Učinkovita poraba virov

Ohranjajmo, uporabljajmo dlje in uporabimo ponovno

Ključna vizualna podoba strani o učinkoviti porabi virov

Vse od industrijske revolucije je bila gospodarska rast povezana z nepremišljenim izkopavanjem in izkoriščanjem naravnih virov. Strokovnjaki so opozarjali na težave za okolje, do katerih pride zaradi takšnih izkopavanj, ter na to, da v prihodnosti lahko pride do izčrpanja virov. Pri družbi Samsung Electronics se teh opozoril zavedamo in kot odziv na to izvajamo širok nabor ukrepov.
V postopku razvoja in proizvodnje izdelkov učinkovito porabljamo vire s tehnološkimi inovacijami in iščemo načine za ponovno uporabo neizogibnih odpadkov in izrabljenih izdelkov. Še naprej si bomo prizadevali za izdelavo boljših izdelkov z manj viri in pretvorbo e-odpadkov v uporabne vire.

2020 KPI: Učinkovita poraba virov

Zbiralni sprejem globalnih e-odpadkov

Ta infografika vsebuje cilj zbiralnega sprejema globalnih odpadkov. V obdobju med 2009 in 2016 smo zbrali 2,64 milijona ton. Do leta 2020 nameravamo to količino povečati na 3,8 milijona ton.

Stopnja recikliranja proizvodnih odpadkov

Ta infografika prikazuje cilj stopnje recikliranja proizvodnih odpadkov. Do leta 2020 je pričakovani cilj 95 %. V letu 2016 je bil zastavljeni cilj že dosežen.

Intenzivnost porabe vode

Ta infografika prikazuje cilj intenzivnosti porabe vode. Leta 2016 je bilo to 60 ton na 100 milijonov KRW. Do leta 2020 je zastavljeni cilj 50 ton na 100 milijonov KRW.

Težimo h krožnemu gospodarstvu, kjer se viri nenehno ponovno porabljajo

Za zaščito okolja v krizi in bolj učinkovito porabo virov se pri družbi Samsung Electronics trudimo svoja prizadevanja osredotočati na krožno gospodarstvo. Gremo naprej od običajne enkratne porabe virov in se trudimo ponovno porabiti vire z zbiranjem ter recikliranjem odpadkov in ostankov. Iščemo načine za proizvodnjo z manj viri z združevanjem materialov in spreminjanjem postopka sestave. Izrabljene izdelke brezplačno zbiramo od potrošnikov in recikliramo materiale. S tem krožnim ekosistemom pri družbi Samsung Electronics bistveno zmanjšujemo potrebo po izkoriščanju dodatnih naravnih virov, zmanjšujemo nastajanje toplogrednih plinov in onesnaževal, ki nastanejo nastanejo ob sežiganju odpadkov, ter preprečujemo onesnaženje prsti in podtalnice z onesnaženjem, ki ga povzročajo odlagališča.
Predvsem pa je najpomembneje to, da z viri varčujemo tako, da ustvarjamo kakovostne izdelke z dolgo življenjsko dobo. Preden damo na trg nov izdelek, pri Samsung Electronics izvedemo stroga testiranja zanesljivosti za povečanje trajnosti. Z našimi globalnimi servisnimi centri skrbimo za ustrezna popravila, poleg tega pa nudimo stalne posodobitve programske opreme. S temi praksami skrbimo za varčevanje z viri s podaljšanjem življenjske dobe izdelkov.

Izrabljenim izdelkom vdihnemo novo življenje

Recikliranje je pomembno v krožnem ekonomskem sistemu, za recikliranje pa je bistvenega pomena zbiranje obrabljenih izdelkov. Krožna poraba virov je možna samo, če izrabljeni izdelki niso odvrženi, temveč porabljeni za pridobitev virov, razvrščeni in ponovno obdelani. V ta namen družba Samsung Electronics upravlja s programom Re+.
Kot del programa Re+ smo na nekaterih lokacijah z veliko potrošniki postavili zbiralnike. E-odpadke lahko odložite brezplačno in zbrani izdelki se ponovno uporabijo ali reciklirajo v izdelek, ki ga je možno ponovno uporabiti. Zbiralnike smo leta 2017 postavili na lokacijah Galaxy Studio v Čilu, Avstraliji in na Švedskem ter ponovno uporabili e-odpadke s teh tržišč. Prav tako smo pomemben delež časa preživeli s predstavljanjem programa Re+ obiskovalcem in poudarjali pomembnost recikliranja. Za bolj učinkovito recikliranje spremljamo stopnje zbiranja in recikliranja v državah, v katerih je družba Samsung Electronics prisotna. Kot rezultat tega nam je v obdobju med 2009 in 2016 uspelo zbrati vsega skupaj 2,64 milijona ton izdelkov.

Recikliranje je pomembno v krožnem ekonomskem sistemu, za recikliranje pa je bistvenega pomena zbiranje obrabljenih izdelkov. Krožna poraba virov je možna samo, če izrabljeni izdelki niso odvrženi, temveč porabljeni za pridobitev virov, razvrščeni in ponovno obdelani. V ta namen družba Samsung Electronics upravlja s programom Re+. Kot del programa Re+ smo na nekaterih lokacijah z veliko potrošniki postavili zbiralnike. E-odpadke lahko odložite brezplačno in zbrani izdelki se ponovno uporabijo ali reciklirajo v izdelek, ki ga je možno ponovno uporabiti. Zbiralnike smo leta 2017 postavili na lokacijah Galaxy Studio v Čilu, Avstraliji in na Švedskem ter ponovno uporabili e-odpadke s teh tržišč. Prav tako smo pomemben delež časa preživeli s predstavljanjem programa Re+ obiskovalcem in poudarjali pomembnost recikliranja. Za bolj učinkovito recikliranje spremljamo stopnje zbiranja in recikliranja v državah, v katerih je družba Samsung Electronics prisotna. Kot rezultat tega nam je v obdobju med 2009 in 2016 uspelo zbrati vsega skupaj 2,64 milijona ton izdelkov.
Globalne aktivnosti zbiranja in recikliranja
To je zemljevid sveta z zastavicami, ki prikazuje trenutno stanje globalnih aktivnosti zbiranja in recikliranja. Na njem so zastavice iz Kanade, Združenih držav Amerike, Kostarike, Južnoafriške republike, Evrope, Indije, Kitajske, Vietnama, Avstralije, Tajvana, Japonske in Južne Koreje.
 • KanadaKanada
 • KolumbijaKolumbija
 • EvropaEvropa
 • VietnamVietnam
 • TajvanTajvan
 • ZDAZDA
 • PeruPeru
 • IndijaIndija
 • KorejaKoreja
 • AvstralijaAvstralija
 • KostarikaKostarika
 • BrazilijaBrazilija
 • KitajskaKitajska
 • JaponskaJaponska
 • Južnoafriška republikaJužnoafriška
  republika
* 2016
Koreja

· Zbiralna mreža (prek maloprodajnih logističnih centrov)
· Upravljanje azijskega centra za recikliranje
· Brezplačna storitev odvoza

Japonska

· Sodelovanje v konzorcijih za zbiranje in recikliranje

Kitajska

· Sistem zbiranja in recikliranja

Tajvan

· Sodelovanje v nacionalnem sistemu recikliranja

Vietnam

· Koši za prostovoljno zbiranje v servisnih centrih

ZDA

· Programi zbiranja v vseh 50 zveznih državah

Evropa

· Sistem zbiranja in recikliranja v 37 državah

Indija

· Prostovoljni program zbiranja
·Brezplačna storitev odvoza

Avstralija

· Zbiranje in recikliranje televizorjev, osebnih računalnikov in tiskalnikov
· Prostovoljni program zbiranja za mobilne telefone

Južnoafriška republika

· Koši za prostovoljno zbiranje v servisnih centrih

Kanada

· Programi zbiranja v vseh 10 provincah

Kolumbija, Peru, Kostarika, Brazilija

· Prostovoljni program zbiranja

 • Seznam ustanov za zbiranje in recikliranje po državah 92 KB PRENOS
 • Seznam ustanov za recikliranje embalaže in baterij v evropskih državah 166 KB PRENOS

Odpadke od proizvodnje pretvarjamo v vire

Količina odpadkov, ki nastane ob razvoju izdelkov skozi postopek proizvodnje, je precejšnja. Pri zapletenih elektronskih napravah s številnimi sestavnimi deli k temu prispeva tudi embalaža, ki je odvržena za vsak del. Ob zaključku projekta gre k odpadkom veliko pilotskih izdelkov, ki so nastali za izboljšanje izdelka. Če bi vse te odpadke sežgali ali zakopali, bi s tem onesnažili okolje in izrabili vire. Za ponovno uporabo takšnih odpadkov pri družbi Samsung Electronics s specializiranimi izvajalci postopkov recikliranja povečujemo pridobivanje določenih materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Kot rezultat tega smo leta 2016 dosegli svoj cilj, pri katerem smo 95 % vseh odpadkov pretvorili v vire štiri leta pred prvotno zastavljenim ciljem za leto 2020.

Infografika predstavlja postopek obdelave odpadkov. Surovine po uporabi pošljemo v center za recikliranje, odpadke dostavimo za obdelavo, recikliranje, sežig in odlagališča.

Težimo k razvoju okolju prijaznih materialov, da bomo lahko reciklirali več virov

Okolju prijazni materiali so ustvarjeni z recikliranjem virov, ki so že bili uporabljeni, ali z obdelavo materialov, ki jih je mogoče uporabiti namesto naravnih virov. Na ta način se zmanjša breme za okolje. Pri družbi Samsung Electronics se posvečamo zmanjšanju porabe naravnih virov in povečanju količine odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati. Tega smo se lotili tako, da raziskujemo in razvijamo različne načine za uporabo recikliranih materialov ali materialov na rastlinski osnovi.
Tako na primer uporabljamo embalažo iz recikliranega papirja, naravna polnila iz kamna in sladkornega trsa. To takrat, ko izdelek odvržemo med odpadke, nima nobenega vpliva na okolje. Za izdelke, ki zaradi svoje velikosti potrebujejo veliko embalaže, smo uporabili material, ki ga je mogoče uporabiti več kot 40-krat, to pa je bistveno zmanjšalo porabo virov. Poleg tega smo leta 2016 porabili reciklirano plastiko, zbrano med e-odpadki, v 5 % vse plastike, potrebne za izdelavo novih izdelkov.

Uporaba okolju prijaznih materialov
Fotografija plastike PCM

Plastika PCM

· Uporabljena za vse polnilnike pametnih naprav od naprave Galaxy Note 4 naprej (20 %)
· Uporabljena za škatlice za slušalke pri napravah Galaxy S7, Note 5, and Note 7 (60 %)

Fotografija bioplastičnega filma z izvlečki sladkornega trsa

Bioplastični film z izvlečki sladkornega trsa

· Zmanjšani izpusti toplogrednih plinov za 25 % v primerjavi s prejšnjimi plastičnimi filmi na osnovi nafte

Fotografija plastike, ki vsebuje kameno moko

Plastika, ki vsebuje kameno moko

· Delno nadomeščen polipropilen (PP) s polnili iz naravnega kamna, s katerim privarčujemo 40 % virov na osnovi nafte
· Letno privarčevanih približno 500 ton virov na osnovi nafte
· Pričakovan rezultat je 15-odstotni padec izpustov CO2

Fotografija ponovno uporabne embalaže za hladilnike

Ponovno uporabna embalaža za hladilnike

· Okolju prijazna embalaža, narejena z razširjenim polipropilenom, ki jo je mogoče uporabiti več kot 40-krat
· Ukinitev traku in stiropora, pri čemer za 99,7 % upade skupna količina hlapnih organskih spojin (TVOC); to je učinek, ki je enak zasaditvi 63.000 dreves

Ohranjanje, ponovna uporaba in recikliranje dragocenih vodnih virov

Kot odgovor na vedno bolj resno globalno krizo vodnih virov in kot del našega truda za zaščito okolja smo pri družbi Samsung Electronics za vodne vire uvedli strategijo »3R (Reduce, Reuse, Recycle)« (zmanjšanje, ponovna uporaba, recikliranje). Zapravljanje vodnih virov smo preprečili tako, da smo nadomestili stare ventile in s tem preprečili uhajanje. Prav tako smo razvili sofisticirane nadzorne enote, ki poskrbijo za to, da se porabi samo potrebna količina vode. Prav tako smo naše postopke preoblikovali tako, da se voda lahko ponovno uporabi in da se njena poraba zmanjša. V preteklosti vode, porabljene za en postopek, ni bilo mogoče ponovno uporabiti za drugega, saj je vsak postopek zahteval vodo v skladu z drugačnimi standardi. S standardizacijo vode lahko zdaj vodo ponovno uporabimo pri več postopkih. Zahvaljujoč tem prizadevanjem smo 48.602 ton vode leta 2016 ponovno uporabili, kar je 5,2-odstotno povečanje glede na prejšnje leto, količina ponovno uporabljene vode pa je predstavljala 46,6 % celotne porabe vode. Še vedno nadaljujemo z iskanjem različnih načinov za zmanjšanje naše porabe vode na osnovi intenzivnosti (ton/100 milijonov KRW) na 50 ton s trenutne stopnje 60 ton. To je zastavljeni cilj do leta 2020.

Ta infografika prikazuje politiko za vodne vire Zgornji del predstavlja osnovno filozofijo, spodnji del smernice delovanja. Osnovna filozofija je, da družba Samsung Electronics priznava vodne vire kot potrebne za vzdrževanje trajnostne družbe in posla, to pa prispeva k izpolnjevanju naše družbene odgovornosti kot globalnega podjetja za zaščito takšnih virov. Smernice delovanja so: 1) prizadevanje za minimalizacijo tveganj za vodne vire pri upravljanju posla, 2) prepoznavanje pomembnosti vodnih virov kot dela naše poslovne kulture, 3) aktivno sodelovanje pri upoštevanju politik za javne vodne vire in 4) razkritje naše politike in naših aktivnosti za vodne vire.
Naši okoljsko zavedni proizvodni obrati sobivajo z naravo
Slika ozadja za stran Ekološko osveščeni proizvodni obrati