Komunikácia a angažovanosť

Usilujeme sa o transparentnú a otvorenú komunikáciu

Hlavný obrázok stránky o komunikácii a angažovanosti

Samsung Electronics každý rok stanovuje stratégie a ciele ekomanažmentu. Transparentne informujeme o našich iniciatívach v oblasti ekomanažmentu vrátane podrobností o emisiách skleníkových plynov, ekologických výrobkoch, aktivitách v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a programov na komunikáciu so zainteresovanými stranami. Okrem toho ponúkame celý rad komunikačných kanálov, prostredníctvom ktorých sa dajú rýchlo nájsť požadované informácie v zrozumiteľnej forme. Environmentálna sekcia stránky Samsung.com predstavuje ďalší spôsob, akým komunikujeme s rôznymi odborníkmi na základe metodológie (analýza významnosti), ktorou určujeme priority týkajúce sa životného prostredia a udržateľnosti.

Realizujeme kampane zdôrazňujúce význam životného prostredia.

Od environmentálneho vzdelávania budúcich generácií až po participatívne aktivity pre spotrebiteľov, Samsung Electronics realizuje rôzne ekologické kampane s cieľom zvýšiť povedomie o význame životného prostredia a dosiahnuť širší konsenzus.

Reprezentatívna ekologická osvetová vzdelávacia kampaň spoločnosti Samsung od roku 2012, škola First Planet School, bola oživená ako súťaž Green Challenge, ktorá bola spustená online v roku 2017. Súťaž Green Challenge, ktorej sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl po celej Kórei, pobáda deti, aby vykonávali každodenné činnosti, ktoré chránia našu planétu prostredníctvom rôznych misií zameraných na životné prostredie. Vďaka ekologickej osvetovej vzdelávacej kampani pre naše budúce generácie pomôže spoločnosť Samsung našim deťom lepšie porozumieť, aký význam má zachovávanie a ochrana.

Dieťa navštevujúce ekologickú školu PlanetFirst

Už tretí rok za sebou podporila spoločnosť Samsung Electronics America súťaž Climate Superstars Challenge, ktorá spolupracuje s organizáciou Boys and Girls Club of America (BCGA) a programom USEPA ENERGY STAR na šírení osvety o energetickej účinnosti a ekologických problémoch a povzbudzovaní mladých ľudí, aby robili jednoduché opatrenia na ochranu podnebia. V roku 2017 sa po celých Spojených štátoch amerických zúčastnilo 162 klubov (zvýšenie o 8 % v porovnaní s rokom 2016) a prebehlo 1499 ekologických súťaží pre deti vo veku 11 až 13 rokov.

Mladí ľudia zúčastňujúci sa súťaže Climate Superstars Challenge v Severnej Amerike

Vanaf de industriële revolutie is economische groei gepaard gegaan met de ondoordachte exploitatie van natuurlijke grondstoffen. Experts hebben gewaarschuwd voor de gevaren van dergelijke exploitatie en de uitputting van grondstoffen in de toekomst. Samsung Electronics is zich bewust van deze waarschuwingen en maakt gebruik van een groot aantal verschillende maatregelen om hierop te reageren. Tijdens de productontwikkeling en productie maken wij via technologische innovatie efficiënt gebruik van grondstoffen en vinden wij manieren om het afval en producten aan het einde van hun levensduur opnieuw te gebruiken. Wij zullen blijven proberen om betere producten te maken met minder grondstoffen en om e-waste om te zetten in nuttige grondstoffen.


Efficiënt gebruik van grondstoffen KPI

Een pictogram voor de reductie van broeikasgasuitstoot op bedrijfslocaties

Gebruik van gerecycled plastic

Een pictogram voor de uitbreiding van energiebeheer op bedrijfslocaties

Gebruik van duurzame papierverpakking

Een pictogram voor de broeikasgasreductie tijdens de gebruiksfase van het product

Verhouding afval tot recycling bij Samsung-locaties.

Een pictogram voor het emissiebeheer in andere fases

Intensiteit waterverbruik

Een pictogram voor het beheer van leveranciers

Intensiteit waterverbruik

Podeľte sa o svetlo – chvíľa tmy prinesie svetielko nádeje pre ostatných a našu planétu.

21. marca 2018 sa pracovisko Suwon Complex spoločnosti Samsung, ako aj 44 výrobných a predajných pobočiek, zúčastnilo na kampani Global Village Lights Off, aby sa pridali k snahe znížiť skleníkové plyny a podeliť sa o svetielko nádeje s regiónmi, ktoré čelia výpadkom elektrického prúdu.

Náklady na elektrinu ušetrené počas kampane zhasnutých svetiel a dary zamestnancov pomohli pripraviť 1000 súprav solárnych LED modelov. Tieto súpravy poskladali zamestnanci spoločnosti Samsung
a darovali ich ľuďom na ostrove Maktan vo Filipínach a mestu Phitsanulok v Thajsku,
aby si tak miestni a študenti mohli užiť pohodlie svetla v noci.

Kórejské pracovisko na podujatí Turn Off Your Lights

Aktívne sa zapájame do globálnych iniciatív

Na celom svete prebiehajú iniciatívy s cieľom propagovať udržateľnosť a čeliť tak rýchlym zmenám životného prostredia na Zemi. Samsung Electronics tieto hnutia podporuje a zapája sa do ochrany rôznych hodnôt, ktoré zastávajú. Tu sú niektoré z iniciatív, do ktorých sa zapájame:

Obrázok loga CDP, RBA a CEM

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP zbiera a zverejňuje aktivity spoločnosti v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Samsung Electronics aktívne zverejňuje informácie o svojich aktivitách v oblasti boja proti klimatickým zmenám, za čo si sedemkrát za sebou vyslúžila najlepšiu známku (Leadership A) – od roku 2010 do roku 2016.


Responsible Business Alliance (RBA)
Samsung Electronics ako člen zväzu RBA pri manažmente pracovísk a dodávateľov dodržiava kódex správania RBA a jeho normy v oblasti životného prostredia, zdravia, bezpečnosti a práce. Všetci dodávatelia, ktorí obchodujú so spoločnosťou Samsung Electronics, pravidelne monitorujú svoje postupy podľa kritérií RBA s cieľom identifikovať a odstrániť prípadné problémy.


Clean Energy Ministerial (CEM)
Ako signatár globálneho fóra Clean Energy Ministerial, ktoré má za cieľ propagovať ekologické postupy a zdieľať osvedčené postupy na urýchlenie globálneho prechodu na čistú energiu, sa spoločnosť Samsung zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov závodov na celom svete o 70 % oproti úrovni z roku 2008 a dodržať certifikáciu ISO 50001 vo všetkých výrobných závodoch na celom svete.


Každý sa môže zasadiť za ochranu životného prostredia.
Prípadné otázky alebo komentáre k environmentálnej politike spoločnosti Samsung Electronics nám pošlite na e-mailovú adresu eco.sec@samsung.com.

Fotografia smartfónu od spoločnosti Samsung Electronics pri používaní