Ta videoposnetek predstavlja ekološko upravljanje družbe Samsung Electronics. »Naša prizadevanja so mnogo več kot le pasivno upoštevanje okoljevarstvenih predpisov in zakonov. Aktivno izvajamo ekološko upravljanje, s katerim svojim strankam ponujamo okolju prijazne rešitve in industrijo vodimo v trajnostno prihodnost. Zdravo okolje je nepogrešljivo za našo prihodnost.«

* Videoposnetek je na voljo samo v angleškem jeziku.

„PlanetFirst“

Naš slogan predstavlja našo odločnost in aktivna prizadevanja, da postavimo Zemljo in okolje na prvo mesto. Družba Samsung Electronics je temelje ekološkega upravljanja kot filozofije za 21. stoletje postavila že v svoji okoljevarstveni deklaraciji »Samsung Environmental Declaration« leta 1992. Od takrat so naša prizadevanja postala mnogo več kot le pasivno upoštevanje okoljevarstvenih predpisov in zakonov. Aktivno izvajamo ekološko upravljanje, s katerim svojim strankam ponujamo okolju prijazne rešitve in industrijo vodimo v trajnostno prihodnost. Zdravo okolje je nepogrešljivo za našo prihodnost.

Sistem ekološkega upravljanja

Slika prikazuje osnovno filozofijo ekološkega upravljanja. Ta se glasi: »Prispevati želimo k uspehu celotnega človeštva in varovanju okolja, tako da poslujemo na način, ki spoštuje tako človeštvo kot tudi naravo, saj je življenje sveto.«


Ta slika prikazuje vizijo sistema ekološkega upravljanja. Naša vizija je: »Z inovativnimi in okolju prijaznimi izdelki in tehnologijami želimo svojim strankam ponujati okolju prijazna doživetja ter globalno skupnost popeljati v trajnostno prihodnost.«

Ta slika vsebuje slogan ekološkega upravljanja. Slogan se glasi »PlanetFirst«, kar lahko razložimo kot »Prizadevanje za družbeno odgovornost družbe in trajnostno upravljanje podjetja s sledenjem poslovnim praksam, ki Zemljo postavljajo na prvo mesto.«

2020 KPI: Ekološko upravljanje

Družba Samsung Electronics si je zadala naslednje cilje ekološkega upravljanja za zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov, proizvodnjo okolju prijaznih izdelkov z minimalnim vplivom na okolje in za vzpostavitev krožnega gospodarstva.

Zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov pri uporabi izdelkov

Ta infografika prikazuje 2020 KPI: ekološko upravljanje. Cilj je zmanjšati izpust toplogrednih plinov za skupno 250.000.000 ton pri uporabi izdelkov v obdobju med 2009 in 2020.

Skladnost novo razvitih izdelkov s standardi nalepke Eko

Ta infografika prikazuje 2020 KPI: Cilj ekološkega upravljanja je zagotoviti 90-odstotno skladnost novo razvitih izdelkov z nalepko Eko.

Globalna zbrana količina odpadnih izdelkov

Ta infografika prikazuje 2020 KPI: Cilj ekološkega upravljanja je zbrati skupno 3.080.000 ton odpadnih izdelkov v obdobju med 2009 in 2020.

Intenzivnost emisij toplogrednih plinov

Ta infografika prikazuje 2020 KPI: Cilj ekološkega upravljanja je doseči v proizvodnih obratih po vsem svetu intenzivnost emisij toplogrednih plinov 1,55 tone CO2e/100 milijonov KRW.

Stopnja recikliranja proizvodnih odpadkov na Samsung lokacijah

Ta infografika prikazuje 2020 KPI: Cilj ekološkega upravljanja je doseči 95-odstotni delež recikliranja odpadkov od proizvodnje.

Intenzivnost porabe vode

Ta infografika prikazuje 2020 KPI: Cilj ekološkega upravljanja je doseči intenzivnost porabe vode 50 ton/100 milijonov KRW.

Ukrepi za podnebne spremembe

Podnebne spremembe vplivajo na vse predele sveta.
Z zmanjševanjem izpusta toplogrednih plinov in sorodnimi spodbudami se naš odziv na podnebne spremembe osredotoča na spremembe, s katerimi želimo zagotoviti trajnostno, zeleno prihodnost.

Ključna vizualna podoba strani o podnebnih spremembah

Ekološki izdelki

Proizvodnja elektronskih izdelkov je lahko ekološko osveščeni.
V družbi Samsung Electronics pri razvoju novih izdelkov vedno mislimo na okolje, kar se začne že v fazi načrtovanja. Prizadevamo si, da bi z uporabo naprednih tehnologij poskrbeli za bolj udobno in ekološko osveščeno življenje.

Ključna vizualna podoba strani o ekološko osveščenih izdelkih

Učinkovita poraba virov

Zemljini viri so omejeni, zato jih moramo čim bolj ohranjati, jih uporabljati čim dlje in jih reciklirati.
Družba Samsung Electronics nenehno raziskuje na področju maksimalne učinkovitosti porabe virov.

Ključna vizualna podoba strani o učinkoviti porabi virov

Ekološko osveščeni proizvodni obrati

Naša ekološka prizadevanja veljajo tudi za proizvodne obrate, kjer nastajajo naši izdelki.
V ekološko osveščenih proizvodnih obratih družbe Samsung Electronics ljudje sobivajo z naravo.

Ključna vizualna podoba strani ekološko osveščenih proizvodnih obratov

Trajnostna dobavna veriga

Ker delimo vrednote ekološkega upravljanja s svojimi partnerji, ustvarjamo varnejšo in okolju prijaznejšo dobavno verigo.

Ključna vizualna podoba strani o trajnostni dobavni verigi

Komunikacija in vključevanje

Družba Samsung Electronics svoje okoljske politike in učinkovitost poslovanja objavlja na transparenten način.
Ekološko upravljanje za ohranjanje okolja upošteva tudi najmanj uslišane glasove in zagotavlja odprto komunikacijo in vključevanje za vse.

Ključna vizualna podoba strani o komunikaciji in vključevanju