• jún 2002 - zápis spoločnosti Samsung Electronics Slovakia do obchodného registra
 • august 2002 - začiatok rekonštrukčných prác na prvej výrobnej hale - v priestoroch bývalého nábytkárskeho závodu ZNZ - Slovenské nábytkárske závody
 • október 2002 - zahájenie výroby farebných CDT (Cathode Display Tube) monitorov


 • marec 2003 - rozšírenie výroby o výrobu LCD monitorov
 • august 2003 - začiatok výroby farebných CRT (Cathode Ray Tube) televízorov
 • september 2003 - výroba 1. miliónteho monitora
 • november 2003 - zahájenie výstavby druhej výrobnej haly


 • február 2004 - začiatok výroby LCD televízorov
 • apríl 2004 - rozšírenie výroby o DVD prehrávače, ukončenie výroby CRT televízorov
 • máj 2004 - začiatok výroby v druhej výrobnej hale
 • jún 2004 - rozšírenie výroby o výrobu plazmových televízorov
 • júl 2004 - začiatok výroby laserových tlačiarní
 • august 2004 - rozšírenie výroby o satelitné prijímače a PDP monitory


 • apríl 2005 - rozšírenie výroby o výrobu DVD rekordérov
 • november 2005 - položenie základného kameňa logistického centra v Galante
 • december 2005 - ukončenie výroby CDT monitorov


 • apríl 2006 - začiatok výroby MP3 prehrávačov
 • máj 2006 - rozšírenie výroby o výrobu domácich kín
 • jún 2006 - spustenie skúšobnej prevádzky logistického centra
 • júl 2006 - ukončenie výroby laserových tlačiarní
 • august 2006 - otvorenie logistického centra v Galante


 • január 2007 - začiatok výroby Digital Frame Photo
 • máj 2007 - výroba 20. miliónteho výrobku
 • september 2007 - začiatok výroby Blu-ray prehrávačov
 • september 2007 - výroba prvého 70“ LCD televízora
 • november 2007 - získanie ocenenia Firma roka 2007 (Trend)


 • február 2008 – začiatok výroby technológiou ToC
 • máj 2008 – výroba 30. miliónteho výrobku
 • august 2008 – ukončenie výroby MP3 prehrávačov so súčasným rozšírením výroby TV


 • marec 2009 – začiatok výroby LED televízorov
 • jún 2009 – ukončenie výroby plazmových televízorov
 • august 2009 – výroba 40. miliónteho výrobku


 • marec 2010 – začiatok výroby 3D televízorov
 • júl 2010 - výroba 50. miliónteho výrobku


 • február 2011 – začiatok výroby SMART televízorov


 • február 2012 - výroba 60. miliónteho výrobku


 • august 2013 - začiatok výroby OLED televízorov
 • september 2013 - spustenie výroby UHD televízorov
 • október 2013 - vyrobených milión hotových výrobkov za kalendárny mesiac
 • november 2013 - vyrobených milión hotových výrobkov za kalendárny mesiac


 • január 2014 - udelené ocenenie od Medzinárodnej colnej organizácie
 • marec 2014 - spustenie výroby zakrivených televízorov
 • apríl 2014 - udelená Veľká cena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
 • máj 2014 - spustenie výrobnej technológie na povrchovú úpravu výrobkov na báze nanotechnológií
 • november 2014 - spoločnosť sa stala členom Slovak Compliance Circle


 • január 2015 - výroba 80. miliónteho výrobku
 • marec - jún 2015 - vybudovanie 4 kompletne nových liniek, ktorých výrobná kapacita dosahuje 4 000 ks za pracovnú smenu, čím sa stali najvýkonnejšími linkami v rámci celej skupiny Samsung


 • marec 2016 - výroba Bezel less a Screw less SUHD TV (TV bez rámu a bez skrutiek)
 • apríl 2016 - spustenie nových liniek SMT 2. generácie
 • apríl - september 2016 - vybudovanie novej skladovej haly – K4
 • august 2016 - výroba 90. miliónteho výrobku