Ukrepi za podnebne spremembe

Ukrepamo zdaj za trajnostno, nizkoogljično prihodnost

Ključna vizualna podoba strani o podnebnih spremembah

Podnebne spremembe, ki se vsaj deloma pojavljajo zaradi porasta uporabe fosilnih goriv in posledičnega globalnega segrevanja, so resna težava, ki vplivajo na ves svet. Družba Samsung Electronics priznava resnost te krize in si zato prizadeva za ukrepanje na več področjih. Ukrepi vključujejo razvoj visokoenergetsko učinkovitih izdelkov, vgradnjo opreme z minimalnimi emisijami toplogrednih plinov in izkoriščanje novih, obnovljivih virov energije.

2020 KPI: Podnebne spremembe

Intenzivnost emisij toplogrednih plinov za proizvodne obrate po vsem svetu

Ta infografika prikazuje cilje intenzivnosti toplogrednih plinov/KRW na enoto pri globalnih operacijah, ki so last in jih izvaja družba Samsung. Medtem ko so osnovne emisije toplogrednih plinov leta 2018 dosegle 3,59 tone CO2e/milijon KRW, je naš cilj za leto 2020 1,55 tone CO2e/milijon KRW.

Skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri uporabi izdelkov

Ta infografika prikazuje skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri uporabi izdelkov. Skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri uporabi izdelkov od leta 2009 do leta 2018 je 243 milijonov ton CO2. Cilj skupnega zmanjšanja emisij od leta 2008 do 2020 je 250 milijonov ton CO2.

Osredotočamo se na spopadanje s krizo podnebnih sprememb

Štirikrat letno se priredi Svet o toplogrednih plinih »Greenhouse Gas Council«, na katerem se pregleda učinkovitost dosedanjih ukrepov in določi agenda za boj proti podnebnim spremembam v prihodnje. Udeleženci z drugimi delijo najnovejše informacije o podnebnih spremembah, oblikujejo podrobne akcijske načrte in pregledujejo dosežke v preteklem četrtletju. Družba Samsung Electronics je uvedla sistematski postopek upravljanja, prikazan v nadaljevanju, s katerim zmanjšuje emisije toplogrednih plinov skozi celoten življenjski cikel izdelkov – od proizvodnje preko distribucije do končne uporabe

Strategije in akcijski načrti za spopadanje s podnebnimi spremembami
ikone za strategije in akcijski načrti za spopadanje s podnebnimi spremembami
Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v proizvodnih obratih - Uporaba opreme za zmanjšanje izpustov F-plinov v postopku proizvodnje polprevodnikov - Upravljanje projektov za zmanjšanje porabe energije in izboljšanje energetske učinkovitosti Razširitev upravljanja energije v proizvodnih obratih - Uvedba sistemov upravljanja energije v vseh proizvodnih obratih in vzdrževanje certifikatov (od 2013) - Upravljanje stroškov in kazalnikov porabe energije v vsakem proizvodnem obratu Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v fazi uporabe izdelkov - Razvoj in lansiranje visoko energetsko učinkovitih izdelkov Upravljanje izpustov drugih toplogrednih plinov - Upravljanje izpustov drugih toplogrednih plinov pri logistiki izdelkov, poslovnih potovanjih itd. (od leta 2009) Upravljanje dobaviteljev - Spremljanje izpustov toplogrednih plinov naših dobaviteljev (od leta 2012)

Svoje upravljanje emisij nadgrajujemo na vseh področjih

Za reševanje težav potrebujemo natančne informacije. Da bi lahko natančno merili in upravljali svoje emisije toplogrednih plinov, smo jih razvrstili v tri področja (angl. »Obseg«), kot so določena v protokolu o toplogrednih plinih na osnovi tega, kako tesno so povezane z našim poslovanjem in delovanjem. Določanje natančne točke emisij na vsaki ravni je bistvenega pomena za optimalno upravljanje toplogrednih plinov. Obseg 1 se nanaša na toplogredne pline, ki nastajajo pri proizvodnji v proizvodnih obratih družbe Samsung Electronics, emisije področja Obseg 2 pa so neposredne emisije, povezane s porabljeno energijo v proizvodnih obratih, potrebno za ustvarjanje elektrike in pare. Obseg 3 obsega emisije zunaj proizvodnih obratov, na primer emisije zaradi logističnih dejavnosti, službenih potovanj, emisije v naši dobavni verigi in emisije zaradi uporabe naših izdelkov. S to analizo sistematično upravljamo vse emisije, tako posredne kot neposredne, nastale zaradi naših proizvodnih obratov, naših dobaviteljev in same uporabe naših izdelkov.

Ta infografika prikazuje emisije toplogrednih plinov na posameznih področjih. Scope 1 se navezuje na neposredne emisije toplogrednih plinov, Scope 2 se navezuje na emisije zaradi porabe električne energije, pare itd., Scope 3 pa predstavlja vse ostale neposredne emisije zaradi logistike, dobaviteljev, uporabe izdelkov itd.
Obseg 1 (neposredne emisije toplogrednih plinov) in Obseg 2 (posredne emisije zaradi električne energije, pare itd.)

· Mesečna analiza emisij v proizvodnih obratih po vsem svetu na osnovi sistema za upravljanje s toplogrednimi plini
· Vgrajena oprema za razgrajevanje toplogrednih plinov v proizvodnem postopku polprevodnikov, ki poskrbi za 90- in večodstotno razgradnjo toplogrednih plinov
· Vgradnja visokoučinkovite opreme in prehod na razsvetljavo LED v notranjih prostorih vseh proizvodnih obratov na svetu

Panoramska fotografija proizvodnega obrata družbe Samsung Electronics.
Obseg 3(vse ostale posredne emisije zaradi logistike, dobaviteljev, uporabe izdelkov itd.)

· Izvedba projektov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za izboljšanje energetske učinkovitosti na različnih področjih logistike.
∙ Odkrivanje projektov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pri večjih dobaviteljih s podporo na lokaciji.
· Povečanje uporabe videokonferenc in zmanjšanje števila mednarodnih poslovnih potovanj.

Fotografija logističnega tovornjaka (varnostni tovornjak družbe Samsung Electronics)
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri uporabi izdelkov
Ta grafika prikazuje skupno vrednost zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov od leta 2009 pri naših sedmih glavnih linijah, ki so mobilni telefoni, prenosni računalniki, televizorji, monitorji, hladilniki, pomivalni stroji in klimatske naprave. Leta 2014 je znašala skupna vrednost 128 milijonov ton Co2, leta 2015 156 milijonov ton Co2, leta 2016 pa 188 milijonov ton Co2. Ocenjena vrednost za leto 2017 je 217 milijonov ton Co2, za leto 2018 pa 243 milijonov ton Co2.

* Enota: Milijoni ton Co2.
* Obseg zbiranja podatkov: Glavne kategorije izdelkov (mobilni telefoni, prenosni računalniki, televizorji, monitorji, hladilniki, pomivalni stroji in klimatske naprave)
* Zbrano od leta 2009

Uporabljamo napredne tehnologije za večjo energetsko učinkovitost

Nenehno razvijamo napredne tehnologije družbe Samsung Electronics, da lahko svojim kupcem ponujamo ekološko osveščen in udoben življenjski slog. Za doseganje tega cilja v družbi Samsung dvakrat letno na ravni podjetja izvajamo sestanke in posvetovanja o ekoloških temah. Na teh sestankih si zaposleni družbe Samsung izmenjamo podatke o okoljskih zahtevah in razvoju inovativnih tehnologij med okoljskimi strokovnjaki v poslovnih enotah ter se posvetimo raziskovanju tehnologij za varčevanje z energijo za razvoj visokoenergetsko učinkovitih izdelkov. L. 2017 je družba Samsung predstavila izdelke z visokoenergetsko učinkovitimi tehnologijami, kot so Quick Drive tehnologija za pralne stroje in visokoučinkoviti ventilatorji zunanjih enot klimatskih naprav, s katerimi je energetsko učinkovitost v primerjavi z l. 2008 povečala za povprečno 36 %. S temi izboljšavami na področju energetske učinkovitosti smo uporabnikom omogočili manjšo porabo energije, nižje stroške energije ter omejili njihove emisije toplogrednih plinov.

This infographic shows the energy efficiency performance in the product usage stage. In 2018, average product energy consumption was reduced by 39% and cumulative greenhouse gas emissions were reduced by 243 million tons compared to 2008.
Ta ikonografika prikazuje porabo energije in cilje za globalne lokacije družbe Samsung. V družbi Samsung smo leta 2018 prihranili 34,3 milijarde KRW pri stroških energije in oskrbe na lokacijah v tujini. 53 % prihrankov predstavlja elektrika, 9 % HVAC, 11 % stisnjen zrak, 0,1 % generatorji dušika, 6 % voda, 3 % para, 3 % plin in 13 % razne druge kategorije.

Večja količina proizvedenih izdelkov zahteva nove proizvodne obrate, kar prinaša večjo porabo energije. Za zmanjšanje porabe energije ob vse večji proizvodnji je družba Samsung Electronics za učinkovito delovanje oblikovala 24 obratovalnih standardov za zmanjšanje porabe energije. Za nove proizvodne obrate smo razvili tudi energetsko varčnejše tehnologije, posebej prilagojene vsakemu posameznemu proizvodnemu obratu, ki jih uporabljamo že v povsem začetni fazi oblikovanja proizvodnega postopka in s tem povečamo energetsko učinkovitost. V letu 2018 smo tako dosegli zmanjšanje porabe energije v skupni vrednosti 34,3 milijarde KRW, kar vključuje stroške električne energije in drugih javnih storitev na tujem.

Ta ikonografika prikazuje porabo energije in cilje za globalne lokacije družbe Samsung. V družbi Samsung smo leta 2018 prihranili 34,3 milijarde KRW pri stroških energije in oskrbe na lokacijah v tujini. 53 % prihrankov predstavlja elektrika, 9 % HVAC, 11 % stisnjen zrak, 0,1 % generatorji dušika, 6 % voda, 3 % para, 3 % plin in 13 % razne druge kategorije.
Ta infografika prikazuje, kako v družbi Samsung Electronic nenehno širimo uporabo obnovljivih virov energije

V družbi Samsung Electronics nenehno širimo uporabo obnovljivih virov energije.

Samsung Electronics kot vodilna globalna družba na področju IT širi uporabo obnovljivih virov energije kot odgovor na podnebne spremembe, junija 2018 pa je objavila svoje glavne cilje.
 
- V vseh proizvodnih obratih v ZDA, Evropi in na Kitajskem bomo do leta 2020 prešli na uporabo 100-odstotno obnovljivih virov energije.
V družbi Samsung Electronics smo določili kratkoročne cilje na področju širitve uporabe obnovljivih virov energije. S pobudo smo začeli v ZDA, Evropi in na Kitajskem, kjer je na voljo zadostna infrastruktura za uporabo obnovljivih virov energije, pri čemer v doseganje zastavljenih ciljev vlagamo veliko truda.
Najprej smo na 100-odstotno obnovljive vire energije leta 2019 prešli pri celotni porabi električne energije v regionalnem sedežu družbe in v proizvodnih obratih za proizvodnjo polprevodnikov v ZDA, pred vpeljavo uporabe izključno 100-odstotno obnovljivih virov energije po vsej Evropi pa smo prehod izvedli tudi v slovaškem proizvodnem obratu. V prihodnosti načrtujemo postopen prehod na regionalno ustrezne obnovljive vire energije še v ostalih proizvodnih obratih v ZDA in Evropi. Poleg tega smo na strehah proizvodnih obratov za proizvodnjo naših televizorjev in polprevodnikov na Kitajskem zgradili niz elektrarn, ki proizvedejo 5,5 MW fotonapetostne energije. Kot v Koreji tudi v teh primerih vso proizvedeno energijo uporabimo za delo v proizvodnih in pomožnih obratih.
 
- Na parkiriščih in strehah vseh naših domačih proizvodnih obratov, kot so Suwon, Hwaseong in Pyeongtaek, bomo do leta 2020 zgradili elektrarne, ki bodo proizvajale fotonapetostno in geotermalno energijo.
Za zagotavljanje skladnosti s cilji korejske vlade glede širitve uporabe obnovljivih virov energije na 20 % do leta 2030 in na 30–35 % do leta 2040, smo v okviru domačega pilotnega projekta na parkiriščnem stolpu in na strehah petih raziskovalnih stavb na proizvodnih obratih Suwon družbe Samsung Electronics zgradili elektrarno za proizvodnjo fotonapetostne energije s skupno zmogljivostjo 1,9 MW. Energija, ki jo proizvajajo fotonapetostni obrati, se uporablja neposredno v teh raziskovalnih stavbah in parkirnih hišah. S spremljanjem rezultatov pilotne izgradnje fotonapetostnega obrata do leta 2020 načrtujemo nadaljnjo vpeljavo elektrarn za proizvodnjo fotonapetostne in geotermalne energije tudi v logističnih središčih in v drugih večjih proizvodnih obratih v Hwaseongu in Pyeongtaeku

- S pridružitvijo oskrbovalni verigi CDP leta 2019 načrtujemo, da bomo 100 našim najpomembnejšim partnerjem priporočali določitev ciljev glede uporabe obnovljive energije.
V podporo našim poslovnim partnerjem pri uporabi obnovljive energije v družbi Samsung Electronics načrtujemo pridružitev oskrbovalni verigi CDP, s čimer bomo 100 naših najpomembnejših poslovnih partnerjev na podlagi količine kupljenega blaga spodbudili, naj določijo cilje glede uporabe obnovljive energije in razširijo svojo uporabo obnovljive energije ter tako pripomorejo k ustvarjanju bolj zdravega okolja.

Uporaba obnovljive energije v proizvodnih obratih po vsem svetu
Ta infografika vsebuje uporabo obnovljive energije v globalnih proizvodnih obratih. Leta 2015 je bilo uporabljeno 92,06 GWh obnovljive energije, leta 2016 181,77 GWh, leta 2017 228,5 GWh, leta 2018 pa 1356,5 GWh.
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

V odgovor podnebnim spremembam izvajamo vrsto projektov.

"V družbi Samsung Electronics izvajamo vrsto projektov, ki niso namenjeni zgolj globalnemu zmanjšanju izpustov ogljika, temveč tudi ustvarjanju boljšega okolja.
Približno 80 % prebivalcev Mombase v Keniji kot gorivo uporablja oglje, saj nimajo na voljo dovolj električne energije. Pri gorenju oglja nastajajo škodljive snovi, ki so med Kenijci povečale število prezgodnjih smrti. Obenem povečana poraba oglja pomeni večjo onesnaženost zraka in pospešeno krčenje gozdov.
Družba Samsung Electronics je sklenila razrešiti težavo. V sklopu naših ukrepov proti podnebnim spremembam smo podpisali sporazum z družbo Green Development in našli način, kako prebivalcem Mombase pomagati zaživeti v bolj zdravem okolju. Ker je zaradi številnih rafinerij sladkorja v Keniji biološki etanol na voljo po nizki ceni, je družba Samsung Electronics vložila milijon evrov v oskrbo prebivalcev Mombase s štedilniki na biološki etanol. Ker je biološki etanol toplotno šestkrat učinkovitejši od oglja, smo z iniciativo dosegli dvojni učinek: zmanjšali smo izpuste škodljivih snovi in hkrati zagotovili varno uporabo biološkega etanola v gospodinjstvih. Z distribucijo štedilnikov je družba Samsung Electronics pripomogla k bolj zdravemu in varnejšemu življenjskemu slogu prebivalcev Mombase ter zmanjšala izpuste toplogrednih plinov.
Družba Samsung Electronics si bo v sodelovanju z družbo Green Development še naprej prizadevala spodbujati regionalno gospodarstvo in izboljševati okolje z zagotavljanjem izobraževanja glede pridobivanja, proizvodnje in prodaje štedilnikov in biološkega etanola prebivalcem."

Fotografija vodnega napajalnika s pitno vodo v vrtcu v mestu Thai Nguyen v Vietnamu
Naši okolju prijazni izdelki ustvarjajo zdrav planet
Ozadje s sliko strani Okolju prijazni izdelki