Spoločnosť Samsung Display Slovakia s.r.o. začala v roku 2008 s výrobou LCD modulov v priemyselnom parku v
obci Voderady neďaleko Trnavy. Je to jediný závod spoločnosti Samsung v Európe na výrobu LCD modulov.

LCD modul (Liquid Cristal Display Module) je základná súčiastka televízorov a monitorov s LCD obrazovkami,
ktorého výroba je mimoriadne technologicky náročná.

Slovenská republika priznala spoločnosti Samsung Display Slovakia s.r.o vo Voderadoch štatút významnej
investície, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

V súčasnosti v závode vo Voderadoch neprebieha výroba.

Kontakt:
Tel.: +421 914 324 892
E-mail:  p.lehocky@samsung.com