Environmentálne politiky a súvisiace materiály spoločnosti Samsung Electronics sú uvedené nižšie.

Pravidlá a usmernenia
  • Politika v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti 156.0 KB STIAHNUŤ
  • Normy na kontrolu látok používaných vo výrobkoch 1.26 MB STIAHNUŤ
  • Vyhlásenie o zhode s REACH SVHC (európske predpisy o chemických látkach) 53.0 KB STIAHNUŤ
  • Systém zberu elektroodpadu podľa regiónu 94.0 KB STIAHNUŤ
  • Správna likvidácia výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) 2.64 MB STIAHNUŤ
  • Požiadavky na partnerov poskytujúcich recyklačné služby 180.0 KB STIAHNUŤ
  • Ekodizajn & Energetický štítok 1.1 MB VIAC INFORMÁCIÍ
Zobraziť viac Zatvoriť
Štatút certifikácie výrobkov
Ekologické údaje výrobkov
  • Výsledky hodnotenia životného cyklu 337 KB STIAHNUŤ
  • Materiálové zloženie výrobkov 188 KB STIAHNUŤ
Štatút certifikácie pracovísk