Strategija

Naš pristop k trajnostnemu razvoju

Kot družba z globalno odgovornostjo izpolnjujemo svoje obveznosti do širše družbe, zagotavljamo inovativne izdelke in storitve ter ustvarjamo gospodarske, družbene in okoljske vrednote.

Ključna vizualna podoba strategije trajnostnega razvoja

Namen upravljanja trajnostnega razvoja v družbi Samsung je ustvarjanje integriranih vrednot. S povečanjem dobička in vrednosti delničarjev ne ustvarjamo le ekonomskih vrednot, ampak kot družba z večjo globalno odgovornostjo ustvarjamo tudi družbene vrednote. S tem ko ponujamo inovativne izdelke in storitve po celotni verigi vrednot, ki temelji na temeljnih vrednotah družbe Samsung, ustvarjamo vrednote na področju gospodarstva, družbe in okolja. Spremljamo finančne in nefinančne učinke našega delovanja na družbo, kar nam omogoča, da kar najbolje izkoristimo pozitivne učinke in čim bolj zmanjšamo negativne.

Sistem upravljanja trajnostnega razvoja družbe Samsung

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Ustvarjanje gospodarske vrednosti

Naša prizadevanja za razvoj inovativne tehnologije in izdelkov omogočajo ustvarjanje dobička in zagotavljajo novo spodbujanje rasti. Prizadevamo si, da bi inovacije vključili v strukturo naše korporacijske kulture, hkrati pa želimo z uporabo zunanjih virov ustvarjati sinergije za doseganje odprtih inovacij. S tem smo korak bližnje izgradnji ekosistema za razvoj inovativnih izdelkov, ki ustrezajo potrebam današnjega hitro spreminjajočega se trga.

 

Ustvarjanje vrednosti za družbo

Kot družba z globalno odgovornostjo Samsung ustvarja družbene vrednote na način, ki je v skladu s cilji UN Sustainable Development Goals (SDGs): še posebej smo se osredotočili na cilje, ki so zelo pomembni za naše poslovanje in analizirajo negativen/pozitiven vpliv pri doseganju teh ciljev. Poleg tega bomo odkrivali in v celoti raziskali poslovne priložnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev UN SDGs.

Reprezentativna podoba ustvarjanja vrednosti za družbo
 
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za odpravo revščine Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za odpravo lakote Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za zdravje Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za kakovostno izobraževanje Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za enakost spolov Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za čisto vodo in sanitarno ureditev Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za čisto energijo Vsem zagotoviti dostop do trajnostnih virov energije
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za dostojno delo in gospodarsko rast. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za inovacije in infrastrukturo Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati trajnostno industrializacijo
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za zmanjšanje neenakosti Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za trajnostna mesta in naselja Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za odgovorno porabo Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za podnebne ukrepe Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za življenje v vodi Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za življenje na kopnem Varovati ekosisteme ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti (gozdovi, puščave, zemljišča itd.)
 • Reprezentativna podoba ciljev SDG za mir in pravičnost Vzpostaviti pravosodni sistem, ki je pošten do vseh
 • Reprezentativna podoba partnerstev SDG za doseganje ciljev Okrepiti sredstva za izvajanje in ponovno oživitev globalnega partnerstva za trajnostni razvoj
 • Reprezentativna podoba ciljev trajnostnega razvoja
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs): Septembra 2015 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela cilje trajnostnega razvoja, da bi dosegla socialno trajnost po vsem svetu. Na podlagi ciljev Millennium Development Goals (MDGs), ki so bili osredotočeni na manj razvite države, cilji UN SDGs obsegajo splošni nabor ciljev, ki bi jih morale doseči vse države, vključno z razvitimi, in s tem zahtevati vsestransko vključitev civilne družbe v gospodarstvo zasebnega sektorja ter vlade in strokovnjake, ki bodo zagotovili doseganje teh ciljev.

Ustvarjanje vrednosti s trajnostnim upravljanjem

Pri družbi Samsung si s trajnostnim upravljanjem prizadevamo za ustvarjanje družbenih, okoljskih ter gospodarskih vrednot, da bi prispevali k izboljšanju globalne družbe. Ker je te družbene in okoljske vrednote težko izmeriti, smo pri določanju in upravljanju naših ciljev trajnostnega upravljanja upoštevali načelo »prednost kakovosti pred količino«. Od leta 2016 uporabljamo metodo »True Value« globalne mreže podjetij KPMG, ki opredeljuje socialne in okoljske kazalnike, tako da lahko vizualiziramo vrednote, ki jih ustvarjamo.
Pozitivne (+) in negativne (-) številke ustreznih kazalnikov predstavljajo celoto družbene vrednosti, ki smo jih v preteklem letu ustvarili ali zmanjšali do 31. decembra 2019. Ta pristop nam omogoča, da presegamo zgolj finančne vrednote, ki jih ustvarjamo s poslovanjem, in vključimo tudi socialno-ekonomske in družbene vrednote, s katerimi lahko prikažemo pravo vrednost, ki jo ustvarjamo pri družbi Samsung.


2019 Vrednost trajnostnega upravljanja

Enota (v bilijonov KRW)

 • Earning Finančna vrednost (44.344.857)
 • Socio-economic : Vrednost vlagateljev (10.741.967), Podpora dobaviteljev (833.900), Local community Development (46,451)
 • Environmental : GHG Emissions (-715,558), Atmospheric Environmental Impact (-4,118), Aquatic Environmental Impact (-745,482), Environmentak Imoact of waste (-3,632)
 • True Earnings : True value (54,498,385)