Diverzita a inklúzia

Diverzita a rast

Vytvárame budúcnosť podporovaním kultúrnej diverzity s cieľom udržateľného rastu.

Hlavička – rozmanitosť a začlenenie

Buďte sami sebou, spoločne tvoríme lepší zajtrajšok

"V spoločnosti Samsung veríme, že kultúra začlenenia a rozmanití pracovníci
podporujú inováciu a rast.
Naším cieľom je vytvoriť globálny tím, do ktorého patríme všetci – tím,
ktorý všetkým ponúka rovnaké príležitosti
a zároveň inšpiruje našich talentovaných zamestnancov, aby boli sami sebou.
Spoločne tvoríme lepší zajtrajšok pre našich zákazníkov, partnerov a komunity."

Ľudia v spoločnosti Samsung

"Vďaka našim zamestnancom, ktorí do spoločnosti
Samsung prinášajú rôzne skúsenosti a názory,
dokážeme tvoriť lepší zajtrajšok."

 • Hyemi Kim

 • Serverový softvér/Kórea

 • „Vždy som mala to šťastie pracovať v prostredí, kde boli zaručené rovnaké príležitosti.“

 • Nash Gammill

 • Obchodné plánovanie a prevádzka/USA

 • „Vedenie Aliancie rovnosti je jednou z aktivít, ktoré ma v rámci mojej kariéry napĺňajú najviac. Navždy budem vďačný za vzťahy a skúsenosti získané na našej neustálej ceste za rozmanitosťou a rovnoprávnosťou.“

 • Chris Lezama

 • Produktový marketing/USA

 • „Spustenie projektu Galaxy of Black Professionals ERG bolo jednou z mojich najlepších skúseností v spoločnosti Samsung a jedným z momentov, na ktoré som najviac hrdý.“

 • Linda Kromjong

 • Personálny manažment/Holandsko

 • „Podpora rozmanitosti a začlenenia prináša lepšie výsledky. Na všetkých názoroch záleží. Na všetkých našich názoroch záleží. Spoločne môžeme veľa zmeniť.“

 • Alex Aldoescu

 • Personálny manažment/Rumunsko

 • „Rozmanitosť považujem za osobné poslanie, ktoré by mal prijať každý z nás, aby sme dokázali vytvoriť lepší zajtrajšok pre naše deti.“

 • Shilpa Puri

 • Integrovaná marketingová komunikácia/India

 • „Žiť so zmenou ako jedinou konštantou, vnímať všetky súvislosti a zvládať rozmanitú skupinu nápadov v rámci kultúry, ktorá podporuje inovácie, kreativitu a bezproblémovú spoluprácu medzi všetkými pracovnými pozíciami, je skutočne podnetná a obohacujúca skúsenosť.“

 • Abraham Llandez

 • Prieskum trhu/Mexiko

 • „Práca v spoločnosti Samsung mi pomohla prekonať prekážky tradičného života a prejaviť sa presne taký, aký som, bez akýchkoľvek predsudkov.“

 • Hlubi Shivanda

 • Inovácie obchodných procesov/Južná Afrika

 • „Verím, že spoločnosť Samsung Electronics je skutočným zástancom a príkladom rozmanitosti a začlenenia, pretože pôsobí na rôznych trhoch a uznáva rozmanité kultúry a prostredia.“

Podporné skupiny pre zamestnancov (ERG)

Veríme, že podpora rozmanitosti je nevyhnutná pre neustále inovácie.
V súčasnosti vznikajú skupiny na podporu rozmanitosti, prostredníctvom ktorých sa zamestnanci môžu spojiť v záujme prehlbovania
profesionálneho rozvoja a vytvárania kultúry začlenenia.

* V spoločnosti Samsung existuje niekoľko podporných skupín pre zamestnancov zameraných na témy ako rodová rovnosť, LGBTQA+, rasa, pracujúci rodičia, veteráni atď. v rôznych regiónoch.

 • Logo ERG – Lídri budúcej generácie
 • Logo ERG – Skupina pre ocenenie vojakov
 • Logo ERG – Aliancia rovnosti
 • Logo ERG – Galaxia čiernych profesionálov
 • Logo ERG – Žena v Samsung Electronics
 • Logo ERG – Spoločenstvo veteránov
 • Logo ERG – Ženy v technológii Samsung
 • Logo ERG – Pracujúci rodičia
 • Logo ERG – Žena v Samsung Electronics+
 • Logo ERG – Ženy v reklamách Samsung+
 • Logo ERG – W+ Samsung
 • Logo ERG – Lídri zajtrajška v spoločnosti Samsung

Ďalšie iniciatívy

Spustili sme viaceré programy R&Z zamerané na prehlbovanie kultúry začlenenia na pracovisku.

 • Seoul Sisters

 • Severoamerická regionálna konferencia Seoul Sisters bola vytvorená v júni 2017 na podporu rozvoja žien. Miesto konania konferencie sa neustále mení, aby mali zamestnanci príležitosť spájať sa a vymieňať si nápady.

 • Týždeň rozmanitosti a začlenenia

 • V rôznych regiónoch usporadúvame rôzne podujatia zamerané na tému rozmanitosti (ako mentoring, dobrovoľnícke programy a kultúrne podujatia) na oslavu sviatkov rozmanitosti, ako je Medzinárodný deň žien a Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím.

 • Kampaň za rozmanitosť a začlenenie

 • S cieľom pomôcť našim zamestnancom po celom svete porozumieť, čo znamená rozmanitosť a začlenenie, sme spustili kampaň za rozmanitosť a začlenenie zameranú na témy, ako je nevedomá zaujatosť, mikroagresia a pod.

 • Vizitky v Braillovom písme

 • V Mexiku sme pre nevidiacich vyvinuli vizitky v Braillovom písme a prostredníctvom viacerých seminárov a konferencií sme zvýšili povedomie zamestnancov a kultúru rešpektu.

 • Miestnosť pre mamičky

 • Vo všetkých našich výrobných pobočkách sme zriadili priestor na odpočinok pre tehotné a dojčiace ženy. Zaviedli sme rôzne zásady a prostriedky na podporu pôrodnosti a starostlivosti o deti.

 • Vzdelávanie STEM

 • Nielen v Kórei, ale aj v ďalších regiónoch, napríklad v USA, Kanade, Španielsku, Poľsku a Číne, sme usporiadali mnoho podujatí, ktorých cieľom bolo pomôcť ženám rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti v oblasti technológií.

Vzdelávanie a rozvoj

Povzbudzujeme našich ľudí, aby prinášali zmeny do spoločnosti Samsung, ako aj do celej ľudskej spoločnosti.

V spoločnosti Samsung poskytujeme našim ľuďom príležitosti na rast a rozvoj, aby sa mohli stať najlepšími a najinkluzívnejšími lídrami. Súčasťou toho je budovanie povedomia na rozšírenie perspektív, zmena myslenia zameraná na zvýšenie objektivity a praktické uplatňovanie začlenenia s cieľom dosiahnuť inovácie.

Nové spôsoby myslenia
"Uznávame hodnotu
rozmanitosti v tíme"
Posilňujeme povedomie
"Uvedomujeme si dôležitosť rozmanitosti
a začlenenia z podnikateľského hľadiska"
Tréning
"Rozvoj rozmanitých a inkluzívnych
vzťahov na presadzovanie zmeny"
Úroveň vedenia
Príručka pre lídrov tímov na rozvoj kultúry začlenenia pomocou rozmanitosti
Osobná úroveň
Učenie sa o sebe a o ostatných
Tímová úroveň
Rozvíjanie rozmanitých a začleňujúcich vzťahov

Ženy v spoločnosti Samsung

"Sme odhodlaní vychovať budúcu generáciu žien vo vedení
prostredníctvom podpory talentovaných žien, ktoré vynikajú vo svojom odbore."

Globálne ženy

Globálne ženy (%)

2018

2019

2020

Celkovo 43.2 40.2 37.3
Pracovné funkcie Technické (%) 17.2 17.5 18.0
Predaj a marketing (%) 30.8 31.2 31.5
Vedúce a riadiace funkcie Výkonné funkcie (%) 6.3 6.5 6.6
Manažérske funkcie (%) 14.2 14.7 15.3

Externé uznanie a ocenenie

Naše úsilie dosiahnuť rozmanitosť sa už začalo.

 • Kórea

 • Kórejské ministerstvo rodovej rovnosti a rodiny

 • Prorodinná spoločnosť

  (2013 – teraz)

 • USA

 • Forbes

 • Najlepší zamestnávatelia v oblasti rozmanitosti

  (2020)

 • SEA

 • Index podnikovej rovnosti v rámci kampane za ľudské práva

 • Najlepšie miesta na prácu z hľadiska rovnosti LGBTQ

  (2021)

 • SECA

 • Časopis MediaCorp

 • Najlepší kanadský zamestnávateľ pre mladých ľudí

  (2020)

 • SAS

 • Ministerstvo zdravotníctva štátu Texas

 • Pracovisko vhodné pre matky

  (2020)

 • SAS

 • Časopis STEM Workforce Diversity

 • Top 50 zamestnávateľov

  (2020)