Dobavna veriga

Odgovorno upravljanje dobavne verige

S podporo in sodelovanjem zagotavljamo našim dobaviteljem, da so bolj konkurenčni in da lahko vzpostavijo dober gospodarski ekosistem in trajnostno dobavno verigo.

 

V naši dobavni verigi sodelujemo s približno 2200 dobavitelji po vsem svetu, pri čemer nas zmeraj vodi filozofija pravičnosti, odprtosti in sodelovanja v obojestransko korist. Vsem svojim dobaviteljem pomagamo, da je potek dela v skladu s Kodeksom ravnanja dobavitelja družbe Samsung ter vsemi ustreznimi lokalnimi predpisi in mednarodnimi standardi. S preverjanjem naših dobaviteljev obvladujemo tveganja v dobavni verigi v zvezi s trajnostnimi vidiki dela, kot so okolje, človekove pravice, finance in podobno. Poleg tega ves čas podpiramo naše dobavitelje pri izboljšanju medsebojne konkurenčne prednosti in rasti.

Strategija upravljanja dobavne verige in pet kriterijev

 •  

  Ekonomska strategija

  Zagotavljamo vseobsegajočo konkurenčno prednost pri stroških, dostavi, kakovosti, tehnologiji in človeških virih, s katero povečamo sinergijo, hitrost in učinkovitost svojih dobaviteljev ter ustvarimo korporativni ekosistem, ki omogoča trajnostno rast.

 •  

  Družabno

  Zahtevamo, da se mednarodni standardi in predpisi upoštevajo na področju človekovih pravic, delovnega okolja, etike in vprašanj o konfliktnih mineralih, s ciljem, da ustvarimo odprt in pregleden sistem upravljanja in obveznosti, v katerega bodo vključene vse relevantne strani v dobavni verigi.

 •  

  Okolje

  Sodelujemo izključno z dobavitelji, ki imajo certifikat Eco Partner; tako lahko ocenimo in nadziramo vpliv na okolje, ki ga lahko imajo njihovi sestavni deli, surovine in proizvodni procesi.

Infografika »Ustvarjamo vrednost s trajnostnim upravljanjem«
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Stroškovno učinkovito upravljanje (ekonomska strategija)</li> <li>List 2) Pravočasna dostava (ekonomska strategija)</li> <li>List 3) Konkurenčnost dobaviteljev (ekonomska, socialna, okoljska strategija)</li> <li>List 4) Odziv na tveganja (ekonomska, socialna in okoljska strategija)</li> <li>List 5) Zmogljivost človeških virov (ekonomska strategija)</li> </ul>
Ta slika opisuje strategije za upravljanje dobavne verige in infograf z dodatnimi razlagami petih kriterijev v trajnostni dobavni verigi.

Poslovanje dobaviteljev

Pri družbi Samsung si prizadevamo za sklepanje strateških partnerstev z vrhunskimi dobavitelji na podlagi medsebojnega zaupanja. Zato je naš postopek registracije novega dobavitelja pošten in pregleden, poleg tega pa opravljamo tudi letne preglede, ki našim dobaviteljem pomagajo pri izboljšanju konkurenčnosti in zmanjševanju tveganj.
Vsaka družba, ki želi predstaviti svoje posebne tehnološke zmogljivosti in poslovati z družbo Samsung , lahko svoje nove poslovne predloge kadarkoli objavi na našem portalu za naročanje (www.secbuy.com). Naš mednarodni center za naročila (IPC) International Procurement Center je središče za naročanje in nam omogoča, da odkrivamo vrhunske dobavitelje v strateško pomembnih regijah po vsem svetu.

Ključni elementi ocenjevanja našega novega programa za ocenjevanje dobaviteljev

 
Okolje in varnost
Od dobaviteljev zahtevamo, da izpolnjujejo kriterije 22 členov, ki med drugim zajemajo varnost pri delu, opremo za preprečevanje požara, zdravje pri delu, nevarne snovi in okoljevarstveni objekt.
Osem obveznih elementov skladnosti: oprema za preprečevanje požara, objekt za nevarne snovi in odpadke, sistem zbiranja odplak in čiščenja odpadne vode itd.
 
Pravice delavcev in človekove pravice
Opravljanje obveznih revizij glede upoštevanja 20 členov na kraju poslovanja dobavitelja, ki vključujejo prostovoljno delo, skladnost s predpisi o delovnem času in prepoved diskriminacije.
Trije obvezni elementi skladnosti: prepoved dela otrok, zagotovitev minimalne plače in prepoved nečloveškega ravnanja.
 
Eco-Partner
Opravljanje pregledov o skladnosti izdelkov z okoljsko politiko, izobraževanjem in usposabljanjem ter uporabo nevarnih snovi.
Poslujemo izključno z dobavitelji, ki imajo certifikat Eco-Partner.

Celovit postopek preverjanja

Slika za celovit postopek preverjanja (celoletna preverjanja, samoocenjevanje in ukrepi za izboljšanje, ocenjevanje, dopolnjevanje postopkov poslovanja) podoba infografa v dobavni verigi.

Programi za sodelovanje s partnerji

V skladu z našo poslovno filozofijo, da »konkurenčna prednost družbe Samsung Electronics izhaja iz konkurenčnih prednosti naših dobaviteljev«, še dodatno razširjamo iniciative za vzajemno korist, ki vključujejo domače in čezmorske dobavitelje. Zagotavljamo širok nabor programov za podporo financiranja, izobraževanja in inovacij, da bi naši dobavitelji postali konkurenčni na globalni ravni.

 • Ta slika opisuje financiranje zmogljivosti zaposlenih v programi za sodelovanje s partnerji Ta slika opisuje financiranje zmogljivosti zaposlenih v programi za sodelovanje s partnerji
  • 833,9 milijarde KRW
  • Investiranje v skupni sklad za rast

  Financiranje

  Pri komercialnih bankah ustvarite sredstva, ki so ocenjena na 1 trilijon KRW

 • Ta slika opisuje izboljšanje zmogljivosti zaposlenih v programih za sodelovanje s partnerji Ta slika opisuje izboljšanje zmogljivosti zaposlenih v programih za sodelovanje s partnerji
  • 18.777 oseb
  • Udeleženci usposabljanja dobaviteljev

  Izboljšanje zmogljivosti zaposlenih

  Koristite naš izobraževani center, ki je namenjen samo našim dobaviteljem, in organizirajte tečaje za vodenje, strokovno znanje, globalne in druge tečaje.

 • Ta slika opisuje financiranje zmogljivosti zaposlenih v programi za sodelovanje s partnerji Ta slika opisuje podpiranje inovacij v programih za sodelovanje s partnerji
  • 488 podjetij
  • Dobavitelji, ki so prejeli podporo za Smart Factory

  Podpiranje inovacij

  Podpirajte 1000 dobaviteljev in malih in srednjih podjetij brez poslovnih odnosov s podjetjem Samsung po vsej državi pri izboljšanju njihovih proizvodnih zmogljivosti

[Rezultati programa za sodelovanje s ključnimi partnerji v letu 2019]

* Našim dobaviteljem 1. in 2. stopnje pomagamo pri posredovanju pritožb neposredno prek telefona (+ 82-80-200-3300), elektronske pošte (ssvoc@samsung.com) ali prek spletnega sistema za zvižgače na portalu za sodelovanje s partnerji (www.secbuy.com), s posvetovanjem z dobavitelji na lokaciji ali na raznih sestankih za izmenjavo informacij.

Delovno okolje dobaviteljev

V družbi Samsung se popolnoma zavedamo svoje odgovornosti za spodbujanje spoštovanja človekovih pravic skozi celotno dobavno verigo, spoštujemo mednarodne sporazume o človekovih pravicah, ki zagotavljajo varnost na delovnem mestu, in upoštevamo kodeks ravnanja Odgovornega poslovnega zavezništva RBA (Responsible Business Alliance). Naše dobavitelje redno preverjamo v skladu s standardi preverjanja koalicije za elektronsko industrijo EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), ki nam omogočajo odkrivanje pomanjkljivosti in sprejemanje ustreznih ukrepov za potrebne izboljšave. Medtem ko spodbujamo dobavitelje 1. stopnje, da zagotavljajo varno delovno okolje, se naša zavezanost varnosti na delovnem mestu v odnosu do dobaviteljev 1. stopnje prenaša tudi na dobavitelje 2. stopnje. S tem prispevamo k oblikovanju zanesljivega ekosistema, ki zajema celotno dobavno verigo.

Delovno okolje dobaviteljev
<h3>Delovno okolje dobaviteljev</h3> <dl> <li>Samoocenjevanje</li> <li>Vsi dobavitelji prve stopnje opravljajo enkrat letno samoocenjevanje</li> </dl> <dl> <li>Revizije na lokaciji</li> <li>Glede na obseg posla in rezultate samoocenjevanja izbiramo kritične dobavitelje</li> <li> pri katerih opravimo revizijo na kraju poslovanja.</li> </dl> <dl> <li>Revizije tretjih strank</li> <li>∙ Revizor, ki ga certificira RBA, preveri naključno izbrane dobavitelje Ukrepi za izboljšanje pomanjkljivosti</li> <li>ki so bile ugotovljene med revizijo, so implementirani v treh mesecih</li> </dl>

Talilci in rafinerji v oskrbovalni verigi družbe Samsung Electronics

Sistem za upravljanje mineralov družbe Samsung Electronics temelji na smernicah OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem, talilce v naši oskrbovalni verigi pa upravljamo preko ponudnikov storitev, s katerimi sodelujemo. Seznam talilcev aktivno delimo s številnimi deležniki, vključno z našimi strankami. Obenem dobavitelje spodbujamo k sodelovanju s talilnicami, ki jih certificira RMAP (postopek zagotavljanja odgovornega pridobivanja mineralov), in zahtevamo, da necertificirane talilnice v naši oskrbovalni verigi pridobijo potrdilo RMAP.

Seznam talilcev in rafinerjev

(Kot velja od konca dec. 2019)

Certifikacija zaključena Certifikacija v teku Skupaj
tantal (Ta) 40 - 40
kositer (Sn) 76 - 76
volfram (W) 41 - 41
zlato (Au) 104 - 104
※ kobalt (Co) - - 30

Odgovornosti dobaviteljev

Izdelki in storitve, ki jih ponuja družba Samsung Electronics, so rezultat predanosti in truda vseh naših dobaviteljev v dobavni verigi. Družba Samsung Electronics in naši dobavitelji smo odgovorni za trajnostno zadovoljstvo naših strank in civilne družbe. Obenem se zavezujemo odgovornosti za celotno dobavno verigo na osnovi zaupanja in iskrenosti za najboljšo vrednost.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co., Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co., Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining & Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. 1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway. Fremont, CA, United States
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T. Mabyangporn A. Pluakda Eng, Rayong, Thailand
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co., Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. 94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Niigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
1 2 3 4