Raznolikost in vključevanje

Raznolikost in rast

Ustvarjamo prihodnost, saj vzpodbujamo raznolikost kultur in tako podpiramo trajnostno rast.

 

Znotraj družbe Samsung

Vsi smo različni, zato je vsak od nas poseben.
Le s s sprejemanjem raznolikosti lahko združimo različne izkušnje in poglede ter ustvarjamo boljšo prihodnost.

Zaposlene ženske

 
Ti 4 grafi prikazujejo naslednje: Prvi graf opisuje spremembe skupnega deleža žensk med vsemi zaposlenimi med letoma 2017 in 2019 – z 45,2 % v letu 2017 na 43,2 % v letu 2018 in nato na 40,2 % v letu 2019. Drugi graf prikazuje porast deleža inženirk med vsemi zaposlenimi na tehnoloških delovnih mestih med letoma 2017 in 2019 – s 17,7 % v letu 2017 na 17,2 % v letu 2018 in nato na 17,5 % v letu 2019. Tretji graf prikazuje spremembe deleža žensk, zaposlenih v prodaji na področju trženja, med letoma 2017 in 2019 – s 29,7 % v letu 2017 na 30,8 % v letu 2018 in nato na 31,2 % v letu 2019. Četrti graf prikazuje porast deleža žensk, zaposlenih na vodilnih položajih, med letoma 2017 in 2019 – s 6.8 % v letu 2017 na 6,3 % v letu 2018 in nato na 6,5 % v letu 2019.

Znotraj družbe Samsung
Interesne skupine v družbi Samsung (Employee Resource Groups, s kratico ERG)

Naši zaposleni imajo vsi edinstvene vrednote in talente – verjamemo, da je spodbujanje te raznolikosti bistvenega pomena za nenehne inovacije.
Sedaj ustanavljamo interesne skupine zaposlenih, v katerih se lahko družijo in mrežijo ter s tem napredujejo na poklicnem področju in hkrati ustvarjajo bolj vključujoče delovno okolje.

Izobraževanje

Svojim zaposlenim želimo približati raznolikost tako, da jih osveščamo, spreminjamo ustaljene miselne vzorce in aktivno spodbujamo vključevanje različnih posameznikov.

Učenje in razvoj

Zaposlene v celotni družbi osveščamo o tem, kako lahko učinkovito sprejemajo raznolikost in spodbujajo kulturo vključevanja, ki ustvarja dodatno vrednost v podjetju.

Interesne skupine v družbi Samsung – Employee Resource Groups (interesne skupine zaposlenih – s kratico ERG)
Prizadevamo si prepoznati in nasloviti nezavedno pristranskost
<h3>Infograf razdelka o izobraževanju glede raznolikosti in vključevanja.</h3> <ul> <li> Geslo prve, osebne ravni je »Učenje o sebi in drugih«.</li> <li> Geslo druge, ravni vodij je »Vodenje potovanja«.</li> <li>Geslo zadnje, ravni ekip je »Razvijanje raznolikih in vključujočih odnosov«.</li> </ul>