Dejstva in številke

Ključne statistike, podatki in drugo

Pri družbi Samsung Electronics ponosno delimo naše dosežke pri spodbujanju trajnostnega upravljanja.

 
Product innovation information
Inovacije izdelkov 2015 2016 2017
Razvoj okolju prijaznih izdelkov1) (%) 74 86 94
Ocenjeno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
v izdelku2) fazi uporabe3) (v milijonih tCO2e)
156 188 217
Ocenjeno zmanjšanje4)
porabe energije za izdelke2) (%)
47 49 36
Akumulirana predelava izrabljenih izdelkov3)
(10,000 ton)
226 271 312
Reciklaža izdelkov5) (v tonah) 73,678 82,8676) 92,195
Pretvorba v vire5) (v tonah) 63,595 71,528 79,579
 • 1) Projekt razvoja izdelka je bil ocenjen kot Good Eco-Product ali bolje
 • 2) Obseg zbiranja podatkov: Osem glavnih kategorij izdelkov (mobilni telefoni, prenosni računalniki, televizorji, monitorji, hladilniki, pralni stroji, klimatske naprave in tiskalniki)
 • 3) Akumulirano od 2009
 • 4) Povprečna letna poraba energije v primerjavi s povprečno letno porabo energije 2008
 • 5) Obseg zbiranja podatkov: Koreja
Eco-friendly and safe workplace information
Okolju prijazno in varno delovno mesto 2015 2016 2017
Naložbe v okolje in varnost1)
(v 100 milijonih KRW)
6,590 9,334 9,513
Emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo na delovnem mestu2)
(v 1000 tCO2e)
10,192 11,600 13,585
Poraba energije na delovnem mestu3) (GWh) 19,478 21,073 23,419
Poraba vode (1.000 ton) 92,414 104,253 120,619
Stopnja ponovne uporabe vode (%) 50 46.6 46.6
Stopnja ekstrakcije ultra čiste vode (%) 42.5 41.1 36.7
Proizvodnja odpadkov (v tonah) 937,341 1,078,309 1,146,812
Pretvorba odpadkov v vire (%) 93 95 95
Poraba kemikalij4) (1.000 ton) 588 577 696
Ta graf prikazuje emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo na delovnem mestu.

  Emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo na delovnem mestu2

 • 2014 :Obseg1 2.620,000tCO2e, Obseg2 6.670.000tCO2e
 • 2015 :Obseg1 2.445.000tCO2e, Obseg2 7.747.000tCO2e
 • 2016 :Obseg1 2.554.000tCO2e, Obseg2 9.046.000tCO2e
 • 1) Na podlagi kriterijev za izračun, ki so v veljavi v državi določene lokacije dela
 • 2) Dodatno poročilo na podlagi podatkov iz let 2014 in 2015
 • 3) Na podlagi globalnih lokacij dela, številke za 2014 in 2015 so bile spremenjene zaradi spremembe enote poročanja iz TJ v GWh
 • 4) Skupna poraba ÷ konsolidirani globalni prihodki, minus prihodki oddelka za zaslone

Poročilo o okoljski uspešnosti