Podatki za okolje

Zaščita okolja na osnovi strogih in preglednih načel

Ključni vizualni izgled strani podatki za okolje

Pravila in smernice

 • Pravilnik o okolju, zdravju in varnosti 1.98 MB PRENOS
 • Standardi za nadzor snovi, uporabljenih v izdelkih 1.43 MB PRENOS
 • Deklaracija REACH SVHC 190 KB PRENOS
 • Sistemi zbiranja odpadkov po regijah 610 KB PRENOS
 • Ustrezno odlaganje odpadne električne in elektronske opreme 2.71 MB PRENOS
 • Zahteve za partnerje storitev recikliranja 180.0 KB PRENOS
 • Eco zasnova in energetska nalepka 1.1 MB LEARN MORE
Več Zapri

Stanje certificiranja izdelkov

 • Velika Britanija - Ogljični odtis 174 KB PRENOS
 • ZDA-UL SPC Galaxy S20 243 KB PRENOS
 • Brazilija - Selo Colibri 511 KB PRENOS
 • Rusija - Vitaly Leaf 2.29 MB PRENOS
 • Korea - KOLAS 402 KB PRENOS
 • ISO 14001 / ISO50001 / OHSAS18001 286 KB PRENOS
Več Zapri

Ekološki podatki o izdelku

 • Rezultati ocene življenjskega cikla izdelka 600 KB PRENOS