Efektívne využívanie zdrojov

Šetrenie, dlhšie používanie a recyklácia

Hlavný obrázok stránky o efektívnom využívaní zdrojov

Hospodársky rast už od čias priemyselnej revolúcie sprevádzala bezohľadná ťažba a nešetrné využívanie prírodných zdrojov. Experti nás opakovane varujú pred neblahými následkami tejto ťažby a vyčerpaním zdrojov. Spoločnosť Samsung Electronics neberie tieto varovania na ľahkú váhu, a preto prijíma širokú škálu preventívnych opatrení.
V rámci procesu vývoja a výroby produktov sa usilujeme o efektívne využívanie zdrojov prostredníctvom technologických inovácií a hľadáme spôsoby, ako znovu zužitkovať nevyhnutný odpad a produkty na konci životnosti. Naďalej sa budeme snažiť o výrobu lepších produktov s menšou spotrebou zdrojov a premenu elektroodpadu na použiteľné zdroje.

KPI 2020: Efektívne využívanie zdrojov

Kumulatívny zber elektroodpadu z celého sveta

Táto infografika znázorňuje cieľ kumulatívneho zberu opadu z celého sveta. Od roku 2009 do roku 2016 bol celkový objem vyzbieraného odpadu 2,64 mil. ton. Cieľ na rok 2020 je 3,8 mil. ton.

Miera recyklácie výrobného odpadu

Táto infografika znázorňuje cieľovú mieru recyklácie výrobného odpadu, ktorá má do roku 2020 dosiahnuť 95 %. Cieľ na rok 2016 sme dosiahli.

Intenzita používania vody

Táto infografika znázorňuje cieľovú intenzitu používania vody. V roku 2016 to bolo 60 ton na 100 mil. KRW. Cieľ na rok 2020 je 50 ton na 100 mil. KRW.

Naším cieľom je obehové hospodárstvo, v ktorom sa zdroje používajú opakovane

Spoločnosť Samsung Electronics vyvíja úsilie zamerané na obehové hospodárstvo s cieľom ochrániť životné prostredie pred krízou a využívať zdroje efektívnejšie. Namiesto zvyčajnej jednorazovej spotreby zdrojov chceme zdroje používať opakovane prostredníctvom zberu a recyklácie elektroodpadu a odpadového materiálu. Skúmame spôsoby, ako vyrábať produkty s menšou spotrebou zdrojov zjednocovaním materiálov a zmenou montážneho procesu. Výrobky na konci životného cyklu zbierame od spotrebiteľov bezplatne a materiály recyklujeme. Spoločnosť Samsung Electronics vďaka tomuto systému obehového hospodárstva podstatne znižuje potrebu ťažby ďalších prírodných zdrojov, redukuje emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú pri spaľovaní odpadu, a zabraňuje znečisteniu spodných vôd skládkami.
A predovšetkým: Najlepší spôsob, ako šetriť zdroje, je výroba kvalitných produktov s dlhou životnosťou. Spoločnosť Samsung Electronics pred uvedením produktu na trh vykonáva dôkladné testy spoľahlivosti, aby bola zaručená jeho trvácnosť. Poskytujeme pohodlnú možnosť opráv prostredníctvom našich globálnych servisných centier a ponúkame priebežné softvérové aktualizácie. Týmito postupmi predlžujeme životnosť produktov a šetríme zdroje.

Starým výrobkom vdychujeme nový život

Recyklácia je dôležitá súčasť obehového hospodárskeho systému a vyžaduje si zber použitých výrobkov. Obehové využívanie zdrojov je možné len vtedy, ak sa výrobky na konci životného cyklu nebudú vyhadzovať, ale namiesto toho sa roztriedia a spracujú. Práve na tento účel slúži program Re+ spoločnosti Samsung Electronics.
V rámci programu Re+ sme na viacerých miestach, ktoré navštevujú zákazníci, umiestnili zberné nádoby. Elektroodpad je možné odovzdať bezplatne a vyzbierané produkty sa zrecyklujú a použijú na výrobu nových produktov. Zberné nádoby sme v roku 2017 umiestnili v predajniach Galaxy Studio v Čile, Austrálii a Švédsku a z týchto trhov sme prebrali odovzdaný elektroodpad. Nezabudli sme ani na osvetovú činnosť – návštevníkom sme vysvetľovali zmysel programu Re+ a recyklácie. Aby bola recyklácia efektívnejšia, sledujeme úrovne vyzbieraného elektroodpadu a recyklácie v krajinách, v ktorých spoločnosť Samsung Electronics pôsobí. Vďaka tomu sa nám v rokoch 2009 až 2016 podarilo vyzbierať celkovo 2,64 mil. ton produktov.

Toto je obrázok programu Re+ spoločnosti Samsung Electronics. Re+ je najreprezentatívnejší program na efektívne využívanie zdrojov spoločnosti Samsung Electronics.
Globálny zber a recyklácia elektroodpadu
 • CanadaKanada
 • ColumbiaKolumbia
 • EuropeEurópa
 • VietnamVietnam
 • TaiwanTaiwan
 • USAUSA
 • PeruPeru
 • IndiaIndia
 • KoreaJužná Kórea
 • AustraliaAustrália
 • Costa RicaKostarika
 • BrazilBrazília
 • ChinaČína
 • JapanJaponsko
 • Juhoafrická republikaJuhoafrická republika
* 2016
Južná Kórea

· Sieť na zber elektroodpadu (prostredníctvom maloobchodných logistických centier)
· Prevádzkovanie recyklačného centra Asan
· Bezplatné vyzdvihnutie

Japonsko

· Člen konzorcií na zber a recykláciu elektroodpadu

Čína

· Systém na zber a recykláciu elektroodpadu

Taiwan

· Účasť v štátnom systéme na recykláciu elektroodpadu

Vietnam

· Koše na dobrovoľné odovzdanie elektroodpadu v servisných centrách

USA

· Programy na zber elektroodpadu vo všetkých 50 štátoch

Európa

· Systém na zber a recykláciu elektroodpadu v 37 krajinách

India

· Program na dobrovoľné odovzdanie elektroodpadu
· Bezplatné vyzdvihnutie

Austrália

· Zber a recyklácia elektroodpadu pre televízory, počítače a tlačiarne
· Program na dobrovoľné odovzdanie mobilných telefónov

Juhoafrická republika

· Koše na dobrovoľné odovzdanie elektroodpadu v servisných centrách

Kanada

· Programy na zber elektroodpadu vo všetkých 10 provinciách

Kolumbia, Peru, Kostarika, Brazília

· Programy na dobrovoľné odovzdanie elektroodpadu

 • Zoznam inštitúcií zaoberajúcich sa zberom a recykláciou elektroodpadu podľa krajín 92 KB STIAHNUŤ
 • Zoznam inštitúcií zaoberajúcich sa recykláciou obalov a batérií v európskych krajinách 166 KB STIAHNUŤ

Výrobný odpad premieňame na zdroje

Množstvo odpadu, ktoré sa vyprodukuje od fázy vývoja až po výrobu produktov, je značné. Pri zložitých elektronických zariadeniach s veľkým počtom súčiastok tvoria veľký objem už len obaly jednotlivých častí. Na konci projektu skončia všetky pilotné produkty, ktoré vzniknú pri dolaďovaní finálneho produktu, v odpade. Ak by sa všetky spálili alebo zahrabali do zeme, znamenalo by to znečistenie životného prostredia a vyčerpanie zdrojov. Samsung Electronics však tento odpad dokáže opätovne využiť pomocou špeciálnych recyklačných zariadení, ktoré zvyšujú výnos určitých recyklovateľných materiálov. V roku 2016 sme dosiahli náš cieľ – 95 % všetkého odpadu sme premenili na zdroje, a to o štyri roky skôr, ako sme pôvodne plánovali.

Táto infografika znázorňuje proces spracovania odpadu. Použité suroviny sa dopravia do recyklačného centra, odpad je určený na spracovanie, recykláciu, spálenie alebo skládku.

Snažíme sa vyvíjať ekologické materiály, aby sme mohli recyklovať viac zdrojov

Ekologické materiály sa vyrábajú recykláciou použitých zdrojov alebo spracovaním materiálov, ktorými sa dajú nahradiť prírodné zdroje. Vďaka tomu je možné znížiť záťaž na životné prostredie. Spoločnosť Samsung Electronics sa prostredníctvom výskumu a vývoja nových spôsobov využitia recyklovaných alebo rastlinných materiálov snaží znižovať množstvo používaných prírodných zdrojov a zvyšovať množstvo recyklovaného odpadu.
Používame napríklad obalové materiály z recyklovaného papiera, výplňové materiály z prírodného kameňa a cukrovú trstinu, ktoré po vyhodení nepredstavujú záťaž pre životné prostredie. Pri výrobkoch, ktoré si kvôli veľkosti vyžadujú veľké množstvo obalových materiálov, používame materiál, ktorý je možné použiť viac ako 40-krát, čo podstatne znižuje spotrebu zdrojov. Navyše, recyklované plasty z elektroopadu v roku 2016 tvorili 5 % celkových plastov potrebných na výrobu nových produktov.

Využitie ekologických materiálov
Fotografia plastu PCM

Plast PCM

· Používa sa pri výrobe nabíjačiek všetkých inteligentných zariadení od Galaxy Note 4 (20 %)
· Používa sa pri výrobe puzdier na slúchadlá pre Galaxy S7, Note 5, a Note 7 (60 %)

Fotografia bioplastovej fólie s extraktom z cukrovej trstiny

Bioplastová fólia s extraktom z cukrovej trstiny

· O 25 % nižšie emisie skleníkových plynov v porovnaní s plastovými fóliami vyrobenými z ropy

Fotografia plastu s obsahom kamennej múčky

Plast s obsahom kamennej múčky

· Čiastočne sme nahradili polypropylén (PP) výplňovými materiálmi z prírodného kameňa, vďaka čomu sa ušetrilo 40 % zdrojov na báze ropy
· Ušetrili sme asi 500 ton zdrojov na báze ropy za rok
· Očakávame efekt v podobe 15 % redukcie emisií CO2

Fotografia opakovane použiteľného obalu na chladničky

Opakovane použiteľný obal na chladničky

· Ekologický obalový materiál vyrobený z expandovaného polypropylénu, ktorý sa dá použiť viac ako 40-krát
· Eliminácia lepiacich pások a polystyrénu viedla k 99,7 % zníženiu celkového obsahu nestálych organických zlúčenín (TVOC), čo má rovnaký efekt ako vysadenie 63 000 stromov

Šetrenie, opätovné využívanie a recyklácia drahocenných vodných zdrojov

V reakcii na čoraz závažnejšiu globálnu krízu vodných zdrojov a v rámci nášho úsilia o ochranu životného prostredia sme v spoločnosti Samsung Electronics zaviedli stratégiu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pre vodné zdroje. Zabránili sme plytvaniu vodou výmenou starých presakujúcich ventilov a vývojom dômyselných riadiacich jednotiek, ktoré zabezpečujú, že sa použije iba nevyhnutné množstvo vody. Okrem toho sme vylepšili naše procesy, aby sme vodu mohli používať opakovanie a znížiť jej spotrebu. Predtým sa voda použitá v jednom procese už nemohla použiť v ďalšom, pretože každý proces si vyžadoval vodu s inými vlastnosťami. Po štandardizácii však môžeme vodu používať vo viacerých procesoch. V roku 2016 sme vďaka tomu opakovane použili 48 602 ton vody, čo je o 5,2 % viac ako v predchádzajúcom roku, a množstvo opakovane použitej vody tvorilo 46,6 % celkovej spotreby vody. Naďalej hľadáme nové spôsoby, ako do roku 2020 znížiť intenzitu spotreby vody z terajších 60 na 50 ton na 100 mil. KRW.

Táto infografika znázorňuje politiku spoločnosti v oblasti vodných zdrojov. Horná časť predstavuje základnú filozofiu a dolná časť akčné usmernenia. Základná filozofia spočíva v tom, že Samsung Electronics si uvedomuje význam vodných zdrojov pre udržateľnú spoločnosť a obchod. Ako globálna spoločnosť nesieme zodpovednosť za ochranu týchto zdrojov. Akčné usmernenia zahŕňajú: 1) úsilie o minimalizáciu ohrozenia vodných zdrojov pri riadení podniku, 2) uznanie dôležitosti vodných zdrojov v rámci našej firemnej kultúry, 3) aktívnu spoluprácu pri dodržiavaní štátnych politík v oblasti vodných zdrojov a 4) zverejňovanie našich politík a aktivít v oblasti vodných zdrojov.
Naše ekologické pracoviská existujú v harmónii s prírodou
Obrázok stránky o ekologických pracoviskách na pozadí