Systém hodnôt v rámci ekologickej správy

Spoločnosť Samsung Electronics formulovala ekologickú správu ako filozofiu pre 21. storočie vo vyhlásení o ochrane životného prostredia už v roku 1992. Odvtedy robíme viac, než len dodržiavame právne predpisy a nariadenia v oblasti ochrany životného prostredia. Uplatňujeme ekologickú správu, zákazníkom ponúkame ekologické riešenia a dláždime cestu k udržateľnej budúcnosti. Zdravé životné prostredie je základným predpokladom našej budúcnosti.

 
Filozofia : Prispievame k ochrane ľudského života a globálneho životného prostredia prostredníctvom obchodných postupov, ktoré rešpektujú ľudí a prírodu. Vízia : Poskytujeme nové udržateľné skúsenosti zákazníkom prostredníctvom inovatívnych environmentálne uvedomelých výrobkov a technológií a vedúcich k udržateľnej budúcnosti globálnej spoločnosti PlanetFirst : Slogan, ktorý vyjadruje náš záväzok k podnikovej spoločenskej zodpovednosti a riadeniu udržateľnosti prostredníctvom obchodných postupov, ktoré vo významnej miere zohľadňujú ochranu životného prostredia. Kruhový tvar loga predstavuje Zem a nový začiatok a zelená a modrá farba predstavuje úrodnú zem a vodu, ktorá vydrží celé generácie

Ochrana klímy

Klimatické zmeny sa týkajú každej časti sveta.
Redukciou skleníkových plynov a súvisiacimi iniciatívami reagujeme na klimatické zmeny a snažíme sa o udržateľnú a zelenú budúcnosť.

Kľúčový obrazový materiál stránky ochrany klímy

Ekologicky šetrné výrobky

Elektronika môže byť vyrábaná šetrnejšie voči životnému prostrediu.
V spoločnosti Samsung Electronics berieme pri vývoji všetkých svojich výrobkov do úvahy životné prostredie, začínajúc už od plánovacej fázy.
Usilujeme sa používať vyspelé technológie s cieľom získať v živote viac pohodlia a inšpirovať sa životným prostredím.

Kľúčový obrazový materiál stránky ekologicky šetrných výrobkov

Efektívne využívanie zdrojov

Obmedzené zdroje našej planéty sa musia šetriť, používať dlhšie a recyklovať.
Spoločnosť Samsung Electronics pokračuje vo výskume s cieľom maximalizovať efektívnosť využívania zdrojov.

Kľúčový obrazový materiál stránky efektívneho využívania zdrojov

Ekologicky uvedomelé pracoviská

Pracoviská, na ktorých sa výrobky vyrábajú, nie sú výnimkou pri zvažovaní problémov životného prostredia.
Ľudia a príroda sú na ekologicky uvedomelých pracoviskách spoločnosti Samsung Electronics v spoločnej harmónii.

Kľúčový obrazový materiál stránky ekologicky uvedomelých pracovísk

Environmentálne údaje

Spoločnosť Samsung Electronics prezentuje svoje zásady na ochranu životného prostredia a dosiahnuté výsledky transparentne.
Na ochranu životného prostredia ekologická správa berie do úvahy i tie najmenšie hlasy, vďaka čomu je komunikácia a zapojenie umožnené naozaj každému.

Kľúčový obrazový materiál stránky environmentálnych údajov