Družbi Samsung Electronics je skrb za okolje izjemna prioriteta – to velja od trenutka, ko se začne načrtovanje novega izdelka, pa vse do trenutka, ko se izdelek odvrže med odpadke. Naš ekološko osveščeni postopek oblikovanja (angl. »Eco-design Process«), ki smo ga sprejeli leta 2004, temeljito analizira potencialni vpliv načrtovanega izdelka na okolje. Po najboljših močeh si prizadevamo, da so naši izdelki hkrati ekološko naravnani in funkcionalni: to velja vse od varčevanja s surovinami in oblikovanja novih, inovativnih izdelkov, pa do zagotavljanja preprostega odlaganja med odpadke ob koncu uporabne življenjske dobe izdelka. Naši izdelki so zato po vsem svetu priznani kot ekološko naravnani.

Videoposnetek o ekološko naravnanih izdelkih družbe Samsung Electronics

* Videoposnetek je na voljo samo v angleškem jeziku.

2020 KPI: Razvoj ekološko naravnanih izdelkov

Razvijanje ekološko naravnanih izdelkov

Ta infografika prikazuje 2020 KPI: ekološko upravljanje. Prizadevamo si, da bi najmanj 90 % novo razvitih izdelkov bilo povsem ekološko naravnanih.

Izboljšava energetske učinkovitosti izdelkov

Ta infografika prikazuje 2020 KPI: ekološko upravljanje. Naš cilj je prihraniti 65 % energije.

V ekološko osveščenem postopku oblikovanja (Eco-design Process) ocenimo okoljski vpliv načrtovanega izdelka že v sami fazi snovanja izdelka

Postopek Eco-design Process je okolju prijazna ocenjevalna metoda, ki jo uporabljamo v fazi načrtovanja izdelkov. Temeljito ocenimo vpliv izdelka na okolje na vsakem koraku, od logistike in distribucije vse do vračanja odpadne opreme. V tem postopku določimo posebne lastnosti določenega izdelka, ki se skladajo z našimi ekološko osveščenimi praksami, na primer uporaba minimalne količine surovin pri proizvodnji, odpravljanje odvečne embalaže, učinkovita distribucija in učinkovito recikliranje izdelkov ob koncu življenjske dobe.
Na področju hladilnikov smo s postopkom Eco-design Process nadomestili snov, ki je škodila ozonu, z ekološkim hladilnim sredstvom. Poskrbeli smo tudi za tehnološki napredek s kompresorjem, ki zmanjšuje izgube energije tako, da zagotavlja le dovolj majhno količino ohlajenega zraka, potrebno za ohranjanje svežine hrane. Postopek Eco-design Process družbi Samsung Electronics tako omogoča, da na trgu ponuja izdelke, ki so okolju prijazni in hkrati omogočajo udoben življenjski slog.

Galaxy S8: razvit s postopkom Eco-design Process

Najmodernejše funkcije mobilnega telefona Samsung Galaxy S8 so bile sprejete z navdušenjem, podobne inovacije pa smo uvedli tudi pri okoljevarstvenih funkcijah naprave. Pri razvoju mobilnega telefona Galaxy S8 se nismo zadovoljili le s tem, da bi izpolnjevali okoljevarstvene zahteve vsake posamezne države, temveč smo s postopkom Eco-Design Process temeljito preverili potencialni vpliv naprave na okolje. Mobilna telefona Galaxy S8 in S8+ sta tako prejela najvišjo, zlato oceno (Gold Rating) po priznani metodi za ocenjevanje okoljskega vpliva izdelkov US Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT).

To je opis okolju prijaznega pametnega telefona Galaxy S8.  Sredina prikazuje sprednjo in zadnjo stran mobilnega telefona Galaxy S8. Ob sliki so prikazane podrobnosti okolju prijazne tehnologije. Pod njo so dodatne podrobnosti. Kot prvo telefon uporablja reciklirano plastiko – 20 % ohišja polnilnika (PC) in 30 % notranjega pladnja (PS+PET) je izdelano iz reciklirane plastike. Drugič: 50 % škatle izdelka (po teži) je izdelane iz recikliranega papirja. Tretjič: za tiskanje se uporablja črnilo na rastlinski osnovi, na primer črnilo iz soje brez dodanih topil. Četrtič: zmanjšana je uporaba okoljsko občutljivih snovi, na primer PVC-ja, antimona ter bromiranih in kloriranih zaviralcev gorenja. Petič: izboljšana je energetska učinkovitost visokohitrostnega polnilnika (5 V/2 A, 9 V/1,67 A), ki v stanju pripravljenosti porablja le 0,02 W. Energetska učinkovitost polnilnika je 86 %. K nizki porabi energije prispeva tudi baterija s kapaciteto 3500 mAh,za katero smo razvili način za ultra varčevanje z energijo (ultra power-saving mode)in tehnologijo prilagodljivega hitrega polnjenja (adaptive fast charging).  In nenazadnje je telefon Galaxy S8 prejel številne certifikate za ekološko osveščenost, na primer Carbon Trust v Združenem Kraljestvu, Vitality Leaf v Rusiji, Sele Colibri v Braziliji, UL in EPEAT v ZDA ter certifikat FSC za uporabljeni papir.
This is about the eco-friendly smartphone, Galaxy S8. In the middle is a picture of the front and back of Galaxy S8. Next to the picture, the details on eco-friendly technology are demonstrated. Below are the details. First, recycled plastics are used – 20% in charger case (PC) and 30% in inner tray (PS+PET). Second, 50% of unit box (in terms of weight) are made up of recycled paper. Third, vegetable-based ink such as a solvent-free soybean oil ink is used for printing. Fourth, the use of the potentially environmentally sensitive substances such as PVC, antimony, brominated flame retardants, chlorinated flame retardants are reduced. Fifth, the energy efficiency of charger is improved: high-speed charger (5V/2A, 9V/1.67A) with 0.02 for standby power. The charger energy efficiency is 86%. For the batter with the capacity of 3500mAh, ultra power-saving mode and adaptive fast charging techonology are used for the low power usage. Finally, Galaxy S8 successfully achieved Eco-Conscious certifications such as Carbon Trust of UK, Vitality Leaf of Russia, Sele Colibri of Brazil, UL and EPEAT of USA and FSC-certified paper.
Ocena okoljskega vpliva glavnih izdelkov

Družba Samsung Electronics opravlja oceno okoljskega vpliva za glavne izdelke in pri tem uporablja stroge mednarodno priznane certifikacijske standarde. Uporabljamo ocenjevalne kriterije za nalepko Eko korejske vlade, ocenjevalno metodo »Electronic Product Environmental Assessment Tool« (EPEAT) iz ZDA in standarde za certificiranje trajnostnosti ameriškega združenja proizvajalcev gospodinjskih aparatov »US Association of Home Appliance Manufacturers« (AHAM).
Kot del naših prizadevanj za okoljsko osveščeno delovanje smo razvili pokazatelj za prikaz deleža razvoja ekološko naravnanih izdelkov, te številke pa tudi redno objavljamo. Družba Samsung Electronics si bo še naprej prizadevala, da bo več kot 90 % naših na novo razvitih izdelkov do leta 2020 ekološko naravnanih.

Uporaba ekološko občutljivih snovi je v vseh izdelkih strogo nadzorovana, da so varni za uporabo

Inovacije Galaxy Note8 mobilnega telefoma so na novo definirale zmogljivost mobilnih telefonov. Enako velja za njegovo inovativno okoljevarstveno zmogljivost. Pri razvoju Galaxy Note 8 mobilnega telefona se nismo zadovoljili le z izpolnjevanjem okoljevarstvenih zahtev posamezne države, temveč smo temeljito, onkraj predpisov, preverili tudi potencialni vpliv naprave na okolje. Samsung QLED TV-ji uporabljajo tehnologijo kvantnih točk brez kadmija, hkrati pa presegajo tehnične omejitve njenih konvencionalnih različic, ki za večjo učinkovitost zahtevajo uporabo kadmija. Zahvaljujoč našemu trudu je Galaxy Note 8 mobilni telefon prejel najvišjo, zlato oceno (Gold Rating) po priznani metodi za ocenjevanje okoljskega vpliva izdelkov US Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), medtem ko so bili QLED TV-ji nagrajeni v izzivu upravljanja inovativne uporabe trajnostnih materialov, ki ga je januarja 2017 organizirala ameriška Agencija za varstvo okolja.

Fotografija upravljanja ekološko občutljive snovi s postopkom XRF
Zgodovina upravljanja okoljsko občutljivih snovi v družbi Samsung Electronics
2018 · Načrti za omejitev uporabe 4 tipov ftalatov (DEHP, BBP, DBP in DIBP) v vseh komponentah
2016 · Omejitev uporabe 4 tipov ftalatov (DEHP, BBP, DBP in DIBP) v novih komponentah
2015 · Prepoved uporabe heksabromociklododekana (HBCD) in nonilfenola
2013 · Predstavljeni novi izdelki, ki ne vsebujejo ftalatov in antimona (nekatere komponente prenosnih računalnikov, televizorjev, monitorjev in izdelkov za domači kino)
2012 · Predstavljeni novi izdelki, ki ne vsebujejo PVC-ja (nekatere komponente prenosnih računalnikov, televizorjev, monitorjev in izdelkov za domači kino) · Prepoved uporabe kloriranih zaviralcev gorenja v mobilnih telefonih in predvajalnikih MP3
2011 · Predstavljeni novi mobilni telefoni, izdelani povsem brez berilijevih spojin
2010 · Prepoved uporabe kobaltovega klorida
· Predstavljeni novo razviti mobilni telefoni, fotoaparati in predvajalniki MP3, ki ne vsebujejo bromiranih zaviralcev gorenja (BFRs) in PVC-ja
2008 · Prepoved uporabe perfluorooktan sulfonske kisline (PFOS) in antimonovih spojin
· Predstavljeni novi mobilni telefoni, ki ne vsebujejo bromiranih zaviralcev gorenja (BFRs) in PVC-ja (določeni modeli)
2006 · Sprejet načrt za zmanjšanje uporabe bromiranih zaviralcev gorenja (BFRs) in PVC-ja
2005 · Prepoved uporabe PBB in PBDE v izdelkih ter bromiranih zaviralcev gorenja (BFRs) v embalažnih materialih
· Razvito novo tehnološko drevo z zmanjšano uporabo bromiranih zaviralcev gorenja (BFRs) – izboljšava dobavne verige
2004 · Povsem ukinili uporabo kadmija (Cd), svinca (Pb), živega srebra (Hg) in šestvalentnega kroma (Cr6+)
2003 · Uvedba standardov za nadzor snovi, uporabljenih v izdelkih
  • Standardi za nadzor snovi, uporabljenih v izdelkih 1.26 MB PRENOS
  • Deklaracija REACH SVHC 163.0 KB PRENOS

Družba Samsung Electronics verjame, da je treba okoljsko občutljive snovi strogo nadzorovati tudi v dobavni verigi. Če dobavitelji uporabljajo okoljsko občutljive snovi v surovinah, komponentah in izdelkih, ki nam jih dobavljajo, in teh snovi ne obdelujejo pravilno, naši končni izdelki ne bodo okolju prijazni. Da bi svojim dobaviteljem prepovedali uporabo okoljsko občutljivih snovi in omogočili strog nadzor snovi, smo uvedli certifikacijski sistem Eco-Partner.

Družba Samsung Electronics nenehno raziskuje načine za varčevanje z energijo

Družba Samsung Electronics si nenehno prizadeva razvijati energetsko učinkovite izdelke, ki so bolj zmogljivi in porabljajo manj energije. Če lahko izdelek ponudi boljšo zmogljivost in hkrati porabi manj energije, lahko kupci privarčujejo pri stroških energije. Manj energije se porabi za proizvajanje elektrike, kar pomeni manjše emisije toplogrednih plinov. Z uporabo inovativnih, visoko energetsko učinkovitih tehnologij smo v primerjavi z l. 2008 količino energije, porabljene pri uporabi naših izdelkov, v povprečju zmanjšali za 36 %. To pomeni, da smo lahko ustvarili bolj zmogljiv izdelek, ki porabi pol manj energije. Vendar naše delo še zdaleč ni končano – še naprej bomo raziskovali in razvijali prelomne tehnologije, ki bodo še dodatno zmanjšale porabo energije.

Izdelki družbe Samsung Electronics z ekološko osveščenimi tehnologijami
Slika izdelka LED TV-ja

LED TV (UE65MU9000)


· Reciklirana plastika v ohišju polnilnika in notranjem pladnju
· Recikliran papir v škatli embalaže izdelka
· 86-odstotna energetska učinkovitost polnilnika
· Manjša vsebnost potencialno okoljsko občutljivih snovi (antimon, zaviralci gorenja »BFRs« itd.)
· Ekološki certifikati s strani EPEAT v ZDA ter v VB, Rusiji in Braziliji (2017)

Slika izdelka Galaxy Note8

Mobilni telefon (Galaxy Note8)


· Uporablja visokoučinkovite polnilnike (20 % reciklirane plastike, 86-% energetska učinkovitost polnilnika, 0,02 W v stanju pripravljenosti)
· Ultra energetsko varčni način
· Uporablja materiale na biološki osnovi
(Priključek za slušalke iz biološkega najlona, embalaža iz sladkornega trsa in stranski proizvodi iz bambusa)

Slika izdelka hladilnik (DRF427500AP)

Hladilnik (DRF427500AP)

· Certifikat ENERGY STAR®
· Trojno kovinsko hlajenje
· Fleksibilen nadzor temperature (hladilnik ↔ zrmzovalnik)
· Hladilno sredstvo brez HFC (R600a)
- Prvi vgradni hladilnik v ZDA s hladilnim sredstvom brez HFC.

Fotografija klimatske naprave brez neposrednega pihanja »Breeze-free«

Pomnilnik (20 nm 2. generacije 8 GB HBM2 na osnovi DRAM-a, Aquabolt)


∙ 2,7-x večja energetska učinkovitost. (Deluje pri 2,4 Gb/s)
- Primerjava: 8 Gb GDDR5 grafičnega DRAM-a, deluje pri 8 Gb/s
∙ Razvit prvi 8 GB HBM2 DRAM na svetu z 2,4 Gb/s
∙ Z inženirsko tehnologijo, ki optimizira prenos signala, in tehnologijami nadzora toplote
∙ 1,5-x hitrejši prenos podatkov v primerjavi z HBM2 1. generacije
∙ Prvi pomnilnik na svetu s hitrostjo obdelave podatov 1,2 TB/s in štirimi 8 GB moduli

Fotografija hladilnika T9000

Pralni stroj (Quick Drive)

· EU energijska nalepka A+++ (A+++ do D)
· Čas pranja skrajša za 51 % z združenjem vrteče se plošče pralnega stroja z zgornjim polnjenjem s ploščo pralnega stroja s sprednjim polnjenjem
· Auto Optimal Wash merilniki dodajo optimalno količino detergenta in mehčalca glede na stanje perila

Slika izdelka električni sušilni stroj

Sušilni stroj (DV90M53A0Q*)

∙ Visokoučinkovit sušilni stroj s pretvorno toplotno črpalko
∙ 99,9-% sterilizacija zraka pri mokrem ali suhem perilu
∙ Preprost indikator ravni vode

Ekološko osveščena prizadevanja družbe Samsung Electronics so prejela priznanja po vsem svetu

Prijaznost do okolja izdelkov družbe Samsung Electronics je priznana v številnih državah, vključno z ZDA, Evropo, Kitajsko in Brazilijo, kjer so prejeli številne ekološke certifikate, na primer nalepke Eko in oznake za ogljične izpuste. To je bilo mogoče le zaradi našega truda pri preučevanju in razvoju izdelkov, ki z naprednimi tehnologijami postavljajo okolje na prvo mesto. Vendar pa naše delo še zdaleč ni končano – družba Samsung Electronics bo še naprej sledila svoji viziji »PlanetFirst« in postavljala Zemljo ter okolje na prvo mesto. Po najboljših močeh se bomo potrudili, da bo življenje udobno, a vendar okolju prijazno in trajnostno.

To je slika priznanih globalnih ekoloških oznak in certifikatov za ogljični odtis, ki jih je prejela družba Samsung Electronics. Družba Samsung Electronics je prejela oznake in priznanja od Južne Koreje, Kitajske in Tajvana v Aziji, Švedske, Rusije in severnoevropskih držav v Evropi, Združenih držav Amerike, UL in CSA v Severni Ameriki ter Brazilije v Centralni in Južni Ameriki.  Oznake za ogljični odtis so od organizacije Carbon Footprint Labelling v Južni Koreji in od organizacije Carbon Trust v Združenem kraljestvu. Južnokorejska oznaka »Carbon Footprint Labelling« se navezuje na izpuste ogljikovega dioksida in označuje nizkoogljične izdelke ter ogljično nevtralne izdelke
To je slika priznanih globalnih ekoloških oznak in certifikatov za ogljični odtis, ki jih je prejela družba Samsung Electronics. Družba Samsung Electronics je prejela oznake in priznanja od Južne Koreje, Kitajske in Tajvana v Aziji, Švedske, Rusije in severnoevropskih držav v Evropi, Združenih držav Amerike, UL in CSA v Severni Ameriki ter Brazilije v Centralni in Južni Ameriki. Oznake za ogljični odtis so od organizacije Carbon Footprint Labelling v Južni Koreji in od organizacije Carbon Trust v Združenem kraljestvu. Južnokorejska oznaka »Carbon Footprint Labelling« se navezuje na izpuste ogljikovega dioksida in označuje nizkoogljične izdelke ter ogljično nevtralne izdelke

Ohranjajmo, uporabljajmo dlje in uporabimo ponovno

Slika ozadja za stran Učinkovita poraba virov