Skupaj za jutri!
Omogočanje ljudem

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

* Videoposnetek je na voljo samo v angleškem jeziku.

Naša osrednja področja

Prizadevamo si ustvariti pozitivne spremembe s programi družbene odgovornosti, ki temeljijo na globalnih družbenih potrebah in ki so usklajene z našimi osrednjimi kompetencami v vlogi globalnega vodilnega tehnološkega podjetja.

 

Izobraževanje

Z informacijskimi tehnologijami ustvarjamo priložnosti za učenje in učencem po vsem svetu tako zagotavljamo dostop do boljše izobrazbe.

  Pametna šola   Rešitve za jutri
 

Zaposlovanje in skupnost

Podpiramo poklicno izobraževanje in usposabljanje za mlade, saj bodo tako lahko dobili dobre službe in imeli boljšo prihodnost.

  Tehnološki institut   Nanum Village