Informacije z zvezi COVID-19

Globalna situacija v zvezi s koronavirusom (COVID-19) je neprimerljiv dogodek, ki vpliva na vse vidike našega vsakdanjega življenja. Zavedamo se, da je ta situacija drugače vplivala na vsakega izmed vas, COVID-19 pa bo na naši družbi pustil trajnostne posledice.

Življenje se je močno spremenilo, ne samo v načinu dela, ampak tudi v načinu interakcije z drugimi. Glede na to nepričakovano in izjemno stisko v Samsungu ostajamo neusmiljeno osredotočeni na redefiniranje, inovacije in izboljšanje udobja v zaprtih prostorih. Verjamemo, da je tehnologija naš most v večji svet in bo še naprej v spremenjeni resničnosti. 

Kljub težkim časom smo v družbi Samsung prepričani v svojo odpornost in predanost, da skupaj z ljudmi, ki so bistvo naše družbe, to premagamo in postanemo še močnejši. Prizadevamo si zaščititi zdravje in varnost vseh svojih zaposlenih, partnerjev in kupcev ter zmanjšati učinek na poslovanje. Pozorno spremljamo novosti v zvezi z razvojem situacije vseh lokalnih in mednarodnih zdravstvenih organov, tudi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Z zaposlenimi in partnerji delimo vse spremembe v zvezi s svojim poslovanjem glede na razvoj dogodkov, ob tem pa sledimo informacijam lokalnih, evropskih in svetovnih zdravstvenih organizacij. Ves čas upoštevamo zakonodajo in navodila lokalnih in mednarodnih zdravstvenih organov ter v skladu s tem prilagajamo poslovanje in iščemo nove načine, kako bi najbolje služili in pomagali svojim kupcem in partnerjem.  

V tej situaciji, Samsung bo še naprej sodeloval s partnerji, da bomo soustvarjali nove in dragocene izkušnje za naše končne uporabnike. Smo kljubovalni optimisti in resnični verniki novih možnosti, ki jih bo naš jutri spremenil, nam, našim partnerjem in njihovim strankam. Da bi podprli tiste, ki načrtujejo in namestijo naše izdelke, smo vzpostavili alternativne načine dela, s katerimi zagotavljamo, da še naprej ponujamo potrebno podporo in storitve v spremenjeni resničnosti. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem zaposlenim za delo in podporo, ki jo nudijo drug drugemu, svojim partnerjem in kupcem. Kupcem in partnerjem pa se zahvaljujemo za zvesto podporo.

Informacije za monterje

Naša poslovna podpora vam lahko pomaga načrtovati prihodnost ali iskati načine, kako najbolje izkoristiti klimatsko napravo, ko ste odprti za podjetja. Naši strokovnjaki so na voljo, da svetujejo, kako optimizirati delovanje naših instalacij in sistemov. Dobavljamo naše izdelke in smo v stiku z našimi ponudniki logističnih storitev glede ukrepov, ki jih sprejemajo na podlagi navodil oblasti. Obrnite se na lokalno pisarno Samsung, da se pogovorite, kako lahko sodelujemo.