Učinkovita poraba virov

Ohranjajmo, uporabljajmo dlje in uporabimo ponovno

Ključna vizualna podoba strani o učinkoviti porabi virov

Vse od industrijske revolucije je bila gospodarska rast povezana z nepremišljenim izkopavanjem in izkoriščanjem naravnih virov. Strokovnjaki so opozarjali na okoljske težave, do katerih pride zaradi takšnih izkopavanj, ter na to, da v prihodnosti lahko pride do izčrpanja virov. Pri družbi Samsung Electronics se teh opozoril zavedamo in kot odziv na to izvajamo širok nabor ukrepov.
V postopku razvoja in proizvodnje izdelkov učinkovito uporabljamo vire s tehnološkimi inovacijami in iščemo načine za ponovno uporabo neizogibnih odpadkov in izrabljenih izdelkov. Še naprej si bomo prizadevali za izdelavo boljših izdelkov z manj viri in pretvorbo e-odpadkov v uporabne vire.


KPI: Učinkovita poraba virov

Ta infografika prikazuje napredek in cilje globalne predelave izdelkov. Skupna količina predelanih izdelkov od l. 2009. Cilj za l. 2030 je 7,5 milijona tone na globalni ravni.

Zbiralni sprejem globalnih e-odpadkov

Diese Infografik zeigt unsere Ziele bezüglich der Verwendung von recyceltem Kunststoff und die aufbereitete Gesamtmenge seit 2009. Das Ziel bis 2030 liegt bei 500.000 Tonnen.

Uporaba reciklirane plastike

Ta infografika prikazuje cilje uporabe reciklirane plastike in skupno količino predelane plastike od l. 2009. Cilj za l. 2030 je 500.000 ton.

Uporaba trajnostno pridobljene papirnate embalaže

Die Grafik zeigt den weltweiten Fortschritt und unsere Ziele bezüglich der Aufbereitung von Altgeräten. Die Gesamtmenge aufbereiteter Altgeräte seit 2009. Das Ziel liegt bei weltweit 7,5 Millionen Tonnen bis 2030.

Stopnja recikliranja proizvodnih odpadkov na Samsung lokacijah.

Diese Infografik zeigt unsere Ziele bezüglich der Verwendung von Recyclingwasser normiert nach Einheit KRW. Das Gesamtziel bis 2020 liegt bei 50 Tonnen/100 Millionen KRW.

Intenzivnost porabe vode

Težimo h krožnemu gospodarstvu, kjer se viri nenehno ponovno porabljajo

Za zaščito okolja v krizi in bolj učinkovito porabo virov se pri družbi Samsung Electronics trudimo svoja prizadevanja osredotočati na krožno gospodarstvo. Z umikanjem od običajne enkratne porabe virov si v družbi Samsung prizadevamo zagotavljati vire, ki jih je mogoče po koncu življenjske dobe izdelka ponovno uporabiti preko zbiranja, ponovne uporabe in recikliranja. Z omejevanjem vrst uporabljenih materialov in optimiziranjem načinov montaže smo razvili proizvodne metode, ki omogočajo manjšo porabo virov. Z zbiranjem izrabljenih izdelkov lahko pridobimo dragocene materiale. S tem krožnim ekosistemom v družbi Samsung zmanjšujemo potrebo po izkoriščanju dodatnih naravnih virov, omejujemo nastajanje toplogrednih plinov in onesnažujočih snovi, ki nastanejo ob sežiganju odpadkov, ter preprečujemo onesnaženje prsti in podtalnice, ki ga povzročajo odlagališča.

Predvsem pa z viri najbolje varčujemo tako, da ustvarjamo kakovostne izdelke z dolgo življenjsko dobo. Preden damo na trg nov izdelek, v družbi Samsung izvedemo stroga testiranja zanesljivosti za povečanje trajnosti. Z našimi globalnimi servisnimi centri skrbimo za ustrezna popravila, poleg tega pa nudimo stalne posodobitve programske opreme. S temi praksami skrbimo za varčevanje z viri s podaljšanjem življenjske dobe izdelkov.

Struktura krožnega gospodarstva družbe Samsung Electronics

 

Izrabljenim izdelkom vdihnemo novo življenje

Recikliranje je pomembno v krožnem ekonomskem sistemu, za recikliranje pa je bistvenega pomena zbiranje obrabljenih izdelkov. Krožna poraba virov je možna samo, če izrabljeni izdelki niso odvrženi, temveč porabljeni za pridobitev virov, razvrščeni in ponovno obdelani. V ta namen družba Samsung globalno izvaja program Re+ za odgovorno predelavo izrabljenih izdelkov.
Kot del programa Re+ smo na nekaterih lokacijah z veliko potrošniki postavili zbiralnike. E-odpadke lahko odložite brezplačno in zbrani izdelki se ponovno uporabijo ali reciklirajo v izdelek, ki ga je možno ponovno uporabiti. Zbiralnike smo leta 2017 postavili na lokacijah Galaxy Studio v Čilu, Avstraliji in na Švedskem ter ponovno uporabili e-odpadke s teh tržišč. Prav tako smo pomemben delež časa preživeli s predstavljanjem programa Re+ obiskovalcem in poudarjali pomembnost recikliranja. Za bolj učinkovito recikliranje naše partnerje pri recikliranju spodbujamo k sledenju najvišjim standardom in skrbno nadzorujemo učinkovitost zbiranja in recikliranja izdelkov v državah, v katerih deluje družba Samsung. Tako nam je v obdobju med letoma 2009 in 2017 uspelo zbrati vsega skupaj 3,12 milijona ton izdelkov.

Recikliranje je pomembno v krožnem ekonomskem sistemu, za recikliranje pa je bistvenega pomena zbiranje obrabljenih izdelkov. Krožna poraba virov je možna samo, če izrabljeni izdelki niso odvrženi, temveč porabljeni za pridobitev virov, razvrščeni in ponovno obdelani. V ta namen družba Samsung Electronics upravlja s programom Re+. Kot del programa Re+ smo na nekaterih lokacijah z veliko potrošniki postavili zbiralnike. E-odpadke lahko odložite brezplačno in zbrani izdelki se ponovno uporabijo ali reciklirajo v izdelek, ki ga je možno ponovno uporabiti.  Zbiralnike smo leta 2017 postavili na lokacijah Galaxy Studio v Čilu, Avstraliji in na Švedskem ter ponovno uporabili e-odpadke s teh tržišč.  Prav tako smo pomemben delež časa preživeli s predstavljanjem programa Re+ obiskovalcem in poudarjali pomembnost recikliranja. Za bolj učinkovito recikliranje spremljamo stopnje zbiranja in recikliranja v državah, v katerih je družba Samsung Electronics prisotna. Kot rezultat tega nam je v obdobju med 2009 in 2016 uspelo zbrati vsega skupaj 2,64 milijona ton izdelkov.

Primer naše reciklažne dejavnosti je Središče za reciklažo Asan, ki ga je ustanovila in ga vodi družba Samsung. Glavnina kovin in plastike iz središča za raciklažo se ponovno uporabi pri izdelavi elektronike. Središče za reciklažo Asan odpadno elektroniko reciklira že od ustanovitve l. 1998. Samo l. 2017 je bilo v Središču predelanih 357.000 enot hladilnikov, pralnih strojev, klimatskih naprav in IT naprav, pri čemer je bilo za reciklažo ločene 25,365 tone glavnih kovin (jeklo, baker, aluminij itd.) in plastike. Plastika, pridobljena iz odpadne elektronike in razvrščena v Središču za reciklažo Asan, je dobavljena proizvajalcem plastike, ki jo preoblikujejo za ponovno uporabo. S pomočjo tehnologije, razvite v sodelovanju z družbo Samsung, je Središče za reciklažo Asan ustvarilo reciklažni sistem zaprte zanke, ki omogoča uporabo obnovljene plastike pri Samsung izdelkih. 1500 ton obnovljene plastike, proizvedene v tem reciklažnem sistemu zaprte zanke, je bilo l. 2017 uporabljenih pri proizvodnji Samsung hladilnikov, klimatskih naprav in pralnih strojev. Če upoštevate še obnovljeno plastiko, pridobljeno preko drugih kanalov, je bilo pri proizvodnji gospodinjskih aparatov, TV-jev, zaslonov in polnilnikov mobilnih telefonov uporabljenih približno 35.000 ton obnovljene plastike. Baker pri obdelavi ločimo od glavnih komponent (žic, kompresorjev itd.), ga recikliramo in uporabimo v proizvodnji druge elektronike. Še en primer je kobalt, ki je eden glavnih virov za baterije mobilnih telefonov. Kobalt recikliramo tako, da ga izločimo iz litij-ionskih baterij v obliki surovine za baterije. Hkrati si za glavne kovinske vire na različne načine prizadevamo doseči recikliranje v zaprti zanki, npr. za aluminij, pridobljen iz odvrženih mobilnih telefonov, ki ga ponovno uporabimo pri izdelovanju okvirjev nekaterih modelov TV-jev iz l. 2017.

Ky imazh tregon procesin e riciklimit me rreth të mbyllur të mbeturinave plastike në Qendrën Aziatike të Riciklimit.

Ko je vir porabljen, ga zberemo, recikliramo in ponovno uporabimo.

Da bi presegli linerano porabo in odlaganje virov, v družbi Samsung izvajamo različne dejavnosti, s katerimi ustvarjamo reciklažni sistem zaprte zanke, ki omogoča uporabo, zbiranje, recikliranje in ponovno uporabo virov. V ta namen analiziramo sestavo izdelkov, ki jih proizvedemo, in tveganja z različnih gledišč, npr. glede stalnosti dobave ter okoljskega in družbenega vpliva, s čimer želimo doseči višjo stopnjo recikliranja virov.

Ta slika prikazuje postopek recikliranja odpadne plastike v zaprti zanki v Središču za reciklažo Asan.
  • Seznam ustanov za zbiranje in recikliranje po državah 92 KB PRENOS
  • Seznam ustanov za recikliranje embalaže in baterij v evropskih državah 166 KB PRENOS

Proizvodne odpadke pretvarjamo v vire

Količina odpadkov, ki nastane ob razvoju izdelkov skozi postopek proizvodnje, je precejšnja. Pri zapletenih elektronskih napravah s številnimi komponentami k temu prispeva tudi embalaža, ki je odvržena za vsak del. Ob zaključku projekta gre med odpadke veliko pilotskih izdelkov, ki so nastali za izboljšanje izdelka. Če bi vse te odpadke sežgali ali zakopali, bi s tem onesnažili okolje in izrabili vire. Za ponovno uporabo takšnih odpadkov pri družbi Samsung s specializiranimi izvajalci postopkov recikliranja povečujemo pridobivanje določenih materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Tako smo leta 2016 dosegli svoj cilj, po katerem smo 95 % vseh odpadkov pretvorili v vire štiri leta pred prvotno zastavljenim rokom.

Infografika predstavlja postopek obdelave odpadkov. Surovine po uporabi pošljemo v center za recikliranje, odpadke dostavimo za obdelavo, recikliranje, sežig in odlagališča.

Težimo k razvoju okolju prijaznih materialov, da bomo lahko reciklirali več virov

Okolju prijazni materiali so ustvarjeni z recikliranjem virov, ki so že bili uporabljeni, ali z obdelavo materialov, ki jih je mogoče uporabiti namesto naravnih virov. Na ta način se zmanjša breme za okolje. Pri družbi Samsung Electronics se posvečamo zmanjšanju porabe naravnih virov in povečanju količine odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati. Tega smo se lotili tako, da raziskujemo in razvijamo različne načine za uporabo recikliranih materialov ali materialov na rastlinski osnovi.
Tako na primer uporabljamo embalažo iz recikliranega papirja, naravna polnila iz kamna in sladkornega trsa. To takrat, ko izdelek odvržemo med odpadke, nima nobenega vpliva na okolje. Za izdelke, ki zaradi svoje velikosti potrebujejo veliko embalaže, smo uporabili material, ki ga je mogoče uporabiti več kot 40-krat, to pa je bistveno zmanjšalo porabo virov. Poleg tega smo leta 2016 porabili reciklirano plastiko, zbrano med e-odpadki, v 5 % vse plastike, potrebne za izdelavo novih izdelkov.

Uporaba okolju prijaznih materialov
Plastika PCR

Plastika PCR
* PCR: Poporabniško reciklirana (Post Consumer Recycled)

· Uporabljena za vse polnilnike pametnih naprav od Galaxy Note 4 naprej (20 %)

Bioplastični film z izvlečki sladkornega trsa

Bioplastični film z izvlečki sladkornega trsa

· 25 % manjši izpusti toplogrednih plinov v primerjavi s prejšnjimi plastičnimi filmi na osnovi nafte
· Uporabljen kot material za embalažo TV dodatne opreme

Fotografija plastike, ki vsebuje kameno moko

Plastika, ki vsebuje kameno moko

· Delno nadomeščen polipropilen (PP) s polnili iz naravnega kamna, s katerim privarčujemo 40 % virov na osnovi nafte
· Letno privarčevanih približno 500 ton virov na osnovi nafte
· Pričakovan rezultat je 15-odstotni padec izpustov CO2

Fotografija ponovno uporabne embalaže za hladilnike

Ponovno uporabna embalaža za hladilnike

· Okolju prijazna embalaža, narejena z razširjenim polipropilenom, ki jo je mogoče uporabiti več kot 40-krat
· Ukinitev traku in stiropora, pri čemer za 99,7 % upade skupna količina hlapnih organskih spojin (TVOC); to je učinek, ki je enak zasaditvi 63.000 dreves

Podaljševanje življenjske dobe izdelkov

Podaljšana življenjska doba izdelkov preko storitev za stranke in izboljšano trajnostjo.

Pri Samsung Electronics si prizadevamo za izboljšanje trajnosti naših izdelkov z preizkusii, npr. testi moči, padca in življenjske dobe, ki jih izvajamo v razvoju izdelkov in našim strankam zagotavljamo dosledno in dolgotrajno zmogljivost. Ker segamo onkraj mednarodnih standardov, izvajamo tudi teste pragov, npr. preizkuse prostega pada pod različnimi koti in z različnimi materiali tal ter podvodne teste pod različnimi pogoji.
Družba Samsung si prizadeva tudi k čim bolj omejeni zamenjavi delov in popravilom zaradi napak pri izdelkih. Svojo dejavnost osredotočamo tudi na podaljševanje življenjske dobe naših izdelkov z zagotavljanjem hitre diagnostike in rešitev s strani strokovnjakov za popravila. V ta namen zagotavljamo storitev, s katero lahko stranke na določenih mestih okvarjene izdelke kadar koli preprosto oddajo našim serviserjem in jih kasneje popravljene prevzamejo, hkrati pa stalno širimo pooblaščeno omrežje središč za popravilo družbe Samsung, ki nudijo natančnejšo in hitrejšo diagnostiko ter servisne storitve.

Slika testiranja trajnosti mobilnih telefonov
„Galaxy predelava“
- Spreminjanje starih mobilnih telefonov v nove IoT naprave

Projekt Galaxy predelava se je začel z zamislijo enega izmed naših zaposlenih, ki je predlagal predelavo starih Galaxy telefonov v IoT naprave z novimi funkcijami. L. 2017 je bilo predloženih več IoT konceptov, npr. pametni video nadzor, sistemi za hranjenje hišnih ljubljenčkov in hišni zvonci, razvitih pa je bilo preko 50 prototipov. Predelava mobilnih telefonov v IoT naprave ne pomeni zgolj podaljšanja življenjske dobe samega mobilnega telefona, temveč zmanjša tudi potrebo po zbiranju virov za proizvodnjo novih IoT naprav ter s tem ohranja obstoječe naravne vire. Ta preprost, vendar inovativen koncept Galaxy predelave lahko pomeni rešitev za težavo z odpadnim materialom v prihodnosti, zaradi česar je v začetku l. 2018 prejel nagrado „Prvak v inovativnem upravljanju trajnostnih materialov“ ameriške Agencije za varstvo okolja.

Slika uporabe starega mobilnega telefona kot nove IoT naprave

Ohranjanje, ponovna uporaba in recikliranje dragocenih vodnih virov

Kot odgovor na vedno bolj resno globalno krizo vodnih virov in kot del našega truda za zaščito okolja smo v družbi Samsung Electronics za vodne vire uvedli strategijo »3R (Reduce, Reuse, Recycle)« (zmanjšanje, ponovna uporaba, recikliranje). Zapravljanje vodnih virov smo preprečili tako, da smo nadomestili stare ventile in s tem preprečili uhajanje. Prav tako smo razvili sofisticirane nadzorne enote, ki poskrbijo za porabo samo potrebne količine vode. Obenem smo naše postopke preoblikovali tako, da se voda lahko ponovno uporabi in da se njena poraba zmanjša. V preteklosti vode, porabljene za en postopek, ni bilo mogoče ponovno uporabiti za drugega, saj je vsak postopek zahteval vodo v skladu z drugačnimi standardi. S standardizacijo vode lahko zdaj vodo ponovno uporabimo pri več postopkih. Zahvaljujoč tem prizadevanjem smo lahko l. 2017 ponovno uporabili 56.154 ton vode, kar je 16 % več kot prejšnje leto, količina ponovno uporabljene vode pa je predstavljala 46,6 % celotne porabe vode.
Še naprej se trudimo najti načine za zmanjšanje naše porabe vode na osnovi intenzivnosti (ton/100 milijonov KRW) s trenutne ravni 60 ton na 50 ton. Ta cilj smo si zastavili za l. 2020.

Ta infografika prikazuje politiko za vodne vire Zgornji del predstavlja osnovno filozofijo, spodnji del smernice delovanja. Osnovna filozofija je, da družba Samsung Electronics priznava vodne vire kot potrebne za vzdrževanje trajnostne družbe in posla, to pa prispeva k izpolnjevanju naše družbene odgovornosti kot globalnega podjetja za zaščito takšnih virov. Smernice delovanja so: 1) prizadevanje za minimalizacijo tveganj za vodne vire pri upravljanju posla, 2) prepoznavanje pomembnosti vodnih virov kot dela naše poslovne kulture, 3) aktivno sodelovanje pri upoštevanju politik za javne vodne vire in 4) razkritje naše politike in naših aktivnosti za vodne vire.
Naši okoljsko zavedni proizvodni obrati sobivajo z naravo
Slika ozadja za stran Ekološko osveščeni proizvodni obrati