Údaje o životnom prostredí

Chrániť životné prostredie na základe prísnych a transparentných princípov

Kľúčový obrazový materiál stránky údajov o životnom prostredí
Pravidlá a usmernenia
  • Zásady ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti 1.94 MB PREVZIAŤ
  • Zásady pre kontrolu látok používaných vo výrobkoch 1.39 MB PREVZIAŤ
  • Nariadenie REACH k zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy 193 KB PREVZIAŤ
  • Systém zberu odpadov podľa regiónov 613 KB PREVZIAŤ
  • Správna likvidácia OEEZ 2.64 MB PREVZIAŤ
  • Požiadavky na partnerov poskytujúcich recyklačné služby 179.0 KB PREVZIAŤ
  • Ekodizajn & Energetický štítok 1.1 MB VIAC INFORMÁCIÍ
Zobraziť viac ZAVRIEŤ
Osvedčenia výrobkov a pracovísk
Zobraziť viac ZAVRIEŤ
Vplyv výrobkov na životné prostredie
  • Výsledky hodnotenia životného cyklu 599 KB PREVZIAŤ