Učinkovita poraba virov

Ohranjajmo, uporabljajmo dlje in uporabimo ponovno

Ključna vizualna podoba strani o učinkoviti porabi virov

Vse od industrijske revolucije je bila gospodarska rast povezana z nepremišljenim izkopavanjem in izkoriščanjem naravnih virov. Strokovnjaki so opozarjali na okoljske težave, do katerih pride zaradi takšnih izkopavanj, ter na to, da v prihodnosti lahko pride do izčrpanja virov. Pri družbi Samsung Electronics se teh opozoril zavedamo in kot odziv na to izvajamo širok nabor ukrepov.
V postopku razvoja in proizvodnje izdelkov učinkovito uporabljamo vire s tehnološkimi inovacijami in iščemo načine za ponovno uporabo neizogibnih odpadkov in izrabljenih izdelkov. Še naprej si bomo prizadevali za izdelavo boljših izdelkov z manj viri in pretvorbo e-odpadkov v uporabne vire.

KPI: Učinkovita poraba virov

 
 • Cumulative take-back of global e-waste

 • Use of recycled plastic

 • Use of sustainably sourced paper packaging

 • Waste recycling rate of Samsung locations

 • Water use intensity

 
 • Cumulative take-back of global e-waste

 • Use of recycled plastic

 • Use of sustainably sourced paper packaging

 
 • Waste recycling rate of Samsung locations

 • Water use intensity

Težimo h krožnemu gospodarstvu, kjer se viri nenehno ponovno porabljajo

Za zaščito okolja v krizi in bolj učinkovito porabo virov se pri družbi Samsung Electronics trudimo svoja prizadevanja osredotočati na krožno gospodarstvo. Z umikanjem od običajne enkratne porabe virov si v družbi Samsung prizadevamo zagotavljati vire, ki jih je mogoče po koncu življenjske dobe izdelka ponovno uporabiti preko zbiranja, ponovne uporabe in recikliranja. Z omejevanjem vrst uporabljenih materialov in optimiziranjem načinov montaže smo razvili proizvodne metode, ki omogočajo manjšo porabo virov. Z zbiranjem izrabljenih izdelkov lahko pridobimo dragocene materiale. S tem krožnim ekosistemom v družbi Samsung zmanjšujemo potrebo po izkoriščanju dodatnih naravnih virov, omejujemo nastajanje toplogrednih plinov in onesnažujočih snovi, ki nastanejo ob sežiganju odpadkov, ter preprečujemo onesnaženje prsti in podtalnice, ki ga povzročajo odlagališča.

Predvsem pa z viri najbolje varčujemo tako, da ustvarjamo kakovostne izdelke z dolgo življenjsko dobo. Preden damo na trg nov izdelek, v družbi Samsung izvedemo stroga testiranja zanesljivosti za povečanje trajnosti. Z našimi globalnimi servisnimi centri skrbimo za ustrezna popravila, poleg tega pa nudimo stalne posodobitve programske opreme. S temi praksami skrbimo za varčevanje z viri s podaljšanjem življenjske dobe izdelkov.

Struktura krožnega gospodarstva družbe Samsung Electronics

Fotografija strukture krožnega gospodarstva družbe Samsung Electronics

Izrabljenim izdelkom vdihnemo novo življenje

Uvedba sistema krožnega gospodarstva predstavlja osnovni in temeljni dejavnik pri zmanjševanju količine odpadnih materialov in učinkoviti uporabi virov.
Zato družba Samsung Electronics na globalni ravni izvaja program Re+, čigar cilj je zbiranje elektronskih odpadkov. Izdelki na koncu življenjske dobe so zbrani v posebnih središčih ali zadrugah za reciklažo, elektronski odpadki pa so nato reciklirani na okolju prijazen način in ponovno uporabljeni kot koristni viri. Med 2009 in 2018 smo zbrali skupno 3,55 milijona ton odpadnega materiala.

Recikliranje je pomembno v krožnem ekonomskem sistemu, za recikliranje pa je bistvenega pomena zbiranje obrabljenih izdelkov. Krožna poraba virov je možna samo, če izrabljeni izdelki niso odvrženi, temveč porabljeni za pridobitev virov, razvrščeni in ponovno obdelani. V ta namen družba Samsung Electronics upravlja s programom Re+. Kot del programa Re+ smo na nekaterih lokacijah z veliko potrošniki postavili zbiralnike. E-odpadke lahko odložite brezplačno in zbrani izdelki se ponovno uporabijo ali reciklirajo v izdelek, ki ga je možno ponovno uporabiti. Zbiralnike smo leta 2017 postavili na lokacijah Galaxy Studio v Čilu, Avstraliji in na Švedskem ter ponovno uporabili e-odpadke s teh tržišč. Prav tako smo pomemben delež časa preživeli s predstavljanjem programa Re+ obiskovalcem in poudarjali pomembnost recikliranja. Za bolj učinkovito recikliranje spremljamo stopnje zbiranja in recikliranja v državah, v katerih je družba Samsung Electronics prisotna. Kot rezultat tega nam je v obdobju med 2009 in 2016 uspelo zbrati vsega skupaj 2,64 milijona ton izdelkov.
 • Seznam ustanov za zbiranje in recikliranje po državah 89 KB PRENOS
 • Seznam ustanov za recikliranje embalaže in baterij v evropskih državah 162 KB PRENOS

Ko je vir porabljen, ga zberemo, recikliramo in ponovno uporabimo.

Družba Samsung Electronics opušča nekdanjo strukturo porabe virov, v kateri so bili viri po uporabi zavrženi, in izvaja številne dejavnosti z reciklažo »z zaprto zanko«, v sklopu katerih so uporabljeni viri obnovljeni, reciklirani in ponovno uporabljeni. V okviru našega prizadevanja za uvedbo družbene strukture recikliranja virov najprej analiziramo sestavo naših glavnih izdelkov in z različnih zornih kotov ponovno analiziramo vpliv, ki ga ima posamezna snov na varnost oskrbovalne verige, okolje, družbo in gospodarstvo.

This image shows the typical composition of mobile phones, which are made of 35.1% plastic, 20.2% aluminium, 10.6% steel, 10.0% copper, 8.6% cobalt and 15.5% other materials.

Primer naše reciklažne dejavnosti je Središče za reciklažo Asan, ki ga je ustanovila in ga vodi družba Samsung. Glavnina kovin in plastike iz središča za reciklažo se ponovno uporabi pri izdelavi elektronike. Središče za reciklažo Asan odpadno elektroniko reciklira že od ustanovitve leta 1998. Samo leta 2018 je bilo v Središču predelanih 369.000 enot hladilnikov, pralnih strojev, klimatskih naprav in IT naprav, pri čemer je bilo za reciklažo ločene 25,207 tone glavnih kovin (jeklo, baker, aluminij itd.) in plastike. Plastika, pridobljena iz odpadne elektronike in razvrščena v Središču za reciklažo Asan, je dobavljena proizvajalcem plastike, ki jo preoblikujejo za ponovno uporabo. S pomočjo tehnologije, razvite v sodelovanju z družbo Samsung, je Središče za reciklažo Asan ustvarilo reciklažni sistem zaprte zanke, ki omogoča uporabo obnovljene plastike pri Samsung izdelkih. 2743 ton obnovljene plastike, proizvedene v tem reciklažnem sistemu zaprte zanke, je bilo leta 2018 uporabljenih pri proizvodnji Samsung hladilnikov, klimatskih naprav in pralnih strojev. Če upoštevate še obnovljeno plastiko, pridobljeno preko drugih kanalov, je bilo pri proizvodnji gospodinjskih aparatov, televizorjev, zaslonov in polnilnikov mobilnih telefonov uporabljenih približno 39.000 ton obnovljene plastike. Baker pri obdelavi ločimo od glavnih komponent (žic, kompresorjev itd.), ga recikliramo in uporabimo v proizvodnji druge elektronike. Še en primer je kobalt, ki je eden glavnih virov za baterije mobilnih telefonov.

Ky imazh tregon procesin e riciklimit me rreth të mbyllur të mbeturinave plastike në Qendrën Aziatike të Riciklimit.

Proizvodne odpadke pretvarjamo v vire

Količina odpadkov, ki nastane ob razvoju izdelkov skozi postopek proizvodnje, je precejšnja. Pri zapletenih elektronskih napravah s številnimi komponentami k temu prispeva tudi embalaža, ki je odvržena za vsak del. Ob zaključku projekta gre med odpadke veliko pilotskih izdelkov, ki so nastali za izboljšanje izdelka. Če bi vse te odpadke sežgali ali zakopali, bi s tem onesnažili okolje in izrabili vire. Za ponovno uporabo takšnih odpadkov pri družbi Samsung s specializiranimi izvajalci postopkov recikliranja povečujemo pridobivanje določenih materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Tako smo leta 2016 dosegli svoj cilj, po katerem smo 95 % vseh odpadkov pretvorili v vire štiri leta pred prvotno zastavljenim rokom.

Infografika predstavlja postopek obdelave odpadkov. Surovine po uporabi pošljemo v center za recikliranje, odpadke dostavimo za obdelavo, recikliranje, sežig in odlagališča.

Težimo k razvoju okolju prijaznih materialov, da bomo lahko reciklirali več virov

Okolju prijazni materiali so ustvarjeni z recikliranjem virov, ki so že bili uporabljeni, ali z obdelavo materialov, ki jih je mogoče uporabiti namesto naravnih virov. Na ta način se zmanjša breme za okolje. Pri družbi Samsung Electronics se posvečamo zmanjšanju porabe naravnih virov in povečanju količine odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati. Tega smo se lotili tako, da raziskujemo in razvijamo različne načine za uporabo recikliranih materialov ali materialov na rastlinski osnovi.
Tako na primer uporabljamo embalažo iz recikliranega papirja, naravna polnila iz kamna in sladkornega trsa. To takrat, ko izdelek odvržemo med odpadke, nima nobenega vpliva na okolje. Za izdelke, ki zaradi svoje velikosti potrebujejo veliko embalaže, smo uporabili material, ki ga je mogoče uporabiti več kot 40-krat, to pa je bistveno zmanjšalo porabo virov. Poleg tega smo leta 2016 porabili reciklirano plastiko, zbrano med e-odpadki, v 5 % vse plastike, potrebne za izdelavo novih izdelkov.

Uporaba okolju prijaznih materialov
Fotografija obstoječe embalaže za mobilni telefon in embalaže za Galaxy S10 mobilni telefon
Obstoječa embalaža za mobilni telefon - Plastika: polnilnik, slušalke, ušesna blazinica, kabel Embalaža za Galaxy S10 mobilni telefon - Papir: slušalke, ušesna blazinica, kabel - Material, ki ni embalaža: polnilnik

Podaljševanje življenjske dobe izdelkov

Podaljšana življenjska doba izdelkov preko storitev za stranke in izboljšano trajnostjo.

Pri Samsung Electronics si prizadevamo za izboljšanje trajnosti naših izdelkov z preizkusii, npr. testi moči, padca in življenjske dobe, ki jih izvajamo v razvoju izdelkov in našim strankam zagotavljamo dosledno in dolgotrajno zmogljivost. Ker segamo onkraj mednarodnih standardov, izvajamo tudi teste pragov, npr. preizkuse prostega pada pod različnimi koti in z različnimi materiali tal ter podvodne teste pod različnimi pogoji.
Družba Samsung si prizadeva tudi k čim bolj omejeni zamenjavi delov in popravilom zaradi napak pri izdelkih. Svojo dejavnost osredotočamo tudi na podaljševanje življenjske dobe naših izdelkov z zagotavljanjem hitre diagnostike in rešitev s strani strokovnjakov za popravila. V ta namen zagotavljamo storitev, s katero lahko stranke na določenih mestih okvarjene izdelke kadar koli preprosto oddajo našim serviserjem in jih kasneje popravljene prevzamejo, hkrati pa stalno širimo pooblaščeno omrežje središč za popravilo družbe Samsung, ki nudijo natančnejšo in hitrejšo diagnostiko ter servisne storitve.

Slika testiranja trajnosti mobilnih telefonov
"Galaxy predelava“
– Izpolnjevanje družbene odgovornosti s pomočjo zavrženih mobilnih telefonov"

Od leta 2016 v družbi Samsung Electronics nenehno izvajamo projekt Galaxy predelava, s katerim stare in nerabljene Galaxy mobilne telefone spreminjamo v nove, delujoče IoT naprave. Zahvaljujoč tovrstnim IoT napravam, kot so pripomočki za hranjenje hišnih ljubljenčkov in hišni zvonci, smo izboljšali kakovost življenja naših potrošnikov in obenem zaščitili okolje.
Leta 2018 smo izvedli projekt razvoja nižjecenovnega oftalmoskopa z uporabo lastne tehnologije Galaxy predelave. V sodelovanju s projektom BOM zdravstvenega doma Yonsei University Health System, ki ga družba Samsung Electronics podpira skozi program Tomorrow Solution, smo razvili oftalmoskope, ki se lahko uporabljajo v državah v razvoju, kjer ljudje nimajo na voljo ustrezne zdravstvene oskrbe zaradi težav pri distribuciji dragih diagnostičnih naprav. Posledično pričakujemo, da se bodo prebivalci številnih držav v razvoju lahko izognili tveganju slepote. Obenem med drugim načrtujemo tudi širitev uporabe tehnologije pri napravah za diagnostiku materničnega vratu, s čimer bomo pripomogli k izboljšanju zdravja v državah v razvoju.
Program »Galaxy predelava« obsega predloge za številne koncepte, ki niso omejeni na zdravstveni sektor, in ki se osredotočajo na zmanjševanje potratne uporabe virov. Pri tem sodelujemo z institucijami, ki stremijo k doseganju trajnostnega razvoja v okolju z omejenimi viri.

Slika Izpolnjevanje družbene odgovornosti s pomočjo zavrženih mobilnih telefonov

Ohranjanje, ponovna uporaba in recikliranje dragocenih vodnih virov

Kot odgovor na vedno bolj resno globalno krizo vodnih virov in kot del našega truda za zaščito okolja smo v družbi Samsung Electronics za vodne vire uvedli strategijo »3R (Reduce, Reuse, Recycle)« (zmanjšanje, ponovna uporaba, recikliranje). Zapravljanje vodnih virov smo preprečili tako, da smo nadomestili stare ventile in s tem preprečili uhajanje. Prav tako smo razvili sofisticirane nadzorne enote, ki poskrbijo za porabo samo potrebne količine vode. Obenem smo naše postopke preoblikovali tako, da se voda lahko ponovno uporabi in da se njena poraba zmanjša. V preteklosti vode, porabljene za en postopek, ni bilo mogoče ponovno uporabiti za drugega, saj je vsak postopek zahteval vodo v skladu z drugačnimi standardi. S standardizacijo vode lahko zdaj vodo ponovno uporabimo pri več postopkih. Zahvaljujoč tem prizadevanjem smo lahko leta 2018 ponovno uporabili 60.609 ton vode, kar je 8 % več kot prejšnje leto, količina ponovno uporabljene vode pa je predstavljala 45,1 % celotne porabe vode. Še naprej se trudimo najti načine za zmanjšanje naše porabe vode na osnovi intenzivnosti (ton/100 milijonov KRW) na 50 ton do leta 2020.

Ta infografika prikazuje politiko za vodne vire Zgornji del predstavlja osnovno filozofijo, spodnji del smernice delovanja. Osnovna filozofija je, da družba Samsung Electronics priznava vodne vire kot potrebne za vzdrževanje trajnostne družbe in posla, to pa prispeva k izpolnjevanju naše družbene odgovornosti kot globalnega podjetja za zaščito takšnih virov. Smernice delovanja so: 1) prizadevanje za minimalizacijo tveganj za vodne vire pri upravljanju posla, 2) prepoznavanje pomembnosti vodnih virov kot dela naše poslovne kulture, 3) aktivno sodelovanje pri upoštevanju politik za javne vodne vire in 4) razkritje naše politike in naših aktivnosti za vodne vire.
Naši okolju prijazni proizvodni obrati sobivajo z naravo
Ozadje s sliko strani Okolju prijazni proizvodni obrati