This video clip represents 10 years history of Samsung after developing environmentally conscious products. "Samsung electronics declared green management strategy in 2009. Below shows the 10 years history for customers and environment.

„PlanetFirst“

Tento slogan symbolizuje naše odhodlanie a snahu o ochranu Zeme a životného prostredia. Spoločnosť Samsung Electronics formulovala ekomanažment ako filozofiu pre 21. storočie vo vyhlásení o ochrane životného prostredia už v roku 1992. Odvtedy nielen dodržiavame environmentálne zákony a predpisy. Uplatňujeme ekomanažment, zákazníkom ponúkame ekologické riešenia a dláždime cestu k udržateľnej budúcnosti. Zdravé životné prostredie je základným predpokladom našej budúcnosti.

Systém ekomanažmentu

Tento obrázok znázorňuje základnú filozofiu ekomanažmentu. Táto filozofia znie: „Prispievať k rozkvetu ľudstva a k ochrane životného prostredia takou obchodnou činnosťou, ktorá rešpektuje človeka i prírodu na základe úcty k životu.“


Tento obrázok znázorňuje víziu ekomanažmentu. Táto vízia znie: „Poskytovať zákazníkom nové, ekologické produkty a udávať smer pri budovaní udržateľnej budúcnosti pre ľudí na celom svete prostredníctvom inovatívnych a ekologických technológií.“

Tento obrázok znázorňuje slogan ekomanažmentu. Tento slogan znie „PlanetFirst“ (planéta na prvom mieste), čo znamená: „Plniť záväzky vyplývajúce zo sociálnej zodpovednosti podnikov a uplatňovať udržateľné riadenie prostredníctvom obchodných aktivít, ktoré kladú planétu Zem na prvé miesto.“

KPI : Ekologická správa

V spoločnosti Samsung Electronics sme si nastavili nasledujúce ciele v oblasti ekologickej správy, aby sme znížili emisie skleníkových plynov, vyrábali výrobky s minimálnym vplyvom na životné prostredie a dosiahli obehové hospodárstvo.

Redukcia skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Ekomanažment: Cieľom je celkové zníženie emisií skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov od roku 2009 do roku 2020 o 250 mil. ton.

Podiel novovyvinutých výrobkov, ktoré spĺňajú ekologické normy

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom ekomanažmentu je, aby 90 % novovyvinutých výrobkov spĺňalo ekologické normy.

Zber výrobkov na konci životnosti na celom svete

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom v rámci ekomanažmentu je dosiahnuť celkové množstvo vyzbieraného elektroodpadu v rokoch 2009 až 2020 na úrovni 3 080 000 ton.

Intenzita emisií skleníkových plynov

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom v rámci ekomanažmentu je dosiahnuť intenzitu emisií skleníkových plynov v závodoch na celom svete na úrovni 1,55 ton CO2e/100 mil. KRW.

Miera recyklácie odpadu v závodoch spoločnosti Samsung

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom v rámci ekomanažmentu je recyklácia 95 % výrobného odpadu.

Intenzita používania vody

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom v rámci ekomanažmentu je dosiahnuť intenzitu používania vody na úrovni 50 ton/100 mil. KRW.

Ochrana klímy

Klimatické zmeny sa týkajú každej časti sveta.
Redukciou skleníkových plynov a súvisiacimi iniciatívami reagujeme na zmeny klímy a snažíme sa o udržateľnú a zelenú budúcnosť.

Hlavný obrázok stránky o klimatických zmenách

Ekologicky šetrné výrobky

Elektronika môže byť vyrábaná šetrnejšie voči životnému prostrediu.
V spoločnosti Samsung Electronics berieme pri vývoji všetkých svojich výrobkov do úvahy životné prostredie, začínajúc už od plánovacej fázy.
Usilujeme sa používať vyspelé technológie s cieľom získať v živote viac pohodlia a inšpirovať sa životným prostredím.

Kľúčový obrazový materiál stránky ekologicky šetrných výrobkov

Efektívne využívanie zdrojov

Obmedzené zdroje našej planéty sa musia šetriť, používať dlhšie a recyklovať.
Spoločnosť Samsung Electronics pokračuje vo výskume s cieľom maximalizovať efektívnosť využívania zdrojov.

Hlavný obrázok stránky o efektívnom využívaní zdrojov

Ekologicky uvedomelé pracoviská

Pracoviská, na ktorých sa výrobky vyrábajú, nie sú výnimkou pri zvažovaní problémov životného prostredia.
Ľudia a príroda sú na ekologicky uvedomelých pracoviskách spoločnosti Samsung Electronics v spoločnej harmónii.

Kľúčový obrazový materiál stránky ekologicky uvedomelých pracovísk

Udržateľný dodávateľský reťazec

Uplatňovaním spoločných hodnôt ekomanažmentu s našimi partnermi budujeme bezpečnejší a ekologickejší dodávateľský reťazec.

Zdieľaním hodnoty ekologickej správy s našimi partnermi  budujeme dodávateľský reťazec, ktorý je bezpečnejší a zodpovednejší voči životnému prostrediu.

Komunikácia a angažovanosť

Spoločnosť Samsung Electronics transparentne zverejňuje svoje postupy a výsledky v oblasti životného prostredia.
Ekomanažment zohľadňuje aj hlasy jednotlivcov, aby sa skutočne každý mohol zapojiť do diskusie a aktivít na ochranu životného prostredia.

Hlavný obrázok stránky o komunikácii a angažovanosti