Smiselne inovacije

»Tehnološke inovacije za vse« je ideal, ki življenju daje smisel in ustvarja radost. Vsi Samsung izdelki, vsebine in storitve temeljijo na »filozofiji, osredotočeni na človeka, ki prepoznava raznolikost in sprejema različnost.«
Samsung si prizadeva ustvarjati inovacije, dostopne vsem uporabnikom.

Načela oblikovanja dostopnosti

Premišljenost

Oblikovanje, utemeljeno na sočutju do vseh uporabnikov in pozornosti do podrobnosti

V družbi Samsung si stalno prizadevamo poenostavljati vmesnike naših izdelkov, pri čemer za usklajevanje našega pristopa do oblikovanja s potrebami in željami strank uporabljamo različne raziskovalne metodologije. Trudimo se prisluhniti našim uporabnikom, hkrati pa si iskreno prizadevamo, da bi razumeli čisto vsakega izmed njih.

Temeljitost

Uravnoteženo in enakopravno oblikovanje, namenjeno vsem

Naše izdelke želimo oblikovati za vse uporabnike. V družbi Samsung se trudimo kljubovati diskriminatornim težnjam v tehnološkem sektorju, hkrati pa smo trdno prepričani, da telesne okvare ali kognitivne motnje uporabnikom ne bi smele predstavljati ovire pri interakciji z našimi izdelki. Pri delu sledimo jasno začrtanim smernicam. Že med načrtovanjem vsakega izdelka zagotovimo, da bo ta omogočal celostno izkušnjo vsem uporabnikom.

Celovitost

Dosledna izkušnja oblikovanja za vse izdelke

Samsung izdelki ponujajo vrsto različnih izbirnih funkcij za osebe z omejeno gibljivostjo. S stalnimi raziskavami in razvojem na področju oblikovanja dostopnosti zagotavljamo, da vsi Samsung izdelki nudijo enake ravni funkcionalnosti vsem uporabnikom.

Soustvarjanje

Skupno ustvarjanje

V družbi Samsung za sistem za zagotavljanje izobraževalne izkušnje naših izdelkov in storitev skrbi posebna ekipa strokovnjakov z različnih področij. Invalidni zaposleni, raziskovalni inštituti ter podobno misleče skupnosti in skupine nam s skupnimi močmi v fazi oblikovanja omogočajo bolj praktičen pristop. Obenem izvajamo in podpiramo tudi notranja tekmovanja, ki ponujajo priložnosti za nadaljnje inovacije – ne zgolj na področju razvoja izdelkov, temveč tudi za podporo skupnosti.