Kako upravljati aplikacije na pametnem telefonu Galaxy

Naprava vam omogoča prenos, upravljanje in odstranjevanje različnih aplikacij. Nekatere aplikacije so morda že predhodno naložene na vašo napravo. 
 

Različne aplikacije imajo različne minimalne zahteve za zagon. Večje in bolj kompleksne aplikacije za učinkovito delovanje običajno zahtevajo najsodobnejši operacijski sistem. Na starejših napravah ne nekaterih aplikacij ne bo mogoče namestiti, pri nekaterih aplikacijah pa mora biti vstavljena SIM-kartica, npr. pri aplikaciji WhatsApp.
 

Najprej boste morali ustvariti račun na Googlu Google account in račun Play Store account, šele nato boste lahko naložili aplikacije iz trgovine Play Store, oz. račun Samsung account, da boste naložili aplikacija iz Galaxy Apps. 

Opomba: Pri vseh napravah so koraki enaki, le da se ikone in zaslon glede na napravo, operacijski sistem in temo lahko nekoliko razlikujejo.

Preklapljanje med začetnim zaslonom in zaslonom aplikacij

Zaslon z aplikacijami lahko odprete tako, da na začetnem zaslonu podrsate navzgor ali navzdol. Če se želite vrniti na začetni zaslon, na zaslonu z aplikacijami podrsajte navzgor ali navzdol.

Podrsajte gor ali dol na začetnem zaslonu

Do zaslona z aplikacijami pa lahko pridete tudi tako, da tapnete ikono aplikacij. Če se ikona aplikacij ne pojavi na zaslonu, ravnajte takole: 

1 Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite prazno območje zaslona.
2 Tapnite Nastavitve začetnega zaslona.
Tapnite Nastavitve začetnega zaslona
3 Če imate različico Androida 9.0 , funkcijo aktivirate tako, da podrsate gumb Aplikacije. Če imate predhodno različico, tapnite gumb Aplikacije, izberite gumb Prikaži aplikacije in tapnite Uporabi.
Tapnite gumb Aplikacije
4 Ikona aplikacij se bo sedaj prikazala na dnu začetnega zaslona.
Gumb se bo zdaj prikazal kot aplikacije
Nalaganje aplikacij

Če želite v napravo naložiti aplikacijo, sledite spodnjim navodilom:

1 Na začetnem zaslonu tapnite gumb Aplikacije ali podrsajte navzgor ali navzdol, da pridete do zaslona z aplikacijami.
Tapnite gumb Aplikacije
2 Tapnite Play Store ali odprite mapo Samsung za dostop do Aplikacij Galaxy. Za ta primer bomo uporabili Play Store.
Tapnite Play Store
3 Vnesite ime aplikacije, ki jo želite prenesti, nato pa jo izberite s seznama predlogov.
Vnesite ime aplikacije, ki jo želite prenesti
4

Tapnite Prenesi v trgovini Play Store ali ikono za prenos v Aplikacijah Galaxy.

Tapnite Namesti
5 Aplikacijo zaženete tako, da tapnete Odpri ali ikono aplikacije na zaslonu z aplikacijami.
Tapnite Odpri, da se zažene aplikacija
Dodajanje aplikacij na začetni zaslon

Če želite v napravi premakniti aplikacijo, sledite spodnjim navodilom: 

1 Na začetnem zaslonu tapnite gumb Aplikacije ali podrsajte navzgor ali navzdol, da pridete do zaslona z aplikacijami.
2 Tapnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite premakniti.
3 Tapnite Dodaj na začetno stran.
Tapnite Dodaj na začetno stran

Opomba: Če je aplikacija že na začetni strani, tapnite in pridržite aplikacijo ter izberite Odstrani z začetne strani.

Če želite preurediti svoje aplikacije, preprosto pridržite aplikacijo in jo povlecite na želeno mesto.

Združevanje aplikacij v skupine in ustvarjanje map

Aplikacije lahko združite v mape, da bo vaš zaslon urejen in boste do aplikacij lažje dostopali oz. jih zagnali. Pri Androidu 8.0 in 9.0 sta na voljo dva načina:
 

Ali:

1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu aplikacij tapnite in pridržite aplikacijo, nato jo povlecite in postavite nad drugo aplikacijo.
Aplikacijo tapnite in pridržite
2 Prikaže se okvir mape.
Aplikacijo spustite nad drugo aplikacijo
3 Tapnite Vnesi ime mape in vnesite ime mape.

Ali:

1 Tapnite in pridržite aplikacijo in v pojavnem oknu izberite Izberi predmete.
Izberi predmet
2 Izberite aplikacije, ki jih želite združiti v mapo in v vrstici na vrhu zaslona tapnite Ustvari mapo.
Izberite elemente, ki jih želite združiti
3 Ko se prikaže okvir mape, tapnite Vnesi ime mape, da vnesete ime.

Če želite dodati več aplikacij, na mapi tapnite Dodaj aplikacije, označite aplikacije in tapnite Dodaj. Aplikacijo lahko dodate tudi tako, da jo povlečete v mapo.

Označite aplikacije, ki jih želite dodati in tapnite Dodaj

Mapo izbrišete tako, da preprosto tapnete in pridržite mapo in nato tapnete izbriši. Izbriše se samo mapa Aplikacije v mapi bodo prestavljene na zaslon z aplikacijami.

Tapnite in pridržite mapo, nato tapnite Izbriši
Odstranjevanje ali deaktiviranje prenesenih aplikacij

Če želite odstraniti naloženo aplikacijo, jo tapnite in pridržite ter izberite možnost Odstrani.

Tapnite in pridržite aplikacijo in izberite Odstrani

Tapnite Ok, da potrdite izbris.
 

Obstaja nekaj privzetih aplikacij, ki jih ni mogoče odstraniti iz naprave. Te lahko onemogočite tako, da tapnete in pridržite aplikacijo ter izberete možnost Deaktiviraj.

Hvala za vaše mnenje