Komunikacija in vključevanje

Prizadevamo si za transparentno in odprto komunikacijo

Ključna vizualna podoba strani o komunikaciji in vključevanju

Družba Samsung Electronics vsako leto določi strategije in cilje za ekološko upravljanje. Svoje iniciative za ekološko upravljanje predstavimo transparentno in z vsemi podrobnostmi, vključno z emisijami toplogrednih plinov, informacijami o okolju prijaznih izdelkih, dejavnostmi CSR in programi za komunikacijo z deležniki. Uporabljamo tudi obsežen seznam komunikacijskih kanalov, preko katerih lahko udeleženci hitro najdejo potrebovane informacije in jih zlahka razumejo. Razdelek Okolje na spletnem mestu Samsung.com je dodatna pot, po kateri komuniciramo z različnimi specialisti na osnovi metodologije (materiality analysis), ki postavlja prioritete, povezane z okoljevarstvenimi in trajnostnimi težavami.

V družbi Samsung Electronics vodimo kampanje, ki opozarjajo na pomembnost okolja

Od okoljskega izobraževanja naslednjih generacij do aktivnosti za potrošnike – družba Samsung Electronics vodi številne ekološke kampanje, s katerimi spodbujamo družbeno ozaveščenost o pomembnosti okolja in ustvarjamo širši konsenz.

Na Dan Zemlje so vodstvo in zaposleni družbe Samsung Electronics po vsem svetu s potrošniki izvedli niz globalnih okoljskih aktivnosti.
Kampanja, ki je bila med direktorji in zaposlenimi v družbi Samsung Electronics prvič izvedena leta 2015, organiziramo vsako leto, s čimer spodbujamo okoljsko ozaveščenost prebivalstva in recikliranje virov, v zadnjih štirih letih pa smo ponovno uporabili približno 2400 odpadnih mobilnih telefonov.
Zbrane mobilne telefone pošljemo družbam, specializiranim na področju reciklaže, ki obnovijo glavne vire, kot so zlato, srebro in bron, nekateri Galaxy telefoni pa se celo ponovno uporabijo v okviru dejavnosti korporativne družbene odgovornosti, kot je podpora proizvodnje oftalmoskopov, ki je vezana na predelavo uporabljenih naprav.
Cilj vsakoletne kampanje, ki jo izvajamo v različnih obdobjih, ni le zaščita okolja, temveč tudi izpolnjevanje naše korporativne družbene odgovornosti. Leta 2019 smo kampanjo otvorili na Dan Zemlje, izvedli pa smo jo tudi v proizvodnih obratih v ZDA, Španiji, Rusiji in nekaterih drugih tujih državah.

Delimo svetlobo - Trenutek teme bo ustvaril luč upanja za ostale in za naš planet.

20. marca 2019 je Samsung kompleks v Suwonu združil moči z 38 (7 domačimi, 31 mednaodnimi) proizvodnimi in prodajnimi oddelki pri izvedbi kampanje „Izklopimo luči v globalni vasi“, katere cilj je bil zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in deliti luč upanja z ljudmi v regijah s pomanjkanjem električne energije.

S sredstvi, pridobljenimi s privarčevano električno energijo, in z donacijami zaposlenih smo izdelali 1000 LED kompletov s sončnim napajanjem. Komplete so sestavili zaposleni družbe Samsung
in jih podarili prebivalcem vasi Huoi Do – Chieng Noi v vietnamski provinci Son La
da so lahko vaščani in študentje uživali v udobju električne luči v temnih večernih urah.

Fotografija kampanje »Izklopimo luči v globalni vasi«

Aktivno sodelujemo v globalnih iniciativah

Po vsem svetu se prirejajo iniciative za iskanje trajnostnih rešitev za hitre spremembe Zemlje in okolja. Družba Samsung Electronics se pridružuje vrednotam takšnih gibanj in se aktivno vključuje v varovanje različnih vrednot, ki jih ta gibanja ohranjajo. Med drugim sodelujemo v naslednjih iniciativah:

Slika logotipov CDP, RBA in CEM

Carbon Disclosure Project (CDP)
Organizacija CDP zbira in razkriva dejavnosti podjetij na področju podnebnih sprememb. Družba Samsung Electronics je za svoja razkritja informacij glede odziva na podnebne spremembe v sedmih zaporednih letih , od 2010 do 2016, prejela najvišjo oceno »Leadership A«.


Responsible Business Alliance (RBA)
Družba Samsung Electronics kot članica združenja RBA pri upravljanju proizvodnih obratov in upravljanju dobaviteljev izpolnjuje vse zahteve iz kodeksa ravnanja RBA in vse standarde RBA glede okolja, zdravja in varnosti. Vsi dobavitelji, ki poslujejo z družbo Samsung Electronics, redno nadzorujejo svoje prakse v skladu kriteriji združenja RBA, da bi odkrili in odpravili morebitne težave.


Clean Energy Ministerial (CEM)
Kot podpisnica Clean Energy Ministerial, globalnega foruma za promocijo politik in deljenje najboljših praks za pospešen globalni prehod na čiste vire energije, se je družba Samsung obvezala, da bo zmanjšala intenzivnost emisij toplogrednih plinov (normalizirano glede na promet) za 70 odstotkov glede na raven iz leta 2008 in da bo ohranjala certifikat ISO 50001 v vseh proizvodnih obratih po svetu.

Noben glas ni prešibak, da bi ne mogel zagovarjati okolja.
Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje glede okoljevarstvenih politik družbe Samsung Electronics, nam pišite na elektronski naslov eco.sec@samsung.com.

Fotografija pametnega telefona Samsung Electronics med uporabo