Komunikacija in vključevanje

Prizadevamo si za transparentno in odprto komunikacijo

Ključna vizualna podoba strani o komunikaciji in vključevanju

Družba Samsung Electronics vsako leto določi strategije in cilje za ekološko upravljanje. Svoje iniciative za ekološko upravljanje predstavimo transparentno in z vsemi podrobnostmi, vključno z emisijami toplogrednih plinov, informacijami o okolju prijaznih izdelkih, dejavnostmi CSR in programi za komunikacijo z deležniki. Uporabljamo tudi obsežen seznam komunikacijskih kanalov, preko katerih lahko udeleženci hitro najdejo potrebovane informacije in jih zlahka razumejo. Razdelek Okolje na spletnem mestu Samsung.com je dodatna pot, po kateri komuniciramo z različnimi specialisti na osnovi metodologije (materiality analysis), ki postavlja prioritete, povezane z okoljevarstvenimi in trajnostnimi težavami.

Vodimo kampanje za osveščanje o pomembnosti
varovanja okolja

Družba Samsung Electronics vodi številne ekološke kampanje za osveščanje družbe o pomembnosti varovanja okolja, ki segajo od izobraževalnih aktivnosti za bodoče generacije do participatornih dejavnosti za potrošnike.

Glavna okoljsko izobraževalna kampanja družbe Samsung od l. 2012, šola „First Planet School“, je bila ponovno oživljena kot „Zeleni izziv“, ki smo ga na spletu lansirali l. 2017. Zeleni izziv, v katerem sodelujejo osnovnošolci iz celotne Koreje, otroke spodbuja k vsakodnevnim dejavnostim, ki pomagajo pri ohranjanju našega planeta z najrazličnejšimi na okolje usmerjenimi poslanstvi. Z nadaljevanjem izobraževalne kampanje na področju okoljske ozaveščenosti prihodnjih generacij bomo v družbi Samsung našim otrokom pomagali bolje razumeti pomembnost ohranjanja in zaščite.

Fotografija otrok v zeleni šoli PlanetFirst

Družba Samsung Electronics America je v sodelovanju z organizacijo Boys and Girls Club of America (BCGA) in programom USEPA ENERGY STAR že tretje leto pokrovitelj dogodka Climate Superstars Challenge, čigar cilj je ozaveščanje o energijski učinkovitosti in okoljskih težavah ter spodbujanje mladih pri odločanju za preprosta dejanja, ki pomagajo zaščititi podnebje. L. 2017 je v ZDA sodelovalo 162 klubov (8 % več kot l. 2016), v 1499 ekoloških izzivih pa so sodelovali otrocih med 11. in 13. letom.

Fotografija mladih, ki sodelujejo v dogodku Climate Superstars Challenge v Severni Ameriki

Delimo svetlobo - Trenutek teme bo ustvaril luč upanja za ostale in za naš planet.

21. 3. 2018 je Samsung kompleks v Suwonu združil moči z 44 proizvodnimi in prodajnimi oddelki v sodelovanju pri kampanji „Izklopimo luči v globalni vasi“, katere cilj je bil zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in deliti luč upanja z ljudmi v regijah s pomanjkanjem električne energije.

Sredstva, pridobljena z varčevanjem z energijo pri kampanji „Izklopimo luči“ in z donacijami zaposlenih, smo uporabili za pripravo 1000 LED kompletov s sončnim napajanjem. Komplete so sestavili zaposleni družbe Samsung
in jih podarili prebivalcem otoka Matcan na Filipinih in mesta Phitsanulok na Tajskem,
da so lahko vaščani in študentje izkoristili udobje električnih luči v temi večernih ur.

Fotografija korejskega proizvodnega obrata med dogodkom „Izklopite luči“

Aktivno sodelujemo v globalnih iniciativah

Po vsem svetu se prirejajo iniciative za iskanje trajnostnih rešitev za hitre spremembe Zemlje in okolja. Družba Samsung Electronics se pridružuje vrednotam takšnih gibanj in se aktivno vključuje v varovanje različnih vrednot, ki jih ta gibanja ohranjajo. Med drugim sodelujemo v naslednjih iniciativah:

Slika logotipov CDP, RBA in CEM

Carbon Disclosure Project (CDP)
Organizacija CDP zbira in razkriva dejavnosti podjetij na področju podnebnih sprememb. Družba Samsung Electronics je za svoja razkritja informacij glede odziva na podnebne spremembe v sedmih zaporednih letih , od 2010 do 2016, prejela najvišjo oceno »Leadership A«.


Responsible Business Alliance (RBA)
Družba Samsung Electronics kot članica združenja RBA pri upravljanju proizvodnih obratov in upravljanju dobaviteljev izpolnjuje vse zahteve iz kodeksa ravnanja RBA in vse standarde RBA glede okolja, zdravja in varnosti. Vsi dobavitelji, ki poslujejo z družbo Samsung Electronics, redno nadzorujejo svoje prakse v skladu kriteriji združenja RBA, da bi odkrili in odpravili morebitne težave.


Clean Energy Ministerial (CEM)
Kot podpisnica Clean Energy Ministerial, globalnega foruma za promocijo politik in deljenje najboljših praks za pospešen globalni prehod na čiste vire energije, se je družba Samsung obvezala, da bo zmanjšala intenzivnost emisij toplogrednih plinov (normalizirano glede na promet) za 70 odstotkov glede na raven iz leta 2008 in da bo ohranjala certifikat ISO 50001 v vseh proizvodnih obratih po svetu.

Noben glas ni prešibak, da bi ne mogel zagovarjati okolja.
Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje glede okoljevarstvenih politik družbe Samsung Electronics, nam pišite na elektronski naslov eco.sec@samsung.com.

Fotografija pametnega telefona Samsung Electronics med uporabo