O Spoločnosti - Výrobný závod Voderady - Samsung na Slovensku - O Samsungu - Samsung

sc-keyvisual-full-bleed s-full-image js-key-visual s-under-gnb
  • Marec 2007 - Vznik spoločnosti Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o.
  • Apríl 2007 - Slávnostný výkop.
  • Január 2008 - Začiatok skúšobnej výroby LCD modulov (Liquid Cristal Display Modules).
  • September 2008 - Pamätné množstvo 1 000 000 vyrobených LCD panelov. / Memorable number 1.000,000 manufactured LCD panels.
  • Október 2008 - Začiatok plnej výroby 32" a 40" LCD modulov (Liquid Cristal Display Modules).
  • Október 2008 - Slávnostný otvárací ceremoniál.
  • Apríl 2009 - Bol vyrobený prvý 46” LCD panel, začiatok produkcie nového typu. / Starting production of new 46” LCD panel in SELSK.
  • Január 2010 - Vyrobilo sa pamätné množstvo LCD panelov, a to 5 000 000 kusov. / 5.000 000 LCD panels were produced in SELSK.
  • Október 2010 - Vo voderadskom závode sa vyrobilo 10 000 000 LCD panelov. Začína sa meniť štruktúra výroby, prebieha rozoberanie Nonclean zone. Začiatok prerábania NBL liniek z automatických na manuálne. / 10 million product produced in Voderady factory. Structure of production is changing, ongoing disassembly of Non clean zone. NBL production lines reconstruction from automatic to manual.
  • September 2010 - Z dôvodu zmien organizačnej štruktúry spoločnosti Samsung sa mení i názov spoločnosti – oficiálny vznik Samsung Display Slovakia s.r.o., v skratke SDSK. / Due to changes in the organizational structure of the company, our company is changing the name - the official formation of Samsung Display Slovakia s.r.o., in short SDSK.