Poročila in politika

Odgovorno razkrivanje informacij in jasna komunikacija.

Vsako leto objavljamo poročilo o trajnostnem razvoju in razkrivamo ustrezne politike ter tako zainteresiranim stranem uspešno posredujemo svoje dosežke na področju trajnostnega razvoja.

 

Naši glavni pristopi k trajnosti

<h3>Naši glavni pristopi k trajnosti</h3><dl> <li>Nevladne organizacije : Sklepanje uspešnih partnerstev</li> <li>Zaposleni : Povečanje vrednot z izobraževanjem in inovacijami</li> <li>Stranke : Razvoj okolju prijaznih izdelkov in povečanje zadovoljstva strank</li> <li>Vlade : Povečanje vrednosti družbe s preudarnim gospodarjenjem</li> <li>Delničarji : Pravična trgovina in skladnost</li> <li>Poslovni partnerji : Izboljšanje konkurenčnosti s partnerstvi za obojestransko korist</li> <li>Lokalne skupnosti : Učinkovit družbeni prispevek za upravljanje ugleda in neprekinjeno poslovanje</li> <li>Globalna družba : Prispevki k reševanju globalnih vprašanj (npr. podnebne spremembe)</li></dl>

Globalna družba

Prispevki k reševanju globalnih vprašanj (npr. podnebne spremembe)

Lokalne skupnosti

Učinkovit družbeni prispevek za upravljanje ugleda in neprekinjeno poslovanje

Poslovni partnerji

Izboljšanje konkurenčnosti s partnerstvi za obojestransko korist

Delničarji

Pravična trgovina in skladnost

Vlade

Povečanje vrednosti družbe s preudarnim gospodarjenjem

Stranke

Razvoj okolju prijaznih izdelkov in povečanje zadovoljstva strank

Zaposleni

Povečanje vrednot z izobraževanjem in inovacijami

Nevladne organizacije

Sklepanje uspešnih partnerstev

Poročilo o trajnostnem razvoju

Povezanost upravljanja družbe s trajnostnega razvoja postaja vse pomembnejše vprašanje v poslovnem svetu, v katerem so pričakovanja glede družbene in okoljske odgovornosti vsak dan večja. Na to smo se odzvali z izboljšanjem postopka zbiranja zamisli deležnikov in z vzpostavitvijo vizije in strategije trajnostnega razvoja za celotno skupino. Gospodarsko, okoljsko in družbeno odgovornost smo postavili za ključne vidike našega trajnostnega upravljanja. Predani smo temu nenehnemu procesu prepoznavanja naših različnih deležnikov, gradnji pozitivnih odnosov z njimi in konec koncev tudi povečanju naše vrednosti tako za družbo in za deležnike.

Več Zapri

Smernice za vodenje poslovanja

Leta 2005 je družba Samsung Electronics uvedla »Globalni kodeks ravnanja«, ki predstavlja referenčni vodnik za pregledne in odgovorne prakse poslovanja. V zadnjih letih so začela pričakovanja raznih subjektov – med njimi tudi tista nevladnih organizacij, vlad, strank, delničarjev, dobaviteljev in zaposlenih – naraščati, s tem pa se je povečala tudi naša odgovornost v vlogi globalno odgovorne družbe. V tem duhu je družba Samsung Electronics sestavila novo različico »Smernic za vodenje poslovanja«, ki ponuja posebno usmeritev pri upravljanju trajnostnega razvoja in ki smo jo prvič predstavili v lanskem poročilu o trajnostnem razvoju.

Kodeks ravnanja dobavitelja

Družba Samsung si bo prizadevala za partnerstva s ključnimi zainteresiranimi strankami, kot so nevladne organizacije, vlade in lokalne skupnosti, da bi omogočali stalno izboljševanje smernic in zagotovili skladnost z lokalnim zakoni o delu in Smernicami za vodenje poslovanja družbe Samsung.

Kodeks ravnanja dobavitelja

Poročilo družbe Samsung Electronics o odgovorni uporabi mineralov

V zadnjih letih je v ospredju pogovor o problematičnih mineralih, ki izvirajo iz rudnikov v območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z visokim tveganjem, zaradi česar deležniki od družb zahtevajo „odgovorno pridobivanje“. Elektronika družbe Samsung vključuje različne komponente, ki vsebujejo minerale, kot so tantal, kositer, volfram, zlato in kobalt. Ti minerali omogočajo določene lastnosti elektronskih izdelkov. Zato se bomo še naprej trudili zmanjšati negativni vpliv na družbo in okolje, npr. kršenje človekovih pravic in uničevanje okolja z rudarjenjem, pri čemer naša prizadevanja razkrivamo v tem poročilu.

  • Poročilo družbe Samsung Electronics o odgovorni uporabi mineralov 1,2 MB PRENOS DATOTEKE PDF

Delovna politika