Diverzita a inklúzia

Diverzita a rast

Vytvárame budúcnosť podporovaním kultúrnej diverzity s cieľom udržateľného rastu.

 

V spoločnosti Samsung

Keďže sme odlišní, tak je každý z nás špeciálny.
Akceptovanie diverzity prináša množstvo nových skúseností a perspektív, ktoré nám pomáhajú vybudovať lepší zajtrajšok.

Zamestnankyne

 
<h3>Celkovo (%)</h3> <ul> <li>44 % v roku 2016</li> <li>45 % v roku 2017</li> <li>43 % v roku 2018</li> </ul> <h3>Zastúpenie žien v technologických oddeleniach (%)</h3> <ul> <li>17 % v roku 2016</li> <li>18 % v roku 2017</li> <li>17 % v roku 2018</li> </ul> <h3>Zastúpenie žien v oddeleniach sales/marketing (%)</h3> <ul> <li>29 % v roku 2016</li> <li>30 % v roku 2017</li> <li>31 % v roku 2018</li> </ul> <h3>Zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách (%)</h3> <ul> <li>6,3 % v roku 2016</li> <li>6,8 % v roku 2017</li> <li>6,3 % v roku 2018</li> </ul>

V spoločnosti Samsung
Zamestnanecké skupiny (ERG) v spoločnosti Samsung

Všetci naši zamestnanci majú jedinečný talent a hodnoty a my veríme, že podporovanie tejto diverzity je základom neustálych inovácií.
V našej spoločnosti vznikajú networkingové skupiny na podporu diverzity, aby sa zamestnanci mohli stretávať, profesionálne rozvíjať a vytvárať rozmanitejšiu kultúru.

Vzdelávanie

Našich zamestnancov pripravujeme na akceptovanie diverzity vytváraním povedomia, pretváraním tradičného zmýšľania a podporou inklúzie.

Vzdelávanie a rozvoj

Našich zamestnancov v celej organizácii účinne pripravujeme na akceptovanie diverzity a podporujeme kultúru inklúzie, ktorá umožňuje vytvárať obchodnú hodnotu.

Zamestnanecké skupiny (ERG) v spoločnosti Samsung
Snažíme sa identifikovať a riešiť neúmyselnú zaujatosť.
<h3>Infografika k sekcii Diverzita a inklúzia v časti Vzdelávanie.</h3> <ul> <li>Prvá úroveň je Osobná úroveň, pri ktorej je text „Zistite viac o sebe a o ostatných“.</li> <li>Druhá úroveň je Líderská úroveň, pri ktorej je text „Buďte lídrom a veďte ostatných“. </li> <li>Posledná úroveň je Tímová úroveň, pri ktorej je text „Rozvíjajte vzťahy súvisiace s diverzitou a inklúziou“.</li> </ul>