned how to do that here and also acquired the necessary skills at this school. Do you want to come sit here? You can also find what you were looking for on that tree, in this place. Samsung's solar-powered internet school showed me what is beyond my horizons and offered me with the chance to become a part of that world. This miraculous experience has always been sustaining me until today. Whether you're young or old, tall or short, and live in the city or countryside, the sun shines on all of us equally. Just like the sun I hope children in Phomolong will have equal opportunities in education. I sincerely hope they dream and make their dreams come true in the wider world. Just as I.

* Videoposnetek je na voljo samo v angleškem jeziku.

Od leta 2018 je šola Samsung Smart School pomagala več kot 2,8 milijona študentom.

 

Prepričani smo, da lahko z najnovejšimi informacijskimi tehnologijami ustvarimo pametno učno okolje, s katerim lahko premostimo lokalne vrzeli v izobraževanju in podpiramo razvoj kreativnih talentov. Družba Samsung ponuja s tehnologijo podprto izobraževanje na področju programiranja programske opreme za revnejše učence z omejenimi možnostmi in jim tako zagotavlja kakovostno izobrazbo. Naši izobraževalni programi so zasnovani tako, da ustvarijo pozitivno učno okolje, uporabljene informacijske tehnologije in podajane vsebine pa so povsem prilagojene lokalnim potrebam.

 

Program pametne šole

 
<h3>Program pametne šole in spremembe v izobraževanju</h3> <ul> <li>Pametne naprave, vsebine in rešitve ter izobraževanje učiteljev so organsko povezani.</li> <li>Učenje pod vodstvom učiteljev → Učenje pod vodstvom učencev → Ustvarjalno učenje </li> </ul>
Prednosti
 • Interaktivni razred

  Deljenje in nadzorovanje s tabličnimi in osebnimi računalniki v realnem času omogočata odprto komunikacijo in privlačno učno okolje.

   
 • Sodelovalne dejavnosti

  Ekipne dejavnosti, skupinske naloge in skupinske razprave potekajo brezšivno s tabličnimi računalniki in med učence prinašajo duh sodelovanja.

   
 • Motivacijsko okolje

  Učitelji pogosto uporabljajo izpite in vprašalnike, da preverijo, kako dobro učenci razumejo učno snov in kako dobro se odrežejo v praksi. Učitelji po potrebi ponujajo tudi individualne možnosti učenja.

   
 • Digitalne vsebine

  Učenci lahko prenesejo učni načrt, učbenike in različne učne pripomočke (dokumente, slike, videoposnetke, zvočne posnetke, programe in povezave URL) za vsak predmet, kar opazno izboljša učinkovitost učenja.

   
Obiščite stran z novicami Samsung Electronics za več prispevkov