Tento videoklip prezentuje ekomanažment spoločnosti Samsung Electronics. „Nechceme len pasívne dodržiavať environmentálne zákony a predpisy. Uplatňujeme ekomanažment, zákazníkom ponúkame ekologické riešenia a dláždime cestu k udržateľnej budúcnosti. Zdravé životné prostredie je základným predpokladom našej budúcnosti.“

„PlanetFirst“

Tento slogan symbolizuje naše odhodlanie a snahu o ochranu Zeme a životného prostredia. Spoločnosť Samsung Electronics formulovala ekomanažment ako filozofiu pre 21. storočie vo vyhlásení o ochrane životného prostredia už v roku 1992. Odvtedy nielen dodržiavame environmentálne zákony a predpisy. Uplatňujeme ekomanažment, zákazníkom ponúkame ekologické riešenia a dláždime cestu k udržateľnej budúcnosti. Zdravé životné prostredie je základným predpokladom našej budúcnosti.

Systém ekomanažmentu

Tento obrázok znázorňuje základnú filozofiu ekomanažmentu. Táto filozofia znie: „Prispievať k rozkvetu ľudstva a k ochrane životného prostredia takou obchodnou činnosťou, ktorá rešpektuje človeka i prírodu na základe úcty k životu.“


Tento obrázok znázorňuje víziu ekomanažmentu. Táto vízia znie: „Poskytovať zákazníkom nové, ekologické produkty a udávať smer pri budovaní udržateľnej budúcnosti pre ľudí na celom svete prostredníctvom inovatívnych a ekologických technológií.“

Tento obrázok znázorňuje slogan ekomanažmentu. Tento slogan znie „PlanetFirst“ (planéta na prvom mieste), čo znamená: „Plniť záväzky vyplývajúce zo sociálnej zodpovednosti podnikov a uplatňovať udržateľné riadenie prostredníctvom obchodných aktivít, ktoré kladú planétu Zem na prvé miesto.“

2020 KPI: Ekologická správa

V spoločnosti Samsung Electronics sme si nastavili nasledujúce ciele v oblasti ekologickej správy, aby sme znížili emisie skleníkových plynov, vyrábali výrobky s minimálnym vplyvom na životné prostredie a dosiahli obehové hospodárstvo.

Redukcia skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Ekomanažment: Cieľom je celkové zníženie emisií skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov od roku 2009 do roku 2020 o 250 mil. ton.

Podiel novovyvinutých výrobkov, ktoré spĺňajú ekologické normy

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom ekomanažmentu je, aby 90 % novovyvinutých výrobkov spĺňalo ekologické normy.

Zber výrobkov na konci životnosti na celom svete

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom v rámci ekomanažmentu je dosiahnuť celkové množstvo vyzbieraného elektroodpadu v rokoch 2009 až 2020 na úrovni 3 080 000 ton.

Intenzita emisií skleníkových plynov

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom v rámci ekomanažmentu je dosiahnuť intenzitu emisií skleníkových plynov v závodoch na celom svete na úrovni 1,55 ton CO2e/100 mil. KRW.

Miera recyklácie odpadu v závodoch spoločnosti Samsung

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom v rámci ekomanažmentu je recyklácia 95 % výrobného odpadu.

Intenzita používania vody

Táto infografika obsahuje KPI 2020: Cieľom v rámci ekomanažmentu je dosiahnuť intenzitu používania vody na úrovni 50 ton/100 mil. KRW.

Ochrana klímy

Klimatické zmeny sa týkajú každej časti sveta.
Redukciou skleníkových plynov a súvisiacimi iniciatívami reagujeme na zmeny klímy a snažíme sa o udržateľnú a zelenú budúcnosť.

Hlavný obrázok stránky o klimatických zmenách

Ekologické výrobky

Elektronika môže byť ekologické.
V spoločnosti Samsung Electronics berieme do úvahy životné prostredie pri vývoji všetkých našich výrobkov už od fázy plánovania. Snažíme sa využívať vyspelé technológie, aby bol život ľudí pohodlnejší a ekologickejší.

Hlavný obrázok stránky o ekologických výrobkoch

Efektívne využívanie zdrojov

Obmedzené zdroje našej planéty sa musia šetriť, používať dlhšie a recyklovať.
Spoločnosť Samsung Electronics pokračuje vo výskume s cieľom maximalizovať efektívnosť využívania zdrojov.

Hlavný obrázok stránky o efektívnom využívaní zdrojov

Ekologické pracoviská

Výrobné závody nie sú vyňaté z našich snáh o ochranu životného prostredia.
Na ekologických pracoviskách spoločnosti Samsung Electronics existujú ľudia a príroda v harmónii.

Hlavný obrázok stránky o ekologických pracoviskách

Udržateľný dodávateľský reťazec

Uplatňovaním spoločných hodnôt ekomanažmentu s našimi partnermi budujeme bezpečnejší a ekologickejší dodávateľský reťazec.

Hlavný obrázok stránky o udržateľnom dodávateľskom reťazci

Komunikácia a angažovanosť

Spoločnosť Samsung Electronics transparentne zverejňuje svoje postupy a výsledky v oblasti životného prostredia.
Ekomanažment zohľadňuje aj hlasy jednotlivcov, aby sa skutočne každý mohol zapojiť do diskusie a aktivít na ochranu životného prostredia.

Hlavný obrázok stránky o komunikácii a angažovanosti