História

 • jún 2002 - zápis spoločnosti Samsung Electronics Slovakia do obchodného registra
 • august 2002 - začiatok rekonštrukčných prác na prvej výrobnej hale - v priestoroch bývalého nábytkárskeho závodu ZNZ - Slovenské nábytkárske závody
 • október 2002 - zahájenie výroby farebných CDT (Cathode Display Tube) monitorov

 • marec 2003 - rozšírenie výroby o výrobu LCD monitorov
 • august 2003 - začiatok výroby farebných CRT (Cathode Ray Tube) televízorov
 • september 2003 - výroba 1. miliónteho monitora
 • november 2003 - zahájenie výstavby druhej výrobnej haly

 • február 2004 - začiatok výroby LCD televízorov
 • apríl 2004 - rozšírenie výroby o DVD prehrávače, ukončenie výroby CRT televízorov
 • máj 2004 - začiatok výroby v druhej výrobnej hale
 • jún 2004 - rozšírenie výroby o výrobu plazmových televízorov
 • júl 2004 - začiatok výroby laserových tlačiarní
 • august 2004 - rozšírenie výroby o satelitné prijímače a PDP monitory

 • apríl 2005 - rozšírenie výroby o výrobu DVD rekordérov
 • november 2005 - položenie základného kameňa logistického centra v Galante
 • december 2005 - ukončenie výroby CDT monitorov

 • apríl 2006 - začiatok výroby MP3 prehrávačov
 • máj 2006 - rozšírenie výroby o výrobu domácich kín
 • jún 2006 - spustenie skúšobnej prevádzky logistického centra
 • júl 2006 - ukončenie výroby laserových tlačiarní
 • august 2006 - otvorenie logistického centra v Galante

 • január 2007 - začiatok výroby Digital Frame Photo
 • máj 2007 - výroba 20.miliónteho výrobku
 • september 2007 - začiatok výroby Blu-ray prehrávačov
 • november 2007 - získanie ocenenia Firma roka 2007 (Trend)

 • máj 2008 – výroba 30.miliónteho výrobku
 • august 2008 – ukončenie výroby MP3 prehrávačov so súčasným rozšírením výroby TV

 • marec 2009 – začiatok výroby LED televízorov
 • apríl 2009 – ukončenie výroby plazmových televízorov

 • marec 2010 – začiatok výroby 3D televízorov
 • júl 2010 - výroba 50. miliónteho výrobku

 • február 2011 – začiatok výroby SMART televízorov