Ukrepi za podnebne spremembe

Ukrepamo zdaj za trajnostno, nizkoogljično prihodnost

Ključna vizualna podoba strani o podnebnih spremembah

Podnebne spremembe, ki se vsaj deloma pojavljajo zaradi porasta uporabe fosilnih goriv in posledičnega globalnega segrevanja, so resna težava, ki vplivajo na ves svet. Družba Samsung Electronics priznava resnost te krize in si zato prizadeva za ukrepanje na več področjih. Ukrepi vključujejo razvoj visokoenergetsko učinkovitih izdelkov, vgradnjo opreme z minimalnimi emisijami toplogrednih plinov in izkoriščanje novih, obnovljivih virov energije.

2020 KPI: Podnebne spremembe

Intenzivnost emisij toplogrednih plinov
 za proizvodne obrate po vsem svetu

Ta infografika prikazuje cilje intenzivnosti toplogrednih plinov/KRW na enoto pri globalnih operacijah, ki so last in jih izvaja družba Samsung. Medtem ko so osnovne emisije toplogrednih plinov l. 2017 dosegle 3,28 tone CO2e/milijon KRW, je naš cilj za l. 2020 1,55 tone CO2e/milijon KRW.

Skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 pri uporabi izdelkov

Ta infografika prikazuje skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri uporabi izdelkov. Skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri uporabi izdelkov od l. 2008 do l. 2017 je 217 milijonov ton CO2. Cilj skupnega zmanjšanja emisij od l. 2008 do 2020 je 250 milijonov ton CO2.

Osredotočamo se na spopadanje s krizo podnebnih sprememb

Štirikrat letno se priredi Svet o toplogrednih plinih »Greenhouse Gas Council«, na katerem se pregleda učinkovitost dosedanjih ukrepov in določi agenda za boj proti podnebnim spremembam v prihodnje. Udeleženci z drugimi delijo najnovejše informacije o podnebnih spremembah, oblikujejo podrobne akcijske načrte in pregledujejo dosežke v preteklem četrtletju. Družba Samsung Electronics je uvedla sistematski postopek upravljanja, prikazan v nadaljevanju, s katerim zmanjšuje emisije toplogrednih plinov skozi celoten življenjski cikel izdelkov – od proizvodnje preko distribucije do končne uporabe.

Strategije in akcijski načrti za ukrepe proti podnebnim spremembam

Ikona za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v proizvodnih obratih

· Oprema za zmanjševanje porabe fluoriranih plinov (F-Gas) v proizvodnem postopku polprevodnikov
· Upravljanje projektov za zmanjševanje porabe energije, povečevanje energetske učinkovitosti

Ikona za širjenje upravljanja z energijo v proizvodnih obratih

· Vzpostavljanje sistemov za upravljanje z energijo v vseh proizvodnih obratih in vzdrževanje prejetih certifikatov (od leta 2013)
· Upravljanje energetskih stroškov in pokazateljev vsakega proizvodnega obrata

Ikona za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri uporabi izdelkov

· Razvoj in prodaja visoko energetsko učinkovitih izdelkov

Ikona za upravljanje emisij toplogrednih plinov v drugih fazah

· Upravljanje emisij toplogrednih plinov pri logistiki proizvodov, službenih potovanjih itd. (od leta 2009)

Ikona za upravljanje dobaviteljev

· Nadzorovanje emisij toplogrednih plinov pri dobaviteljih (od leta 2012)

Svoje upravljanje emisij nadgrajujemo na vseh področjih

Za reševanje težav potrebujemo natančne informacije. Da bi lahko natančno merili in upravljali svoje emisije toplogrednih plinov, smo jih razvrstili v tri področja (angl. »Obseg«), kot so določena v protokolu o toplogrednih plinih na osnovi tega, kako tesno so povezane z našim poslovanjem in delovanjem. Določanje natančne točke emisij na vsaki ravni je bistvenega pomena za optimalno upravljanje toplogrednih plinov. Obseg 1 se nanaša na toplogredne pline, ki nastajajo pri proizvodnji v proizvodnih obratih družbe Samsung Electronics, emisije področja Obseg 2 pa so neposredne emisije, povezane s porabljeno energijo v proizvodnih obratih, potrebno za ustvarjanje elektrike in pare. Obseg 3 obsega emisije zunaj proizvodnih obratov, na primer emisije zaradi logističnih dejavnosti, službenih potovanj, emisije v naši dobavni verigi in emisije zaradi uporabe naših izdelkov. S to analizo sistematično upravljamo vse emisije, tako posredne kot neposredne, nastale zaradi naših proizvodnih obratov, naših dobaviteljev in same uporabe naših izdelkov.

Ta infografika prikazuje emisije toplogrednih plinov na posameznih področjih. Scope 1 se navezuje na neposredne emisije toplogrednih plinov, Scope 2 se navezuje na emisije zaradi porabe električne energije, pare itd., Scope 3 pa predstavlja vse ostale neposredne emisije zaradi logistike, dobaviteljev, uporabe izdelkov itd.
Obseg 1 (neposredne emisije toplogrednih plinov) in Obseg 2 (posredne emisije zaradi električne energije, pare itd.)

· Mesečna analiza emisij v proizvodnih obratih po vsem svetu na osnovi sistema za upravljanje s toplogrednimi plini
· Vgrajena oprema za razgrajevanje toplogrednih plinov v proizvodnem postopku polprevodnikov, ki poskrbi za 90- in večodstotno razgradnjo toplogrednih plinov
· Vgradnja visokoučinkovite opreme in prehod na razsvetljavo LED v notranjih prostorih vseh proizvodnih obratov na svetu

Panoramska fotografija proizvodnega obrata družbe Samsung Electronics.
Obseg 3(vse ostale posredne emisije zaradi logistike, dobaviteljev, uporabe izdelkov itd.)

· Izvedba projektov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za izboljšanje energetske učinkovitosti na različnih področjih logistike.
∙ Odkrivanje projektov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pri večjih dobaviteljih s podporo na lokaciji.
· Povečanje uporabe videokonferenc in zmanjšanje števila mednarodnih poslovnih potovanj.

Fotografija logističnega tovornjaka (varnostni tovornjak družbe Samsung Electronics)
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
pri uporabi izdelkov
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri uporabi izdelkov
Izris ocen
za zadnji dve leti.

* Enota: milijon ton CO2
* Obseg zbiranja podatkov: Osem glavnih kategorij izdelkov (mobilni telefoni, prenosni računalniki, televizorji, monitorji, hladilniki, pralni stroji, klimatske naprave in tiskalniki)
* Akumulirano od leta 2009

Uporabljamo napredne tehnologije za večjo energetsko učinkovitost

Nenehno razvijamo napredne tehnologije družbe Samsung Electronics, da lahko svojim kupcem ponujamo ekološko osveščen in udoben življenjski slog. Za doseganje tega cilja v družbi Samsung dvakrat letno na ravni podjetja izvajamo sestanke in posvetovanja o ekoloških temah. Na teh sestankih si zaposleni družbe Samsung izmenjamo podatke o okoljskih zahtevah in razvoju inovativnih tehnologij med okoljskimi strokovnjaki v poslovnih enotah ter se posvetimo raziskovanju tehnologij za varčevanje z energijo za razvoj visokoenergetsko učinkovitih izdelkov. L. 2017 je družba Samsung predstavila izdelke z visokoenergetsko učinkovitimi tehnologijami, kot so Quick Drive tehnologija za pralne stroje in visokoučinkoviti ventilatorji zunanjih enot klimatskih naprav, s katerimi je energetsko učinkovitost v primerjavi z l. 2008 povečala za povprečno 36 %. S temi izboljšavami na področju energetske učinkovitosti smo uporabnikom omogočili manjšo porabo energije, nižje stroške energije ter omejili njihove emisije toplogrednih plinov.

Ta infografika prikazuje izboljšano energetsko učinkovitost pri uporabi izdelkov. Povprečna poraba energije je v primerjavi z letom 2008 zmanjšana za 49 %, skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pa je leta 2016 znašalo 188 milijonov ton.
Ta ikonografika prikazuje porabo energije in cilje za globalne lokacije družbe Samsung. Družba Samsung je v l. 2017 pri stroških elektrike prihranila 30,46 milijarde KRW, pri stroških javnih storitev pa 28,13 milijarde KRW. 22 % prihrankov predstavlja elektrika, 12 % HVAC, 18 % vodenje in upravljanje, 10 % stisnjen zrak, 12 % generatorji dušika, 9 % voda, 8 % para, 1 % plin in 8 % razne druge kategorije.

Večja količina proizvedenih izdelkov zahteva nove proizvodne obrate, kar prinaša večjo porabo energije. Za zmanjšanje porabe energije ob vse večji proizvodnji je družba Samsung Electronics za učinkovito delovanje oblikovala 24 obratovalnih standardov za zmanjšanje porabe energije. Za nove proizvodne obrate smo razvili tudi energetsko varčnejše tehnologije, posebej prilagojene vsakemu posameznemu proizvodnemu obratu, ki jih uporabljamo že v povsem začetni fazi oblikovanja proizvodnega postopka in s tem povečamo energetsko učinkovitost. V letu 2017 smo tako dosegli zmanjšanje porabe energije v skupni vrednosti 58,8 milijarde KRW, kar vključuje stroške električne energije in drugih javnih storitev na tujem.

Ta ikonografika prikazuje porabo energije in cilje za globalne lokacije družbe Samsung. Družba Samsung je v l. 2017 pri stroških elektrike prihranila 30,46 milijarde KRW, pri stroških javnih storitev pa 28,13 milijarde KRW. 22 % prihrankov predstavlja elektrika, 12 % HVAC, 18 % vodenje in upravljanje, 10 % stisnjen zrak, 12 % generatorji dušika, 9 % voda, 8 % para, 1 % plin in 8 % razne druge kategorije.

V družbi Samsung nenehno širimo uporabo obnovljivih virov energije.

Globalne lokacije družbe Samsung bodo še naprej širile uporabo obnovljivih virov energije z namenom znižanja emisije toplogrednih plinov in ohranjanja okolja. Da bi dosegli ta cilj, nameščamo sončne plošče v prazne prostore, kot so strehe parkirnih garaž in stavb po celi Koreji. V območjih z zadostno infrastrukturo za uporabo obnovljive energije, npr. v ZDA, Evropi in na Kitajskem, želimo našim tovarnam, pisarnam in operativnim objektom zagotoviti 100-% obnovljivo energijo.

Uporaba obnovljive energije v proizvodnih obratih po vsem svetu

Tako bomo do l. 2020 obnovili enako količino energije, kot je proizvede povprečna sončna elektrarna z močjo 3,1 GW.

Poraba novih in obnovljivih virov energije

Tako bomo do l. 2020 obnovili enako količino energije, kot jo proizvede povprečna sončna elektrarna z močjo 3,1 GW.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Raziskujemo in prirejamo projekte na področju prilagajanja podnebnim spremembam

Da bi našli načine, kako se lahko kot podjetje odzivamo in spopadamo s podnebnimi spremembami, že od l. 2015 izvajamo skupno študijo o dejavnostih za prilagajanje podnebnim spremembam, imenovano CSR. Skupaj s fakulteto za okoljske študije na Narodni univerzi v Seulu se naši raziskovalci spopadajo z nalogami na naslednjih področjih: dostop do pitne vode, energetsko učinkovite hiše in izobraževanje na področju podnebnih sprememb.

Kot del projekta za pitno vodo smo postavili delno fiksne sisteme za oskrbo s pitno vodo na 10 lokacijah v Vietnamu, kjer so imeli v preteklosti težave z zagotavljanjem zanesljivega dostopa do pitne vode. Lokalno prebivalstvo zato tudi med najhujšimi sušami nima več težav z dostopom do pitne vode, življenjsko pomembne dobrine. Naše projekte za prenovo bivališč v prikrajšanih območjih smo medtem nadgradili v gradbeni projekt za izboljševanje energetske učinkovitosti bivališč. Ta projekt gospodinjstvom omogoča dostop do bivalnega okolja, ki varčuje z energijo, in jih ob zelo nizkih stroških varuje tako pred poletno vročino kot zimskim mrazom. Študija 61 gospodinjstev je l. 2017 pokazala, da se je povprečna letna poraba energije v gospodinjstvu zmanjšala za polovico, kar je znižalo energetske stroške najbolj ogroženih članov družbe. Ta trud pa ni obrodil le gospodarskega uspeha. Hkrati je za 43 ton CO2e na leto zmanjšal tudi emisije toplogrednih plinov, povezanih z ustvarjanjem energije.

Nenazadnje pa v pametnih šolah Smart Schools Samsung razvijamo posebne izobraževalne vsebine na področju podnebnih sprememb tako za učitelje kot tudi za učence. S temi učnimi materiali smo oskrbeli 300 pedagoških strokovnjakov in učne ure predstavili 2200 otrokom v 11 osnovnih šolah. S svojim delom prispevamo k osveščanju bodočih generacij o resnosti podnebnih sprememb in pomembnosti iskanja rešitev zanje.

Fotografija vodnega napajalnika s pitno vodo v vrtcu v mestu Thai Nguyen v Vietnamu
Naši ekološki izdelki prispevajo k zdravju našega planeta
Slika ozadja za stran Ekološki izdelki