Odgovornost na delovnem mestu

Prizadevanja za izgradnjo
trajnostne dobavne verige

Samsung Electronics si prizadeva izpolnjevati svojo družbeno in etično odgovornost, kot to pričakujejo različne interesne skupine in mednarodna skupnost.

Otroci smeje pihajo milne mehurčke.

Pravilnik o prepovedi dela otrok

Delo otrok ni dovoljeno na nobeni stopnji proizvodnje. V skladu z našim pravilnikom bi v primeru, da bi odkrili delo otrok, postopali v skladu z največjo koristjo za otroka. Za Samsung Electronics in njegove dobavitelje velja politika ničelne strpnosti do dela otrok, ki je skladna s prepovedjo iz mednarodnih standardov in z veljavnimi lokalnimi zakoni in predpisi.
Pri Samsung Electronics smo uvedli Pravilnik o prepovedi dela otrok, ki opisuje našo predanost preprečevanju dela otrok.Naš partner je Center za pravice otrok in družbeno odgovornost podjetij (The Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility), socialno podjetje, ki ga je ustanovila švedska nevladna organizacija Save the Children. Pravilnik o prepovedi dela otrok temelji na Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, UNICEF-ovih Pravicah otrok in poslovnih načelih (Children’s Rights and Business Principles) ter na Konvenciji ILO.

Dečka se igrata s kockami.

Smernice za delo z delavci migranti

Pri Samsung Electronics v Maleziji delajo zaposleni iz različnih držav, kot so Indonezija, Nepal ali Pakistan itd., skupaj v sožitju. To pomeni, da sta spoštovanje kulturne raznolikosti in brezhibna komunikacija med zaposlenimi ključnega pomena.
Poleg tega pripravljamo različne dejavnosti/dogodke, kot so »Medkulturna izkušnja«, »Super delovno mesto«, »Dogodek ob povratku domov za delavce migrante« itd., s katerimi pomagamo in podpiramo razumevanje med različnimi kulturami. V letu 2016 smo razvili in objavili Smernice za delo z delavci migranti v sodelovanju s podjetjem za družbeno odgovornost (Business for Social Responsibility, BSR). Smernice vključujejo zavezo k izkoreninjanju prisilnega dela, prekomernih provizij za zaposlovanje in kakršne koli diskriminatorne obravnave, ki se lahko pojavi, ko delavci migranti delajo v tujini.

Trije pari usločenih dlani držijo zemljo s sadiko.

Smernice za vajeniško usposabljanje

Leta 2016 je Samsung Electronics za namen zagotavljanja transparentnosti in skladnosti pri vajeniškem vključevanju in usposabljanju razvil svoje Smernice za vajeniško usposabljanje v Indiji, v sodelovanju s podjetjem za družbeno odgovornost (BSR) in indijsko nevladno organizacijo Partners in Change (PIC).
Smernice vključujejo standard starosti za delovno sposobnost, minimalno plačo in obdobje vajeništva, kot je določeno v indijskem zakonu o vajeništvu iz leta 1961 in drugih aktih ter pravilih, ki se nanašajo na vajence. Vsebujejo tudi informacije o tem, kako ravnati s pritožbami vajencev, o usposabljanju na delovnem mestu in prednostni možnosti zaposlitve za kandidate, ki so se kot vajenci usposabljali na delovnem mestu v podjetju. Smernice so okrepljene z zavezami k nediskriminaciji in drugim človekovim pravicam. Ključna značilnost Smernic je, da njihova uporaba ni razširjena samo na Samsung Electronics v Indiji, temveč tudi na njihove dobavitelje.

Dva moška se pogovarjata in gledata na list papirja na mizi.

Smernice za reševanje pritožb

Da bi zaščitili človekove pravice zaposlenih in ustvarili pozitivno delovno okolje, smo pri Samsung vzpostavili upravljane komunikacijske kanale, preko katerih lahko zaposleni izražajo svoja mnenja. Poleg tega na vsakem delovišču upravljamo omrežje za pritožbe, tako na spletu kot izven njega, da lahko upoštevamo glas zaposlenega (VoE) in nemudoma odpravimo morebitne dolgotrajne težave.

Pripravili smo Smernice za reševanje pritožb za pravilno in pravočasno reševanje težav, ki se pojavijo med delom. Koraki za pritožbo so Odprtje kanala za reševanje pritožb – Predložitev pritožbe – Reševanje pritožbe – Povratne informacije. Obstajajo štirje možni kanali: na spletu in izven njega, preko dežurne linije in preko odbora zaposlenih, pri čemer lahko zaposleni izbere tistega, ki mu najbolj ustreza.

Kanal za pritožbe
  • Skupno število pritožb (za leti 2016 in 2017) 87KB PDF DOWNLOAD

Program usposabljanja HERhealth

Da bi našim zaposlenim v proizvodnji omogočili boljše zdravje, izvajamo v Vietnamu projekt Zdravje omogoča donos (Health Enables Returns, t. i. HERhealth), ki delavkam zagotavlja zdravstvene informacije in si prizadeva za izboljšanje ozaveščenosti.
Specializirana ustanova CSR za družbeno odgovornost, BSR, je ta projekt od leta 2007 izvedla za 250.000 žensk v desetih državah z namenom, da proizvodnim delavkam ne poda le osnovnega zdravstvenega znanja, kot so informacije o zdravi prehrani in o preprečevanju okužbe z virusom HIV oz. AIDS-om, hepatitisom in tuberkulozo, temveč jih obenem ozavešča tudi o pomenu zdravja žensk.

V letih 2016 in 2017 je Samsung izvajal usposabljanje za delavke po vsej državi v partnerstvu z lokalno nevladno organizacijo Life Centre, ki je bila ustanovljena leta 2005 in se strokovno posveča zdravstvenemu izobraževanju. Prav tako načrtujemo nadaljevanje istega programa z odličnimi izobraževalnimi rezultati.

Glavne izboljšave
Usposabljanje učiteljev

Program usposabljanja HERfinance

Samsung je skupaj s podjetjema BSR in Sanchayan (Indija) leta 2015 začel s projektom krepitve finančne kompetence delavcev. Istega leta smo izvedli finančno usposabljanje skupaj z lokalnima nevladnima organizacijama v Braziliji (Positive Planet) in Mehiki (Yo quiero Yo puedo).

Cilj projekta ni le zagotavljanje osnovnih informacij, povezanih s prihranki, obrestnimi merami, posojili in bančništvom, temveč tudi poučevanje tehnik finančnega načrtovanja za družinske člane naših zaposlenih glede na njihov dohodek, da lahko zaupajo v uresničevanje svoje finančne neodvisnosti. V letu 2018 načrtujemo izvedbo naslednje stopnje programa za finančno kompetenco v izbranih državah.

Povratne informacije o usposabljanju

Arti Sharma nam je zaupala svoje izkušnje z usposabljanjem. Povedala je: „Usposabljanje HERfinance je za nas zelo pomembno.Tovrstna usposabljanja so zelo koristna za razumevanje pomena proračunskega načrtovanja in izboljšanja varčevalnih navad.“

Seema nam je zaupala svojo izkušnjo z usposabljanjem.. Rekla je: „Pred usposabljanjem HERfinance se nisem zavedala pomena kratkoročnega, srednjeročnega in dolgoročnega načrta varčevanja, po usposabljanju pa razumem pomen življenjskih prihrankov. Vem, kako pomembno je, da vsi dosegamo svoje cilje z lastnimi dohodki.“

Fotografija z usposabljanja HERfinance.
  • Glavni rezultat usposabljanja HERfinance 63KB PDF DOWNLOAD

Revizorji za delo in etiko RBA

* Predhodno EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung je član Odgovornega poslovnega zavezništva (Responsible Business Alliance ali RBA), deluje v skladu s Kodeksom ravnanja RBA in njegovim načinom implementacije v podjetju in pri naših dobaviteljih. Kodeks RBA temelji na mednarodno priznanih standardih z namenom spodbujanja družbene in okoljske odgovornosti ter poslovne etike.
Prizadevamo si nenehno izboljševati naše sisteme vodenja in širiti najboljše prakse znotraj podjetja. Za usposabljanje kvalificiranih notranjih revizorjev, ki lahko ves čas nadzorujejo delovna okolja, vabimo domače in tuje zaposlene v izobraževalni program za delo in etiko RBA, kjer lahko pridobljeno znanje tudi certificirajo.
Kvalificirani revizorji izvajajo na licu mesta inšpekcijske preglede, kot so pregled sistema upravljanja družbe in dobaviteljev, okoljska varnost itd., v skladu s standardi RBA.

Ljudje med poslušanjem govornika.
Stanje revizorjev za delo in etiko RBA