Komunikácia a angažovanosť

Usilujeme sa o transparentnú a otvorenú komunikáciu

Hlavný obrázok stránky o komunikácii a angažovanosti

Samsung Electronics každý rok stanovuje stratégie a ciele ekomanažmentu. Transparentne informujeme o našich iniciatívach v oblasti ekomanažmentu vrátane podrobností o emisiách skleníkových plynov, ekologických výrobkoch, aktivitách v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a programov na komunikáciu so zainteresovanými stranami. Okrem toho ponúkame celý rad komunikačných kanálov, prostredníctvom ktorých sa dajú rýchlo nájsť požadované informácie v zrozumiteľnej forme. Environmentálna sekcia stránky Samsung.com predstavuje ďalší spôsob, akým komunikujeme s rôznymi odborníkmi na základe metodológie (analýza významnosti), ktorou určujeme priority týkajúce sa životného prostredia a udržateľnosti.

Vedieme kampane na podporu významu životného prostredia

Spoločnosť Samsung Electronics realizuje rôzne ekologické kampane – od environmentálneho vzdelávania po budúce generácie až po participačné činnosti – pre spotrebiteľov na zvýšenie spoločenského povedomia o dôležitosti životného prostredia a na dosiahnutie širšieho konsenzu.

"Pri príležitosti Dňa Zeme vedúci predstavitelia spoločnosti Samsung Electronics a zamestnanci na celom svete spolu so spotrebiteľmi uskutočňovali globálne ekologické činnosti.
Kampaň, ktorá sa prvýkrát uskutočnila v roku 2015 medzi vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami spoločnosti Samsung Electronics, sa organizuje každý rok v konkrétnom období s cieľom zvýšiť informovanosť ľudí o životnom prostredí a recyklácii zdrojov a za posledné štyri roky opätovne použila približne 2 400 kusov odpadu z mobilných telefónov.
Zozbierané mobilné telefóny sa odosielajú spoločnostiam špecializujúcim sa na recykláciu na získanie hlavných zdrojov, ako sú zlato, striebro a bronz, a niektoré telefóny Galaxy sa dokonca používajú v činnostiach CSR, ako je napríklad podpora výroby oftalmoskopov, ktorá je spojená so zhodnocovaním.
Táto kampaň sa koná v rôznych časových obdobiach každý rok, nielen na ochranu životného prostredia, ale aj na splnenie našej podnikovej sociálnej zodpovednosti. V roku 2019 sa kampaň začala Dňom Zeme a rozšírila sa aj na pracoviská do USA, španielske, ruské a iné zámorské pracoviská."

„Podeľte sa o svetlo – chvíľa tmy prinesie svetielko nádeje pre ostatných a našu planétu.“

20. marca 2019 sa pracovisko Suwon Complex spoločnosti Samsung, ako aj 38 (7 domácich a 31 medzinárodných) výrobných a predajných pobočiek zúčastnilo na kampani „Global Village Lights Off,“ aby sa pridali k snahe znížiť skleníkové plyny a podeliť sa o svetielko nádeje s regiónmi, ktoré čelia výpadkom elektrického prúdu.

Náklady na elektrinu ušetrené z 1 200 svetiel a dary zamestnancov pomohli pripraviť 1 000 solárnych LED lámp. Tieto súpravy poskladali zamestnanci spoločnosti Samsung
a darovali ľuďom v dedine Huoi Do – Chieng Noi v provincii Son La vo Vietname,
aby si tak miestni a študenti mohli užiť pohodlie svetla v noci.

Fotografia kampane „Global Village Lights Off“

Aktívne sa zapájame do globálnych iniciatív

Na celom svete prebiehajú iniciatívy s cieľom propagovať udržateľnosť a čeliť tak rýchlym zmenám životného prostredia na Zemi. Samsung Electronics tieto hnutia podporuje a zapája sa do ochrany rôznych hodnôt, ktoré zastávajú. Tu sú niektoré z iniciatív, do ktorých sa zapájame:

Obrázok loga CDP, RBA a CEM

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP zbiera a zverejňuje aktivity spoločnosti v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Samsung Electronics aktívne zverejňuje informácie o svojich aktivitách v oblasti boja proti klimatickým zmenám, za čo si sedemkrát za sebou vyslúžila najlepšiu známku (Leadership A) – od roku 2010 do roku 2016.


Responsible Business Alliance (RBA)
Samsung Electronics ako člen zväzu RBA pri manažmente pracovísk a dodávateľov dodržiava kódex správania RBA a jeho normy v oblasti životného prostredia, zdravia, bezpečnosti a práce. Všetci dodávatelia, ktorí obchodujú so spoločnosťou Samsung Electronics, pravidelne monitorujú svoje postupy podľa kritérií RBA s cieľom identifikovať a odstrániť prípadné problémy.


Clean Energy Ministerial (CEM)
Ako signatár globálneho fóra Clean Energy Ministerial, ktoré má za cieľ propagovať ekologické postupy a zdieľať osvedčené postupy na urýchlenie globálneho prechodu na čistú energiu, sa spoločnosť Samsung zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov závodov na celom svete o 70 % oproti úrovni z roku 2008 a dodržať certifikáciu ISO 50001 vo všetkých výrobných závodoch na celom svete.


Každý sa môže zasadiť za ochranu životného prostredia.
Prípadné otázky alebo komentáre k environmentálnej politike spoločnosti Samsung Electronics nám pošlite na e-mailovú adresu eco.sec@samsung.com.

Fotografia smartfónu od spoločnosti Samsung Electronics pri používaní