Vkročme do budúcnosti spoločne! Viac možností pre ľudí

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Na ktoré oblasti sa zameriavame

Snažíme sa vytvoriť pozitívnu zmenu pomocou našich programov týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti na základe globálnych potrieb spoločnosti, ktoré dokážeme riešiť vďaka našim schopnostiam poprednej globálnej technologickej spoločnosti.

 

Vzdelávanie

Pomáhame študentom na celom svete získať prístup k lepšiemu vzdelaniu vytváraním príležitostí na vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií.

  Program Smart School   Program Solve for Tomorrow
 

Zamestnanosť a komunita

Podporujeme odborné vzdelávanie mladých ľudí, aby sa dokázali pripraviť na zmysluplnú prácu a lepšiu budúcnosť.

  Technologický inštitút   Iniciatíva Nanum Village