Zamestnanosť a komunita

Veríme v spoločnosť

Poskytujeme odborné vzdelávanie a potrebnú infraštruktúru pre lepšiu budúcnosť

 

Iniciatíva Nanum Village

Snažíme sa zvrátiť príčiny chudoby a položiť základy ekonomickej nezávislosti poskytovaním komplexnej infraštruktúry potrebnej pre základný život v nízkopríjmových a a znevýhodnených oblastiach. Program nielenže zlepšuje sociálnu infraštruktúru spoluprácou s miestnymi vládami, ale takisto povzbudzuje našich zamestnancov aktívne sa zapojiť do rozvoja jednotlivých komunít.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

V roku 2017 sme podporili 41 obcí s viac ako 65 000 obyvateľmi v štyroch krajinách

Snažíme sa zvrátiť príčiny chudoby a položiť základy ekonomickej nezávislosti poskytovaním komplexnej infraštruktúry potrebnej pre základný život v nízkopríjmových a a znevýhodnených oblastiach.

 

Africká digitálna obec

Iniciatíva Nanum Village v Afrike, kde jej hovoríme Digitálna obec, poskytuje komplexnú infraštruktúru potrebnú pre základný život v nízkopríjmových a znevýhodnených oblastiach.
Poskytuje infraštruktúru škôl a mobilných centier zdravotnej starostlivosti v odľahlých oblastiach, ktoré sú poháňané solárnym elektrickým generátorom.

 
 • Internetová škola poháňaná slnečnou energiou

  Využitie solárnych panelov, ktoré zabezpečujú prevádzku kdekoľvek, kde svieti slnečné svetlo

 • Lampa na slnečnú energiu

  LED svetlá na slnečnú energiu, ktoré zlepšujú životné podmienky v komunite

 • Mobilné centrum zdravotnej starostlivosti

  Búrame ekonomické a geografické bariéry brániace prístupu k zdravotnej starostlivosti prostredníctvom na diaľku ovládaných zariadení vo vozidle

 • Telekomunikačné zdravotné stredisko

  Vzdialené servery ukladajú informácie o pacientoch a zdieľajú/riadia ich online s jednotlivými nemocnicami

 • Elektrický generátor na slnečnú energiu

  Elektrická energia získavaná zo solárnych panelov, ktorú možno opätovne dobíjať a skladovať

 
 • Internetová škola poháňaná slnečnou energiou

  Využitie solárnych panelov, ktoré zabezpečujú prevádzku kdekoľvek, kde svieti slnečné svetlo

 • Lampa na slnečnú energiu

  LED svetlá na slnečnú energiu, ktoré zlepšujú životné podmienky v komunite

 • Mobilné centrum zdravotnej starostlivosti

  Búrame ekonomické a geografické bariéry brániace prístupu k zdravotnej starostlivosti prostredníctvom na diaľku ovládaných zariadení vo vozidle

 
 • Telekomunikačné zdravotné stredisko

  Vzdialené servery ukladajú informácie o pacientoch a zdieľajú/riadia ich online s jednotlivými nemocnicami

 • Elektrický generátor na slnečnú energiu

  Elektrická energia získavaná zo solárnych panelov, ktorú možno opätovne dobíjať a skladovať

Viac príbehov nájdete na stránke informačného strediska spoločnosti Samsung Electronics