Spoznajte CEO

Key Visual image of CEO in company
  • CEO

Kim, Ki Nam

Profilová fotografia – Ki Nam Kim, CEO, Samsung Electronics.

ㆍPodpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ [2018–súčasnosť]
ㆍPodpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie Device Solutions [2018–súčasnosť]
ㆍPredseda a generálny riaditeľ [2018]
ㆍPredseda a riaditeľ divízie Device Solutions [2018–2017]
ㆍPredseda a riaditeľ divízie Semiconductor Business [2014 – 2017]
ㆍPredseda a riaditeľ divízie Memory Business [2013 – 2014]
ㆍGenerálny riaditeľ spoločnosti Samsung Display Co., Ltd. [2012 – 2013]
ㆍPredseda a riaditeľ inštitútu Samsung Advanced Institute of Technology [2010 – 2012]

Profilová fotografia – Ki Nam Kim, CEO, Samsung Electronics.

Kim, Hyun Suk

Profilová fotografia – Hyun Suk Kim, CEO, Samsung Electronics.

ㆍPredseda a generálny riaditeľ [2018 – súčasnosť]
ㆍPredseda a riaditeľ divízie Consumer Electronics [2017 – súčasnosť]
ㆍRiaditeľ divízie Visual Display Business [2011 – 2017]
ㆍRiaditeľ tímu Product Strategy Team, Visual Display Business [2011 – 2011]
ㆍRiaditeľ tímu R&D Team, Visual Display Business [2009 – 2011]

Profilová fotografia – Hyun Suk Kim, CEO, Samsung Electronics.

Koh, Dong Jin

Profilová fotografia – Dong Jin Koh, CEO, Samsung Electronics.

ㆍPredseda a generálny riaditeľ [2018 – súčasnosť]
ㆍPredseda a riaditeľ divízie IT & Mobile Communications [2017 – súčasnosť]
ㆍPredseda a riaditeľ divízie Mobile Communications Business [2015 – 2019]
ㆍRiaditeľ pre výskum a vývoj mobilných zariadení v divízii Mobile Communications Business [2014 – 2015]
ㆍRiaditeľ tímu pre technologickú stratégiu v divízii Mobile Communications Business [2011 – 2014]
ㆍRiaditeľ tímu Development Management Team, Mobile Communications Business [2007 – 2011]

Profilová fotografia – Dong Jin Koh, CEO, Samsung Electronics.