Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie
zamestnancov

Spoločnosť Samsung si uvedomuje, že budúcnosť celej spoločnosti nezávisí iba od úspechu jednotlivcov, ale aj od ich vzájomnej spolupráce a snahy dosiahnuť spoločný cieľ.

Vzdelávanie zamestnancov považujeme za dôležitý faktor rozvoja ľudských zdrojov a preto už počas prvých dní v spoločnosti poskytuje novým zamestnancom potrebné informácie a praktickú prípravu pre výkon ich zamestnania. Väčšinu nových informácií a skúseností získavajú zamestnanci priamo pri riešení reálnych úloh, na ktorých sa podieľajú v rámci tímov, pričom pre nich zabezpečujeme rôzne odborné vzdelávacie aktivity súvisiace s ich pracovnou činnosťou. Rozvoj odborných zručností zamestnancov je dôležitý nielen pre profesijný rast jednotlivcov, ale aj pre zabezpečenie kvalifikovaných odborníkov na kľúčových pozíciách spoločnosti. Vedúcim zamestnancom pravidelne poskytujeme možnosť rozvoja manažérskych a interpersonálnych zručností, ktoré následne využívajú pri vedení svojich tímov. Manažér nie je zodpovedný iba za úspech oddelenia, ale zároveň aj za rozvoj svojich zamestnancov a ich osobnú spokojnosť.