Vzdelávanie

Veríme vo vzdelávanie

Vytvárame nové príležitosti pre budúcnosť vzdelávania

 

Program Smart School

Naším cieľom je zlepšovať využívanie informačných technológií v oblasti vzdelávania a umožniť prístup k inteligentnejšiemu prostrediu na vzdelávanie, aby sme podporili kreativitu študentov a zmenšili „digitálnu priepasť“.

The sun shines on everyone and everything. It shines on the windows of the bus in the downtown of Johnnesburg, skyscrapers within the city and even all the little leaves in Phomolong. The sun truly illuminates us all equally. However, this small and quiet village of Phomolong used to be my entire world. Now, as an adult, I commute from Phomolong to the city. It takes me only an hour to travel back and forth between those two completely diffrent worlds. But children in Phomolong think that the city is infinitely distant, like the universe. What are you looking at? I thought there would see something different. Oh, so by climbing up a tree thought you see a wider world? How did you know? Because I thought so too. Please, come down. I had a big dream but had no idea what it was or how I could turn it into reality. I just had a vague idea for an unknown wider world. where is this place? This is a power plant for a dream. You're right. The little girl over there is me. People around world at this very moment are looking at me as a high school girl. Yes, the internet connects the past, the present and also the future. I learned how to use a computer and the internet here for the first time. And this little computer monitor opened a new world for me. It helped me realize what I wanted to achieve and become. Then when I went to university, I realized that I excelled at computing. My job is to interact with people locally and around the world. I learned how to do that here and also acquired the necessary skills at this school. Do you want to come sit here? You can also find what you were looking for on that tree, in this place. Samsung's solar-powered internet school showed me what is beyond my horizons and offered me with the chance to become a part of that world. This miraculous experience has always been sustaining me until today. Whether you're young or old, tall or short, and live in the city or countryside, the sun shines on all of us equally. Just like the sun I hope children in Phomolong will have equal opportunities in education. I sincerely hope they dream and make their dreams come true in the wider world. Just as I.

V roku 2017 sme podporili viac ako 2 200 000 študentov z viac než 1200 škôl v 48 krajinách

 

Snažíme sa zmenšovať rozdiely v miestnom vzdelávaní a podporovať kreatívne talenty vytvorením inteligentného prostredia na vzdelávanie s pomocou najnovších informačných technológií. Spoločnosť Samsung poskytuje technologické kurzy softvérového programovania znevýhodneným študentom s obmedzeným prístupom ku kvalitnému vzdelávaniu a naše programy sa zameriavajú na vytvorenie pozitívneho prostredia na vzdelávanie s podporou informačných technológií a obsahom vytvoreným priamo na mieru pre miestne potreby.

 

Program Smart School

 
<h3>Program Smart School a zmeny vo vzdelávaní</h3> <ul> <li>Inteligentné zariadenia, obsah a riešenie a kurz s učiteľom sú organicky prepojené.</li> <li>Vzdelávanie vedené učiteľom → Vzdelávanie vedené študentmi → Kreatívne vzdelávanie </li> </ul>
Výhody
 • Interaktívna trieda

  Zdieľanie a monitorovanie v reálnom čase prostredníctvom tabletov a počítačov umožňuje otvorenú komunikáciu a atraktívnejšie prostredie na vzdelávanie.

   
 • Spoločné aktivity

  Tímove aktivity, skupinové úlohy a skupinové diskusie sú podporované využívaním tabletov, čo medzi študentmi umožňuje vytvoriť atmosféru tímovej spolupráce.

   
 • Motivačné prostredie

  Učitelia pravidelne zisťujú, ako študenti rozumejú prednáškam, a ich výsledky merajú pomocou testov a kvízov. V prípade potreby učitelia poskytujú aj príležitosti na individuálne vzdelávanie.

   
 • Digitálny obsah

  Študenti si môžu pre každý kurz stiahnuť učebné osnovy, učebnice a iné učebné materiály (dokumenty, fotografie, hlasové nahrávky, videá, aplikácie a obsah z adries URL), čo výrazne zvyšuje účinnosť vzdelávania.

   
Viac príbehov nájdete na stránke informačného strediska spoločnosti Samsung Electronics