Dobavna veriga

Odgovorno upravljanje dobavne verige

S podporo in sodelovanjem zagotavljamo našim dobaviteljem, da so bolj konkurenčni in da lahko vzpostavijo dober gospodarski ekosistem in trajnostno dobavno verigo.

 

V naši dobavni verigi sodelujemo s približno 2500 dobavitelji po vsem svetu, pri čemer nas zmeraj vodi filozofija pravičnosti, odprtosti in sodelovanja v obojestransko korist. Vsem svojim dobaviteljem pomagamo, da je potek dela v skladu s Kodeksom ravnanja dobavitelja družbe Samsung ter vsemi ustreznimi lokalnimi predpisi in mednarodnimi standardi. S preverjanjem naših dobaviteljev obvladujemo tveganja v dobavni verigi v zvezi s trajnostnimi vidiki dela, kot so okolje, človekove pravice, finance in podobno. Poleg tega ves čas podpiramo naše dobavitelje pri izboljšanju medsebojne konkurenčne prednosti in rasti.

Strategija upravljanja dobavne verige in pet kriterijev

 •  

  Ekonomska strategija

  Zagotavljamo vseobsegajočo konkurenčno prednost pri stroških, dostavi, kakovosti, tehnologiji in človeških virih, s katero povečamo sinergijo, hitrost in učinkovitost svojih dobaviteljev ter ustvarimo korporativni ekosistem, ki omogoča trajnostno rast.

 •  

  Družabno

  Zahtevamo, da se mednarodni standardi in predpisi upoštevajo na področju človekovih pravic, delovnega okolja, etike in vprašanj o konfliktnih mineralih, s ciljem, da ustvarimo odprt in pregleden sistem upravljanja in obveznosti, v katerega bodo vključene vse relevantne strani v dobavni verigi.

 •  

  Okolje

  Sodelujemo izključno z dobavitelji, ki imajo certifikat Eco Partner; tako lahko ocenimo in nadziramo vpliv na okolje, ki ga lahko imajo njihovi sestavni deli, surovine in proizvodni procesi.

Infografika »Ustvarjamo vrednost s trajnostnim upravljanjem«
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Stroškovno učinkovito upravljanje (ekonomska strategija)</li> <li>List 2) Pravočasna dostava (ekonomska strategija)</li> <li>List 3) Konkurenčnost dobaviteljev (ekonomska, socialna, okoljska strategija)</li> <li>List 4) Odziv na tveganja (ekonomska, socialna in okoljska strategija)</li> <li>List 5) Zmogljivost človeških virov (ekonomska strategija)</li> </ul>
Ta slika opisuje strategije za upravljanje dobavne verige in infograf z dodatnimi razlagami petih kriterijev v trajnostni dobavni verigi.

Poslovanje dobaviteljev

Pri družbi Samsung si prizadevamo za sklepanje strateških partnerstev z vrhunskimi dobavitelji na podlagi medsebojnega zaupanja. Zato je naš postopek registracije novega dobavitelja pošten in pregleden, poleg tega pa opravljamo tudi letne preglede, ki našim dobaviteljem pomagajo pri izboljšanju konkurenčnosti in zmanjševanju tveganj.
Vsaka družba, ki želi predstaviti svoje posebne tehnološke zmogljivosti in poslovati z družbo Samsung , lahko svoje nove poslovne predloge kadarkoli objavi na našem portalu za naročanje (www.secbuy.com). Naš mednarodni center za naročila (IPC) International Procurement Center je središče za naročanje in nam omogoča, da odkrivamo vrhunske dobavitelje v strateško pomembnih regijah po vsem svetu.

Ključni elementi ocenjevanja našega novega programa za ocenjevanje dobaviteljev

 
Okolje in varnost
Od dobaviteljev zahtevamo, da izpolnjujejo kriterije 22 členov, ki med drugim zajemajo varnost pri delu, opremo za preprečevanje požara, zdravje pri delu, nevarne snovi in okoljevarstveni objekt.
Osem obveznih elementov skladnosti: oprema za preprečevanje požara, objekt za nevarne snovi in odpadke, sistem zbiranja odplak in čiščenja odpadne vode itd.
 
Pravice delavcev in človekove pravice
Opravljanje obveznih revizij glede upoštevanja 20 členov na kraju poslovanja dobavitelja, ki vključujejo prostovoljno delo, skladnost s predpisi o delovnem času in prepoved diskriminacije.
Trije obvezni elementi skladnosti: prepoved dela otrok, zagotovitev minimalne plače in prepoved nečloveškega ravnanja.
 
Eco-Partner
Opravljanje pregledov o skladnosti izdelkov z okoljsko politiko, izobraževanjem in usposabljanjem ter uporabo nevarnih snovi.
Poslujemo izključno z dobavitelji, ki imajo certifikat Eco-Partner.

Celovit postopek preverjanja

Slika za celovit postopek preverjanja (celoletna preverjanja, samoocenjevanje in ukrepi za izboljšanje, ocenjevanje, dopolnjevanje postopkov poslovanja) podoba infografa v dobavni verigi.

Programi za sodelovanje s partnerji

V skladu z našo poslovno filozofijo, da »konkurenčna prednost družbe Samsung Electronics izhaja iz konkurenčnih prednosti naših dobaviteljev«, še dodatno razširjamo iniciative za vzajemno korist, ki vključujejo domače in čezmorske dobavitelje. Zagotavljamo širok nabor programov za podporo financiranja, izobraževanja in inovacij, da bi naši dobavitelji postali konkurenčni na globalni ravni.

 • Ta slika opisuje financiranje zmogljivosti zaposlenih v programi za sodelovanje s partnerji Ta slika opisuje financiranje zmogljivosti zaposlenih v programi za sodelovanje s partnerji
  • 822,8 milijarde KRW
  • Investiranje v skupni sklad za rast

  Financiranje

  Pri komercialnih bankah ustvarite sredstva, ki so ocenjena na 1 trilijon KRW

 • Ta slika opisuje izboljšanje zmogljivosti zaposlenih v programih za sodelovanje s partnerji Ta slika opisuje izboljšanje zmogljivosti zaposlenih v programih za sodelovanje s partnerji
  • 16.209 oseb
  • Udeleženci usposabljanja dobaviteljev

  Izboljšanje zmogljivosti zaposlenih

  Koristite naš izobraževani center, ki je namenjen samo našim dobaviteljem, in organizirajte tečaje za vodenje, strokovno znanje, globalne in druge tečaje.

 • Ta slika opisuje financiranje zmogljivosti zaposlenih v programi za sodelovanje s partnerji Ta slika opisuje podpiranje inovacij v programih za sodelovanje s partnerji
  • 488 podjetij
  • Dobavitelji, ki so prejeli podporo za Smart Factory

  Podpiranje inovacij

  Podpora 1000 dobaviteljem ter malim in srednje velikih podjetjem brez poslovnih odnosov z družbo Samsung po vsej državi

[Rezultati programa za sodelovanje s ključnimi partnerji v letu 2017]

* Našim dobaviteljem 1. in 2. stopnje pomagamo pri posredovanju pritožb neposredno prek telefona (+ 82-80-200-3300), elektronske pošte (ssvoc@samsung.com) ali prek spletnega sistema za zvižgače na portalu za sodelovanje s partnerji (www.secbuy.com), s posvetovanjem z dobavitelji na lokaciji ali na raznih sestankih za izmenjavo informacij.

Delovno okolje dobaviteljev

V družbi Samsung se popolnoma zavedamo svoje odgovornosti za spodbujanje spoštovanja človekovih pravic skozi celotno dobavno verigo, spoštujemo mednarodne sporazume o človekovih pravicah, ki zagotavljajo varnost na delovnem mestu, in upoštevamo kodeks ravnanja Odgovornega poslovnega zavezništva RBA (Responsible Business Alliance). Naše dobavitelje redno preverjamo v skladu s standardi preverjanja koalicije za elektronsko industrijo EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), ki nam omogočajo odkrivanje pomanjkljivosti in sprejemanje ustreznih ukrepov za potrebne izboljšave. Medtem ko spodbujamo dobavitelje 1. stopnje, da zagotavljajo varno delovno okolje, se naša zavezanost varnosti na delovnem mestu v odnosu do dobaviteljev 1. stopnje prenaša tudi na dobavitelje 2. stopnje. S tem prispevamo k oblikovanju zanesljivega ekosistema, ki zajema celotno dobavno verigo.

Delovno okolje dobaviteljev
<h3>Delovno okolje dobaviteljev</h3> <dl> <li>Samoocenjevanje</li> <li>Vsi dobavitelji prve stopnje opravljajo enkrat letno samoocenjevanje</li> </dl> <dl> <li>Revizije na lokaciji</li> <li>Glede na obseg posla in rezultate samoocenjevanja izbiramo kritične dobavitelje</li> <li> pri katerih opravimo revizijo na kraju poslovanja.</li> </dl> <dl> <li>Revizije tretjih strank</li> <li>∙ Revizor, ki ga certificira RBA, preveri naključno izbrane dobavitelje Ukrepi za izboljšanje pomanjkljivosti</li> <li>ki so bile ugotovljene med revizijo, so implementirani v treh mesecih</li> </dl>

Upravljanje v povezavi s konfliktnimi minerali

V družbi Samsung Electronics prepovedujemo uporabo konfliktnih mineralov (npr. tantala, kositra, volframa in zlata), ki se na neetične načine pridobivajo na konfliktnih območjih v 10 afriških državah, vključno z Demokratično republiko Kongo (DR Kongo). Našo dobavno verigo upravljamo po načelu etičnega postopka distribucije. Za zagotavljanje upoštevanja najvišjih standardov izvajamo temeljite preiskave mineralov, ki jih naši dobavitelji uporabljajo v svojih izdelkih. Za vzpostavitev sistema brez konfliktov smo vpeljali postopek potrebne skrbnosti glede konfliktnih mineralov v skladu s ‚Smernicami OECD o potrebni skrbnosti‘.
Obenem dobavitelje spodbujamo k sodelovanju s talilnicami, ki jih certificira RMAP (postopek zagotavljanja odgovornega pridobivanja mineralov), in zahtevamo, da necertificirane talilnice v naši oskrbovalni verigi pridobijo potrdilo RMAP.

RMAP certifikacija talilnic v oskrbovalni verigi v zvezi s konfliktnimi minerali

(Kot velja od konca dec. 2017)

Certifikacija zaključena Certifikacija v teku Skupaj
tantal (Ta) 42 - 42
kositer (Sn) 69 2 71
volfram (W) 41 - 41
zlato (Au) 99 4 102

Odgovornosti dobaviteljev

Izdelki in storitve, ki jih ponuja družba Samsung Electronics, so rezultat predanosti in truda vseh naših dobaviteljev v dobavni verigi. Družba Samsung Electronics in naši dobavitelji smo odgovorni za trajnostno zadovoljstvo naših strank in civilne družbe. Obenem se zavezujemo odgovornosti za celotno dobavno verigo na osnovi zaupanja in iskrenosti za najboljšo vrednost.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics
Corp.
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago
Technologies Ltd.
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BOE
Technology Group Co., Ltd.
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic
Corp.
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning
Inc.
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor
Corp.
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford
Technology Limited
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron
Technology Inc.
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MMurata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare
Technology Inc.
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd.. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular
Technologies Inc.
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU ,TOKYO ,JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp.
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4