Dejstva in številke

Ključne statistike, podatki in drugo

Pri družbi Samsung Electronics ponosno delimo naše dosežke pri spodbujanju trajnostnega upravljanja.

 

Razmerje porazdeljene gospodarske vrednosti

Economic value distribution information
Porazdelitev gospodarske vrednosti 2017 2018 2019
Stroški nabave [Dobavitelj] (v milijardah KRW) 135,2 156 173,3
Socialni prispevki [Lokalna skupnost] (v bilijonov KRW) 0,47 0,44 0,53
Dividende [Delničar/vlagatelj] (v bilijonov KRW) 5,8 9,6 9,6
Plačila [zaposlenim] (bilijonov KRW) 27,2 27,8 28,1
Stroški obresti [Vlagatelj] (v bilijonov KRW) 0,7 0,7 0,7
[Državni] davki in dajatve (bilijonov KRW) 15,1 17,8 9,7
Razmerje porazdeljene gospodarske vrednosti (%)
Razmerje porazdeljene gospodarske vrednosti (%)
Dobavitelj 74
Lokalna skupnost 0,2
Delničar in vlagatelj 4,1
Upnik 0,3
Zaposleni 12
Vlada 4,1
Zadržani dobiček 5,3