Etika

Poštena in transparentna podjetniška kultura

V blago naših vsakodnevnih dejavnosti tkemo integriteto, da z njo izpolnimo svojo družbeno vlogo in odgovornost tako, da to ustreza našemu statusu vrhunskega globalnega podjetja.

 

Naš posel sega čez mnoge države po vsem svetu, zato prepoznamo in analiziramo razlike v zakonih, predpisih in praksah v posameznih državah. Svoj posel izvajamo na zakonit in etičen način. Prav tako razvijamo in izvršujemo globalno politiko za varnost osebnih podatkov, da se spoštuje zasebnost naših strank in zaposlenih ter varujejo njihovi osebni podatki. Naša prizadevanja za sistematski nadzor skladnosti in etičnih tveganj vzpodbujajo globalni kodeks poslovanja in smernice poslovnega ravnanja družbe Samsung , ki vse naše zaposlene vodijo k temu, da sodelujejo in vrednostno sodijo. Pravna služba naše družbe deluje pod neposrednim vodstvom generalnega direktorja, upravlja z ekipo za skladnost in komitejem za nadzor zasebnosti Privacy Steering Committee za pomoč pri nadzoru skladnosti, ter s komiteji, povezanimi s skladnostjo. Komite za nadzor zasebnosti Privacy Steering Committee naši generalni upravi pomaga pri postopku odločanja. Pod temi komiteji vsak od naših poslovnih oddelkov in regionalnih služb, posvečenim organizacijam za skladnost in zasebnost, deluje tako, da se odziva na nadzor skladnosti delovanja za lokalne podružnice in poslovalnice.

Organizacijska struktura oddelkov pri Samsung Electronics.

Razlaga organizacijske strukture. Oddelkov pri Samsung Electronics.

Družba Samsung Electronics je sestavljena iz upravnega odbora in skupine 5 enot.

 • Komite, povezan s transakcijami strank
 • Upravni komite

Funkcijska enota

 • Center za globalni marketing
 • Globalni center CS
 • Globalni center EHS
 • Center za sodelovanje partnerjev
 • Center za poslovne inovacije

Služba za poslovno upravljanje

 • Skupina za poslovno upravljanje
 • Skupina za finance in računovodstvo
 • Skupina HR
 • Skupina za komunikacijo
 • Skupina za globalne odnose z javnostmi (Služba za upravljanje poslovne trajnosti, ki deluje pod skupino)
 • Revizijska skupina
 • Skupina IR

Pravna služba

 • Komiteji, povezani s skladnostjo
 • Komite za nadzor zasebnosti
 • Skupina za skladnost
 • Služba za zasebnost

Poslovni oddelek

 • Komiteji, povezani s skladnostjo
 • Komite za nadzor zasebnosti
 • Skupina za upravljanje
 • Uradnik za skladnost/zasebnost

Regionalna služba

 • Organizacija za skladnost/zasebnost
 • Podružnica
 • Uradnik za skladnost/zasebnost

Upravljanje etike

Svoj globalni kodeks poslovanja (»Poslovna načela družbe Samsung«) razkrijemo svojim dobaviteljem, strankam in drugim zunanjim deležnikom, kot tudi našim zaposlenim z našo spletno stranjo za upravljanje etike. Prav tako nudimo kanal za poročanje kakršnih koli kršitev etičnih standardov. Poleg tega so »Smernice poslovnega ravnanja zaposlenih«, ki služijo kot etični standardi za naše zaposlene, prevedene in na voljo v vsega skupaj 15 jezikih (vključno s korejščino) in naložene na naš interni intranet. Relevantne podrobnosti razširimo in delimo med vsemi našimi zaposlenimi po vsem svetu s kolektivnim, spletnim in avdiovizualnim usposabljanjem, ki je na voljo najmanj enkrat letno ali pogosteje. Ločene »Poslovne smernice« so na voljo tudi našim dobaviteljem za uveljavljenje transparentnih poslovnih praks.

L. 2017 je bilo skupno poslanih 608 poročil, 42 % pritožb potrošnikov, 42 % ostalih poročil, 16 % poročil o preprečevanju korupcije

Upravljanje skladnosti

Naš program za skladnost želi ustvariti ustrezno skladno podjetniško kulturo, da bi s tem zmanjšali poslovna tveganja, do katerih lahko pride zaradi popravljanja cen ali kršenja pravic intelektualne lastnine. Prav tako želimo prevzeti večjo odgovornost na področjih človekovih pravic, zdravja in varnosti ter okolja. Sistem za upravljanje skladnosti (CPMS) je IT-sistem, razvit za upravljanje tveganj v zvezi s skladnostjo, nudi naše za območje specifične politike in podrobnosti regionalnega spremljanja težav. Naša pomoč uporabnikom deluje tako, da pomaga zaposlenim pri osebnih poizvedbah s strokovnjaki, ko imajo vprašanja v zvezi z delom ali ko so naše smernice premalo za določanje nelegalnosti. Naš sistem za žvižgače, razvit za naše zaposlene pod CPMS, deluje na tak način, da trdno zagotavlja anonimnost žvižgačev.

Ta slika je razlaga infografike in procesa.
Delovanje dodeljenih enot
Uvedba službe za zasebnost znotraj pravne službe pod neposrednim vodstvom generalnega direktorja.Določitev odvetnikov, ki so odgovorni za politiko zasebnosti v posameznih poslovnih oddelkih.
Nadzorovanje
Izvajanje rednega/priložnostnega spremljanja s strani določenih enot ali zaposlenih
Nadaljnje upravljanje
Prepoznavanje glavnih razlogov težav z analizami procesa/rezultatov, izvajanje izboljšav, preprečevanje ponovnega pojavljanja iste težave (npr. predstavitev dejanskih primerov kot dela izobraževanja)

Pravilnik o zasebnosti

Uradno smo razglasili svojo globalno standardno politiko zasebnosti in razvili relevantne politike, ki odražajo za regijo specifične regulativne pogoje in lokalne značilnosti. Kot rezultat teh prizadevanj naši zaposleni prejmejo »Globalni vodič za osebne informacije« in »Vodič upravljanja za zunanje izvajanje obdelave osebnih podatkov«, ki se uporabljata kot upravni predpisi. Z našimi procesi in sistemi upravljamo na način, ki relevantno politiko vključuje v naše vsakodnevno izvajanje poslov, hkrati pa nadaljujemo z izvajanjem ocenjevanj ter nudimo izobraževanje po celotni družbi.

Delovanje dodeljenih enot

Uvedba globalne službe za zasebnost Global Privacy Office znotraj pravne službe Corporate Legal Office pod neposrednim vodstvom generalnega direktorja.Določitev odvetnikov, ki so odgovorni za politiko zasebnosti v posameznih poslovnih oddelkih

 

Okrepljeni pregled sistemov za upravljanje politike zasebnosti

Izvedba rednih ocenjevanj in potrebnih izboljšav na naših sistemih ter storitve, ki delujejo za naše stranke in zaposlene za njihov upravni, tehnični sistem in sistem fizične zaščite, ki upravlja s celotnim postopkom zbiranja, obdelave in odstranjevanja podatkov

 

Izobraževanje o politiki zasebnosti

Nudenje omrežnega/neomrežnega izobraževanja o politiki zasebnosti, ki vključuje za oddelek specifične značilnosti dela (načrtovanje, R&D, marketing, ipd.) kot tudi osnovnega izobraževanja, ki zadeva vse zaposlene


 

Delovanje sistema za pravno upravljanje zasebnosti Privacy Legal Management System (PLMS)

Obvezno izvajajte preventivne ukrepe z uporabo kontrolnega seznama tveganj, razvitega za ocenjevanje tveganj za zasebnost podatkov na posamezni stopnji izdelkov in storitev, od načrtovanja in razvoja do delovanja ter prekinitve. Ta kontrolni seznam naj pregledajo določeni odvetniki.