Dejstva in številke

Ključne statistike, podatki in drugo

Pri družbi Samsung Electronics ponosno delimo naše dosežke pri spodbujanju trajnostnega upravljanja.

 

Razmerje porazdeljene gospodarske vrednosti

Economic value distribution information
Porazdelitev gospodarske vrednosti 2015 2016 2017
Stroški nabave [Dobavitelj] (v milijardah KRW) 128.8 127.0 135.2
Socialni prispevki [Lokalna skupnost] (v milijardah KRW) 523 445 385
Dividende [Delničar/vlagatelj] (v milijardah KRW) 3,069 3,992 5,826
Količnik izplačil [Delničar/vlagatelj] (v milijardah KRW) 23.5 24.0 14.1
Stroški obresti [Vlagatelj] (v milijardah KRW) 777 588 655
Izplačila [Zaposleni] (v milijardah KRW) 7.8 8.9 27.2
Razmerje porazdeljene gospodarske vrednosti (%)
Razmerje porazdeljene gospodarske vrednosti (%)
Dobavitelj 61.2
Lokalna skupnost 0.3
Delničar in vlagatelj 2.6
Upnik 0.3
Zaposleni 12.3
Vlada 6.8
Zadržani dobiček 10.2
Ta slika prikazuje infografiko za razmerje porazdeljene gospodarske vrednosti.

Poročilo o gospodarski uspešnosti