Komunikacija in vključevanje

Prizadevamo si za transparentno in odprto komunikacijo

Ključna vizualna podoba strani o komunikaciji in vključevanju

Družba Samsung Electronics vsako leto določi strategije in cilje za ekološko upravljanje. Svoje iniciative za ekološko upravljanje predstavimo transparentno in z vsemi podrobnostmi, vključno z emisijami toplogrednih plinov, informacijami o okolju prijaznih izdelkih, dejavnostmi CSR in programi za komunikacijo z deležniki. Uporabljamo tudi obsežen seznam komunikacijskih kanalov, preko katerih lahko udeleženci hitro najdejo potrebovane informacije in jih zlahka razumejo. Razdelek Okolje na spletnem mestu Samsung.com je dodatna pot, po kateri komuniciramo z različnimi specialisti na osnovi metodologije (materiality analysis), ki postavlja prioritete, povezane z okoljevarstvenimi in trajnostnimi težavami.

Vodimo kampanje za osveščanje o pomembnosti
varovanja okolja

Družba Samsung Electronics vodi številne ekološke kampanje za osveščanje družbe o pomembnosti varovanja okolja, ki segajo od izobraževalnih aktivnosti za bodoče generacije do participatornih dejavnosti za potrošnike.

Z zeleno šolo PlanetFirst smo želeli generaciji prihodnosti, našim otrokom, pomagati spoznati, kako pomembno in cenjeno je okolje. Otroci, ki so sodelovali v programu, so se na dostopen način seznanili z okoljevarstvenimi težavami in teorijami o novih in obnovljivih virih energije, izdelali pa so tudi svetilke na lasten pogon. Zelena šola se redno prireja od leta 2015, njeno odličnost pa je med drugim potrdilo tudi ministrstvo za okolje, ki je temu programu podelilo certifikat na področju izobraževanja. V letu 2017 smo razvili spletni program, v katerem lahko sodeluje še več učencev.

Fotografija otrok, ki sodelujejo v zeleni šoli PlanetFirst

Od leta 2015 prirejamo vsakoletni dogodek Climate Superstars Challenge: gre za natečaj na temo podnebnih sprememb za mlade v Severni Ameriki. Otroci se podajo na okoljevarstvene naloge, na primer obisk lokalnega obrata za recikliranje, in se seznanijo s pomembnostjo izdelkov z oznako Energy Star in z recikliranjem elektronskih naprav. Pri tem ne spoznajo le, kako pomembno je okolje, temveč tudi, kako ga obvarovati. Skupine z najboljšimi rezultati prejmejo nagrade, ki dodatno spodbudijo njihov zagon za varovanje okolja.

Fotografija mladih, ki sodelujejo na dogodku Climate Superstars Challenge v Severni Ameriki

Med Uro Zemlje (Earth Hour) leta 2017, ki jo pripravlja organizacija (WWF), so Samsung Digital City (kompleks družbe Samsung Electronics v mestu Suwon) in 51 prodajnih podružnic po vsem svetu sodelovali v preddogodku »Turn Off Your Lights« (Izklopite luči). S tako privarčevanimi stroški električne energije in dodatnimi sredstvi iz sklada za družbeno odgovornost družbe Samsung Electronics smo lahko podarili približno 1400 solarnih svetilk LED predelu v Indoneziji, ki ga pestijo pogosti izpadi električnega omrežja.

Fotografija korejskih podružnic ob dogodku »Turn Off Your Lights« (Izklopite luči)

Aktivno sodelujemo v globalnih iniciativah

Po vsem svetu se prirejajo iniciative za iskanje trajnostnih rešitev za hitre spremembe Zemlje in okolja. Družba Samsung Electronics se pridružuje vrednotam takšnih gibanj in se aktivno vključuje v varovanje različnih vrednot, ki jih ta gibanja ohranjajo. Med drugim sodelujemo v naslednjih iniciativah:

Slika logotipov CDP, RBA in CEM

Carbon Disclosure Project (CDP)
Organizacija CDP zbira in razkriva dejavnosti podjetij na področju podnebnih sprememb. Družba Samsung Electronics je za svoja razkritja informacij glede odziva na podnebne spremembe v sedmih zaporednih letih , od 2010 do 2016, prejela najvišjo oceno »Leadership A«.


Responsible Business Alliance (RBA)
Družba Samsung Electronics kot članica združenja RBA pri upravljanju proizvodnih obratov in upravljanju dobaviteljev izpolnjuje vse zahteve iz kodeksa ravnanja RBA in vse standarde RBA glede okolja, zdravja in varnosti. Vsi dobavitelji, ki poslujejo z družbo Samsung Electronics, redno nadzorujejo svoje prakse v skladu kriteriji združenja RBA, da bi odkrili in odpravili morebitne težave.


Clean Energy Ministerial (CEM)
Kot podpisnica Clean Energy Ministerial, globalnega foruma za promocijo politik in deljenje najboljših praks za pospešen globalni prehod na čiste vire energije, se je družba Samsung obvezala, da bo zmanjšala intenzivnost emisij toplogrednih plinov (normalizirano glede na promet) za 70 odstotkov glede na raven iz leta 2008 in da bo ohranjala certifikat ISO 50001 v vseh proizvodnih obratih po svetu.

Noben glas ni prešibak, da bi ne mogel zagovarjati okolja.
Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje glede okoljevarstvenih politik družbe Samsung Electronics, nam pišite na elektronski naslov eco.sec@samsung.com.

Fotografija pametnega telefona Samsung Electronics med uporabo