Základné ukazovatele

Podľa Zákona č.431/2002 o účtovníctve Z.z. v znení neskorších predpisov sa úplná účtovná závierka spoločnosti zverejňuje uložením do Registra účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky http://www.registeruz.sk. Účtovná závierka bola pripravená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou.

Účtovná závierka za rok 2007

514 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2007

404 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2008

505 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2008

4.940 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2009

10.882 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2009

5.914 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2010

1.413 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2010

1.299 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2011

2.525 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2011

632 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2012

3.959 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2012

3.699 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2013

2.891 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2013

1.482 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2014

7.966 KB PDF Prevzatie

Financial Statement 2014

3.080 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2015

2.607 KB PDF Prevzatie

Financial Statement 2015

2.480 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2016

3.041 KB PDF Prevzatie

Financial Statement 2016

2.734 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2017

14,2 MB PDF Prevzatie

Financial Statement 2017

2,53 MB PDF Prevzatie