Ekologické výrobky

Naše ekologické výrobky berú ohľad na zdravie planéty

Hlavný obrázok stránky o ekologických výrobkoch

Pre spoločnosť Samsung Electronics má životné prostredie najvyššiu prioritu – od začiatku plánovania až po likvidáciu finálneho výrobku. V rámci procesu ekologického dizajnu, ktorý sme zaviedli v roku 2004, dôkladne analyzuje potenciálny vplyv výrobkov na životné prostredie. Vyvíjame maximálne úsilie, aby naše výrobky boli nielen funkčné, ale aj ekologické. Snažíme sa šetriť zdrojmi a vyrábať nové, inovatívne produkty, ktoré sa dajú na konci životnosti ľahko recyklovať. Vďaka tomu sa naše výrobky na celom svete považujú za ekologické.

Videoklip o ekologických výrobkoch spoločnosti Samsung Electronics

KPI 2020: Vyvíjame ekologické výrobky

Vývoj ekologických výrobkov

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Ekomanažment: Naším cieľom je viac ako 90 % podiel ekologických výrobkov.

Zlepšenie energetickej efektívnosti výrobkov

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Ekomanažment: Cieľová úspora energie je 65 %.

V rámci procesu ekologického dizajnu sa posudzuje vplyv výrobku na životné prostredie už vo fáze dizajnu.

Proces ekologického dizajnu predstavuje ekologickú metódu hodnotenia, ktorá sa používa počas plánovania. Dôkladne posudzujeme vplyv výrobku na životné prostredie v každom kroku – od dizajnu a logistiky až po distribúciu a zber na konci životnosti. Pomocou tohto procesu hľadáme spôsoby, ako zladiť konkrétne vlastnosti výrobku s ekologickými postupmi, ako je napríklad používanie minimálneho množstva zdrojov pri výrobe, eliminácia nepotrebných obalov, efektívna distribúcia a recyklácia výrobkov na konci životnosti.
Pri chladničkách sme na základe procesu ekologického dizajnu nahradili látky poškodzujúce ozónovú vrstvu ekologickým chladivom. Okrem toho sme použili technologicky vyspelý kompresor, ktorý minimalizuje stratu energie, pretože rýchlo a presne dodáva potrebné množstvo chladného vzduchu, aby potraviny zostali čerstvé. Proces ekologického dizajnu spoločnosti Samsung Electronics umožňuje ponúkať výrobky, ktoré ľuďom uľahčujú život a zároveň berú ohľad na životné prostredie.

Uplatnenie procesov ekologického dizajnu pri výrobkoch Galaxy Note 8 a QLED TV

Inovácie Galaxy Note8 zmenili výkon smartfónov. A inovačný výkon v oblasti ochrany životného prostredia nie je žiadnou výnimkou. Dodržiavaním nášho procesu ekologického dizajnu, ktorý nielenže spĺňa ekologické požiadavky rôznych štátov, ale tiež berie do úvahy potenciálne vplyvy na životné prostredie, ktoré sú nad rámec zákonov, bol telefón Galaxy Note8 navrhnutý s lepším výkonom v oblasti ochrany životného prostredia. Televízory Samsung QLED TV využívajú technológiu kvantových bodov bez obsahu kadmia, zatiaľ čo prevyšujú technické obmedzenia bežných technológií kvantových bodov, ktoré si vyžadujú používanie kadmia na dosiahnutie účinnosti. Vďaka tomu získal telefón Galaxy Note 8 najvyššie hodnotenie Gold Rating v rámci renomovaného amerického systému Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) a televízory QLED TV ocenenie za novátorsky prístup Cutting Edge Sustainable Materials Management Challenge Award od Agentúry Spojených štátov amerických pre ochranu životného prostredia v januári 2017.

Táto časť je venovaná ekologickému smartfónu Galaxy S8. V strede sa nachádza obrázok prednej a zadnej strany smartfónu Galaxy S8. Vedľa obrázka sú uvedené údaje o ekologických technológiách. Nižšie sú uvedené podrobnosti. Po prvé, používame recyklované plasty – 20 % v puzdre nabíjačky (PC) a 30 % vo vnútornej doske (PS+PET). Po druhé, škatuľa produktu je z 50 % (z hľadiska hmotnosti) vyrobená z recyklovaného papiera. Po tretie, na farbenie sa používa farba vyrobená na rastlinnej báze, napríklad sójový olej bez obsahu rozpúšťadiel. Po štvrté, znížili sme množstvo používaných škodlivých látok, ako sú PVC, antimón, brómované spomaľovače horenia a chlórované spomaľovače horenia. Po piate, zlepšili sme energetickú efektívnosť nabíjačky – výsledkom je vysokorýchlostná nabíjačka (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) so spotrebou v pohotovostnom režime 0,02. Energetická efektívnosť nabíjačky je 86 %. Technológie, ktoré sme použili na zníženie spotreby batérie s kapacitou 3 500 mAh, zahŕňajú ultraúsporný režim a rýchle adaptívne nabíjanie. A v neposlednom rade: Smartfón Galaxy S8 získal ekologickú certifikáciu, napríklad Carbon Trust v Spojenom kráľovstve, Vitality Leaf v Rusku, Sele Colibri v Brazílii, UL a EPEAT v USA a označenie papiera certifikovaného podľa FSC.
This is about the eco-friendly smartphone, Galaxy S8. In the middle is a picture of the front and back of Galaxy S8. Next to the picture, the details on eco-friendly technology are demonstrated. Below are the details. First, recycled plastics are used – 20% in charger case (PC) and 30% in inner tray (PS+PET). Second, 50% of unit box (in terms of weight) are made up of recycled paper. Third, vegetable-based ink such as a solvent-free soybean oil ink is used for printing. Fourth, the use of the potentially environmentally sensitive substances such as PVC, antimony, brominated flame retardants, chlorinated flame retardants are reduced. Fifth, the energy efficiency of charger is improved: high-speed charger (5V/2A, 9V/1.67A) with 0.02 for standby power. The charger energy efficiency is 86%. For the batter with the capacity of 3500mAh, ultra power-saving mode and adaptive fast charging techonology are used for the low power usage. Finally, Galaxy S8 successfully achieved Eco-Conscious certifications such as Carbon Trust of UK, Vitality Leaf of Russia, Sele Colibri of Brazil, UL and EPEAT of USA and FSC-certified paper.
Environmentálne hodnotenie hlavných výrobkov

Spoločnosť Samsung Electronics vykonáva environmentálne hodnotenie hlavných produktov a uplatňuje prísne, medzinárodne uznávané certifikačné normy. Riadime sa kritériami a normami ekologickej certifikácie kórejskej vlády, amerického systému Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) a americkej organizácie Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM).
V rámci úsilia o ochranu životného prostredia sme vytvorili aj ukazovateľ tempa vývoja ekologických výrobkov a namerané údaje zverejňujeme. Samsung Electronics pracuje na tom, aby viac ako 90 % novovyvinutých výrobkov bolo do roku 2020 ekologických.

Látky škodlivé pre životné prostredie sú vo všetkých výrobkoch pod prísnou kontrolou, aby bolo používanie výrobkov bezpečné

Spoločnosť Samsung Electronics v duchu hesla „žiadne kompromisy v environmentálnych otázkach“ dôsledne kontroluje obsah látok škodlivých pre životné prostredie. V súlade s prísnejšou medzinárodnou reguláciou sme zaviedli normy pre kontrolu látok používaných vo výrobkoch a vykonávame dôsledné kontroly všetkých používaných komponentov a surovín. Z vlastnej iniciatívy sme formulovali plány na redukciu používania nielen regulovaných látok, ale aj potenciálne škodlivých látok, ako sú polyvinylchlorid (PVC), brómované spomaľovače horenia (BFR), berýlium a antimón. Dlhodobo sa usilujeme znižovať používanie materiálov, ktoré by mohli zaťažiť životné prostredie.
Spoločnosť Samsung Electronics začala proaktívne riadiť škodlivé látky od roku 2004, dva roky pred vydaním smernice EÚ o obmedzení nebezpečných látok (RoHS). Impulz pre zavedenie interného systému riadenia pred vydaním smernice EÚ bola filozofia spoločnosti Samsung Electronics, ktorá kladie dôraz na životné prostredie. V roku 2005 sme postavili laboratórium na analýzu škodlivých látok a nestálych organických zlúčenín a zaviedli sme systém interného monitorovania. Nemecký inštitút pre výskum a testovanie materiálov (BAM) nás navyše certifikoval ako autorizované skúšobné laboratórium, čím uznal dôveryhodnosť a odbornosť našich chemických rozborov.
Spoločnosť Samsung Electronics považuje životné prostredie za dôležitý predpoklad budúcnosti ľudstva a zaviedla vlastné normy, ktoré sú prísnejšie ako medzinárodné požiadavky na kontrolu nebezpečných látok. Naše normy pre kontrolu nebezpečných látok sú kategorizované do štyroch tried, na základe ktorých skúmame a vylepšujeme naše výrobky, aby boli bezpečnejšie a ekologickejšie.

Fotografia riadenia látok škodlivých pre životné prostredie s použitím XRF
História riadenia látok škodlivých pre životné prostredie v spoločnosti Samsung Electronics
2018 · Plány na obmedzenie štyroch typov ftalátov (DEHP, BBP, DBP, DIBP) vo všetkých komponentoch
2016 · Obmedzenie používania štyroch typov ftalátov (DEHP, BBP, DBP, DIBP) v nových komponentoch
2015 · Zákaz používania hexabrómcyklododekánu (HBCD) a nonylfenolu
2013 · Uvedenie výrobkov bez obsahu ftalátov a antimónu (niektoré komponenty laptopov, televízorov, monitorov a domáceho kina)
2012 · Uvedenie výrobkov bez obsahu PVC (niektoré komponenty laptopov, televízorov, monitorov a domáceho kina) Zákaz používania chlórovaných spomaľovačov horenia v mobilných telefónoch a MP3 prehrávačoch
2011 · Uvedenie mobilných telefónov bez obsahu zlúčenín berýlia
2010 · Zákaz používania chloridu kobaltnatého
· Uvedenie novovyvinutých mobilných telefónov, fotoaparátov a MP3 prehrávačov bez obsahu BFR a PVC
2008 · Zákaz používania kyseliny perfluóroktánsulfónovej (PFOS) a zlúčenín antimónu
· Uvedenie mobilných telefónov bez obsahu BFR a PVC (niektoré modely)
2006 · Stanovenie plánov na zníženie používania BFR a PVC
2005 · Zákaz používania PBB a PBDE vo výrobkoch a BFR v obalových materiáloch
· Zlepšenie dodávateľského reťazca s cieľom znížiť používanie BFR
2004 · Úplná eliminácia kadmia (Cd), olova (Pb), ortute (Hg) a šesťmocného chrómu (Cr6+)
2003 · Zavedenie noriem na kontrolu látok používaných vo výrobkoch
  • Normy na kontrolu látok používaných vo výrobkoch 1.26 MB STIAHNUŤ
  • Vyhlásenie REACH SVHC 163 KB STIAHNUŤ

Spoločnosť Samsung Electronics je presvedčená, že látky škodlivé pre životné prostredie by sa mali prísne kontrolovať aj v dodávateľskom reťazci. Ak dodávatelia používajú látky škodlivé pre životné prostredie v dodávaných surovinách, komponentoch a výrobkoch a riadne ich nespracujú, potom naše finálne výrobky nebudú ekologické. Na zabránenie používania škodlivých látok zo strany našich dodávateľov a na umožnenie prísneho riadenia látok sme zaviedli certifikačný systém Eco-Partner.

Spoločnosť Samsung Electronics neustále hľadá nové spôsoby šetrenia energiou

Spoločnosť Samsung Electronics sa vždy snaží vyrábať energeticky vysokoúčinné výrobky s lepším výkonom a menšou spotrebou energie. Ak výrobok dokáže ponúknuť ešte lepší výkon pri menšej spotrebe energie, zákazníci ušetria na nákladoch na energiu. Menšia spotreba energie znamená nižšie emisie skleníkových plynov. Výsledkom využívania inovatívnych energeticky účinných technológií v našich výrobkoch sme dokázali znížiť spotrebu energií našich výrobkov o 36 % v porovnaní s rokom 2008.이전보다 더 높은 성능의 제품을 이전보다 절반의 To znamená, že sme dokázali vyrobiť výrobok s lepším výkonom za použitia polovice energie. Naša práca sa tým však nekončí. Pokračujeme vo výskume s cieľom vyvíjať prevratné technológie, ktoré ešte viac znížia spotrebu energie.

Výrobky spoločnosti Samsung Electronics s ekologickými technológiami
Televízor LED TV

LED TV (UE65MU9000)


· Energetický štítok EÚ A+ (A++ po E)
· Obsahuje režim úspory energie
· Zostavený bez použitia skrutiek
(Zvýšená produktivita, lepšia možnosť recyklácie)
· Použitých 21 % cukrovej trstiny na vrecká v príslušenstve

Telefón Galaxy Note8

Smartfón (Galaxy Note8)


· Využíva vysokoúčinnú nabíjačku (20 % recyklovaných plastov, 86 % účinnosť nabíjania, 0,02 W v pohotovostnom režime)
· Disponuje režimom extrémnej úspory energie
· Využíva biomateriály
(slúchadlo_bionylon, obal_cukrovátrstina a vedľajšie produkty z bambusu)

Chladnička (DRF427500AP)

Chladnička (DRF427500AP)

· Osvedčenie ENERGY STAR®
· Trojité kovové chladenie
· Nastaviteľná teplota (chladnička ↔ mraznička)
· Chladivo bez HFC (R600a)
· Prvá vstavaná chladnička využívajúca chladivo bez HFC v Spojených štátoch amerických.

Pamäť 20 nm 8 GB HBM2 na základe DRAM 2. generácie Pamäť Aquabolt

Pamäť (20 nm 8 GB HBM2 na základe DRAM Aquabolt 2. generácie)


∙ 2,7-krát vyššia energetická účinnosť. (Funguje pri 2,4 Gb/s)
· Porovnanie: 8 Gb GDDR5 grafická pamäť DRAM, funguje pri 8 Gb/s
∙ Vyvinutá celosvetovo prvá pamäť 2,4 Gb/s 8 GB HBM2 DRAM
∙ Využíva inžinierske riešenia, ktoré optimalizujú technológie na prenos signálov a ovládanie tepla
∙ 1,5-krát vyššia rýchlosť prenosu údajov v porovnaní s HBM2 1. generácie
∙ Celosvetovo prvá spoločnosť ponúkajúca rýchlosť spracovania údajov 1,2 TB/s, zabudovaná so štyrmi 8 GB modulmi

Práčka Quick Drive

Práčka (Quick Drive)

· Energetický štítok EÚ A+++ (A+++ po D)
∙ Skráti čas prania o 51 % spojením otáčania zvrchu plnenej práčky a spredu plnenej práčky
∙ Funkcia automatického optimálneho prania odmeria optimálne množstvo pracieho prostriedku a aviváže podľa pranej bielizne

Elektrická sušička

Sušička (DV90M53A0Q*)

∙ Vysokoúčinná sušička s tepelným čerpadlom a prevodníkom
∙ 99,9 % vzduchová sterilizácia mokrej a suchej bielizne
∙ Ukazovateľ vodnej hladiny, ktorý sa ľahko kontroluje

Úsilie spoločnosti Samsung Electronics o vývoj ekologických výrobkov si vyslúžilo uznanie na celom svete

Ekologickosť výrobkov spoločnosti Samsung Electronics potvrdili v mnohých krajinách vrátane USA, Európy, Číny a Brazílie, kde získali rôzne ekologické certifikáty a označenia. Tieto výsledky sme dosiahli vďaka snahe o používanie moderných technológií a vývoj výrobkov so zreteľom na životné prostredie. Naša práca sa však neskončila – Spoločnosť Samsung Electronics pokračuje v napĺňaní vízie PlanetFirst, v rámci ktorej má planéta Zem a životné prostredie najvyššiu prioritu. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby bol život ľudí ľahší a zároveň udržateľný.

Toto je obrázok najdôležitejších ekologických certifikátov a označení výrobkov spoločnosti Samsung Electronics. Výrobkom spoločnosti Samsung Electronics boli udelené organizáciami v Južnej Kórei, Číne, na Taiwane a v iných ázijských krajinách, Rusku, Európe vrátane Švédska a iných severských krajín, v Brazílii a v Južnej a Severnej Amerike vrátane UL a CSA. Certifikáciu v oblasti emisií CO2 udeľuje organizácia Carbon Footprint Labelling v Južnej Kórei a Carbon Trust v Spojenom kráľovstve. Carbon Footprint Labelling v Južnej Kórei sa zaoberá emisiami CO2 a výrobkami s nízkou a neutrálnou uhlíkovou stopou.
Toto je obrázok najdôležitejších ekologických certifikátov a označení výrobkov spoločnosti Samsung Electronics. Výrobkom spoločnosti Samsung Electronics boli udelené organizáciami v Južnej Kórei, Číne, na Taiwane a v iných ázijských krajinách, Rusku, Európe vrátane Švédska a iných severských krajín, v Brazílii a v Južnej a Severnej Amerike vrátane UL a CSA. Certifikáciu v oblasti emisií CO2 udeľuje organizácia Carbon Footprint Labelling v Južnej Kórei a Carbon Trust v Spojenom kráľovstve. Carbon Footprint Labelling v Južnej Kórei sa zaoberá emisiami CO2 a výrobkami s nízkou a neutrálnou uhlíkovou stopou.

Šetrenie, dlhšie používanie a recyklácia

Obrázok stránky o dodávateľskom reťazci na pozadí