Efektívne využívanie zdrojov

Šetrenie, dlhšie používanie a recyklácia

Hlavný obrázok stránky o efektívnom využívaní zdrojov

Hospodársky rast už od čias priemyselnej revolúcie sprevádzala bezohľadná ťažba a nešetrné využívanie prírodných zdrojov. Experti nás opakovane varujú pred neblahými následkami tejto ťažby a vyčerpaním zdrojov. Spoločnosť Samsung Electronics neberie tieto varovania na ľahkú váhu, a preto prijíma širokú škálu preventívnych opatrení.
V rámci procesu vývoja a výroby produktov sa usilujeme o efektívne využívanie zdrojov prostredníctvom technologických inovácií a hľadáme spôsoby, ako znovu zužitkovať nevyhnutný odpad a produkty na konci životnosti. Naďalej sa budeme snažiť o výrobu lepších produktov s menšou spotrebou zdrojov a premenu elektroodpadu na použiteľné zdroje.


KPI účinného využívania zdrojov

Táto infografika znázorňuje pokrok a ciele v oblasti celosvetového opätovného zhodnocovania výrobkov. Kumulovaný obnovený objem od roku 2009. Cieľom pre rok 2030 je 7,5 mil. ton na celom svete.

Hromadný spätný odber elektroodpadu z celého sveta

Táto infografika znázorňuje ciele používania recyklovaných plastov a kumulovaný obnovený objem od roku 2009. Cieľom pre rok 2030 je 500 000 ton.

Využitie recyklovaných plastov

Táto infografika znázorňuje zvýšenie v používaní papierových obalov z udržateľných zdrojov a cieľom pre rok 2020 je 100 %. Papierové obaly z udržateľných zdrojov znamená obsah z papiera s osvedčením udržateľných lesov a recyklovaného papiera.

Používanie papierových obalov z udržateľných zdrojov

grafika znázorňuje pokrok a ciele v oblasti celosvetového opätovného zhodnocovania výrobkov. Kumulovaný obnovený objem od roku 2009. Cieľom pre rok 2030 je 7,5 mil. ton na celom svete.

Miera recyklácie odpadu v závodoch spoločnosti Samsung.

Táto infografika znázorňuje ciele v oblasti intenzity používania recyklovanej vody vyjadrené v jednotkách KRW. Kumulovaný cieľ pre rok 2020 je 50 ton/100 mil. KRW.

Intenzita používania vody

Naším cieľom je obehové hospodárstvo, v ktorom sa zdroje používajú opakovane

Spoločnosť Samsung Electronics vyvíja úsilie zamerané na obehové hospodárstvo s cieľom ochrániť životné prostredie pred krízou a využívať zdroje účinnejšie. Prekračovaním bežnej praxe využívania zdrojov, použiť ich raz a následne zahodiť, spoločnosť Samsung pracuje na tom, aby zaistila, že zdroje sa môžu opätovne využiť prostredníctvom obnovy, opätovného využitia a recyklácie po skončení životnosti výrobku. Znížením typu použitých materiálov a optimalizáciou montážnych techník sme vytvorili výrobné metódy, ktoré minimalizujú používanie zdrojov. Zberom výrobkov, ktoré dosiahli koniec svojej technickej životnosti, opätovne zhodnocujeme materiály. Spoločnosť Samsung vďaka tomuto systému obehového hospodárstva znižuje množstvo prírodných zdrojov potrebných na výrobu, redukuje skleníkové plyny a znečisťujúce látky, ktoré vznikajú pri spaľovaní odpadu, a zabraňuje znečisteniu pôdy a spodných vôd skládkami.

A predovšetkým, najlepší spôsob, ako šetriť zdroje, je výroba kvalitných výrobkov s dlhou životnosťou. Spoločnosť Samsung pred uvedením výrobku na trh vykonáva dôkladné testy spoľahlivosti, aby bola zaručená jeho trvácnosť. Poskytujeme pohodlnú možnosť opráv prostredníctvom našich globálnych servisných centier a ponúkame priebežné softvérové aktualizácie. Týmito postupmi predlžujeme životnosť našich výrobkov, aby sme ďalej prispievali k obehovému hospodárstvu, a šetríme zdroje.

Štruktúra obehového hospodárstva, ktorú prijala spoločnosť Samsung Electronics

 

Starým výrobkom vdychujeme nový život

Recyklácia je dôležitá súčasť obehového hospodárskeho systému a vyžaduje si zber použitých výrobkov. Obehové využívanie zdrojov je možné len vtedy, ak sa výrobky na konci životného cyklu nebudú vyhadzovať, ale namiesto toho sa roztriedia a spracujú. Práve na tento účel slúži program Re+ spoločnosti Samsung Electronics.
V rámci programu Re+ sme na viacerých miestach, ktoré navštevujú zákazníci, umiestnili zberné nádoby. Elektroodpad je možné odovzdať bezplatne a vyzbierané produkty sa zrecyklujú a použijú na výrobu nových produktov. Zberné nádoby sme v roku 2017 umiestnili v predajniach Galaxy Studio v Čile, Austrálii a Švédsku a z týchto trhov sme prebrali odovzdaný elektroodpad. Nezabudli sme ani na osvetovú činnosť – návštevníkom sme vysvetľovali zmysel programu Re+ a recyklácie. Aby bola recyklácia efektívnejšia, sledujeme úrovne vyzbieraného elektroodpadu a recyklácie v krajinách, v ktorých spoločnosť Samsung Electronics pôsobí. Vďaka tomu sa nám v rokoch 2009 až 2016 podarilo vyzbierať celkovo 2,64 mil. ton produktov.

Toto je obrázok programu Re+ spoločnosti Samsung Electronics. Re+ je najreprezentatívnejší program na efektívne využívanie zdrojov spoločnosti Samsung Electronics.

Keď sa zdroj použije, obnoví sa, recykluje a opätovne použije.

Aby sme zašli ďalej ako po lineárnu spotrebu a likvidáciu zdrojov, vykonávame rôzne aktivity na vytvorenie recyklačného systému v uzavretej slučke, ktorý umožňuje používanie, obnovovanie, recyklovanie a druhotné používanie zdrojov. Aby sme to mohli robiť, analyzujeme zloženie výrobkov, ktoré vyrábame, analyzujeme riziká z rôznych hľadísk vrátane nepretržitého dodávania, vplyvu na životné prostredie, hospodárskeho a sociálneho vplyvu na zlepšenie úrovne recyklácie zdrojov.

Tento obrázok znázorňuje zvyčajné zloženie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené 35,1 % z plastov, 20,2 % z hliníka, 10,6 % z ocele, 10,0 % z medi, 8,6 % z kobaltu a 15,5 % z ostatných materiálov.

Jedným z ukážkových prípadov úsilia spoločnosti Samsung o recykláciu je recyklačné stredisko Asan, ktoré zriadila a prevádzkuje spoločnosť Samsung. Väčšina kovov a plastov, ktoré prichádzajú z recyklačného strediska, sa druhotne používa na výrobu elektroniky. Odkedy bolo recyklačné stredisko Asan založené v roku 1998, recykluje odpadovú elektroniku. Len v roku 2017 spracovalo 357 000 chladničiek, pračiek, klimatizácií a výpočtových zariadení, pričom sa vytriedilo 25 365 ton hlavných kovov (oceľ, meď, hliník atď.) a plastov určených na recykláciu. Plasty z odpadovej elektroniky roztriedené v stredisku Asan sa dodávajú výrobcom plastov, ktorí im upravia zloženie, aby sa mohli opätovne použiť. Vďaka spoločne vyvinutej metóde stredisko Asan založilo recyklačný systém v uzavretej slučke, ktorý umožňuje používanie obnovených plastov vo výrobkoch Samsung. 1500 ton obnovených plastov vyrobených vďaka tomuto recyklačnému systému v roku 2017 sa použilo na chladničky, klimatizácie a práčky spoločnosti Samsung. A keď vezmete do úvahy obnovené plasty získané z iných zdrojov, pri výrobe spotrebičov, televízorov, monitorov a nabíjačiek mobilných telefónov bolo použitých približne 35 000 ton. Meď sa oddeľuje od hlavných kovov (drôty, kompresory atď.), recykluje a využíva na výrobu elektroniky. Ďalším príkladom je kobalt, ktorý je jedným z hlavných zdrojov v batériách mobilných telefónov. Na recykláciu kobaltu je potrebné oddeliť ho z lítium-iónových batérií a využiť ho ako surovinu pre batérie. Okrem toho sme sa pokúsili dosiahnuť úplnú recykláciu hlavných kovových zdrojov, ako napríklad použitím hliníka získaného zo zahodených mobilných telefónov do rámov niektorých modelov televízorov v roku 2017.

Tento obrázok znázorňuje proces recyklácie odpadového plastu v uzavretej slučke v stredisku Asan.
  • Zoznam inštitúcií zaoberajúcich sa zberom a recykláciou elektroodpadu podľa krajín 92 KB STIAHNUŤ
  • Zoznam inštitúcií zaoberajúcich sa recykláciou obalov a batérií v európskych krajinách 166 KB STIAHNUŤ

Výrobný odpad premieňame na zdroje

Množstvo odpadu, ktoré sa vyprodukuje od fázy vývoja až po výrobu výrobkov, je značné. Pri zložitých elektronických zariadeniach s veľkým počtom súčiastok tvoria veľký objem už len obaly jednotlivých častí. Na konci projektu skončia všetky pilotné produkty, ktoré vzniknú pri dolaďovaní finálneho výrobku, v odpade. Ak by sa všetky spálili alebo zahrabali do zeme, znamenalo by to znečistenie životného prostredia a vyčerpanie zdrojov. Spracovaním odpadu prostredníctvom recyklačnej spoločnosti dbajúcej na ochranu životného prostredia zvyšuje spoločnosť Samsung obnovu recyklovateľných materiálov a svoj celkový cieľ v oblasti recyklácie odpadov 95 %, ktorý dosiahla už v roku 2016, o štyri roky napred plánom.

Tento obrázok znázorňuje proces recyklácie odpadového plastu v uzavretej slučke v stredisku Asan.

Snažíme sa vyvíjať ekologické materiály, aby sme mohli recyklovať viac zdrojov

Ekologické materiály sa vyrábajú recykláciou použitých zdrojov alebo spracovaním materiálov, ktorými sa dajú nahradiť prírodné zdroje. Vďaka tomu je možné znížiť záťaž na životné prostredie. Spoločnosť Samsung Electronics sa prostredníctvom výskumu a vývoja nových spôsobov využitia recyklovaných alebo rastlinných materiálov snaží znižovať množstvo používaných prírodných zdrojov a zvyšovať množstvo recyklovaného odpadu.
Používame napríklad obalové materiály z recyklovaného papiera, výplňové materiály z prírodného kameňa a cukrovú trstinu, ktoré po vyhodení nepredstavujú záťaž pre životné prostredie. Pri výrobkoch, ktoré si kvôli veľkosti vyžadujú veľké množstvo obalových materiálov, používame materiál, ktorý je možné použiť viac ako 40-krát, čo podstatne znižuje spotrebu zdrojov. Navyše, recyklované plasty z elektroopadu v roku 2016 tvorili 5 % celkových plastov potrebných na výrobu nových produktov.

Využitie ekologických materiálov
Plasty PCR

Plasty PCR
* PCR: Recyklovaný materiál od spotrebiteľov

· Používa sa na všetky nabíjačky inteligentných telefónov od Galaxy Note 4 (20 %)

Bioplastová fólia s extraktom z cukrovej trstiny

Bioplastová fólia s extraktom z cukrovej trstiny

· O 25 % nižšie emisie skleníkových plynov v porovnaní s plastovými fóliami vyrobenými z ropy
· Používa sa na balenie pre televízne príslušenstvo

Fotografia plastu s obsahom kamennej múčky

Plast s obsahom kamennej múčky

· Čiastočne sme nahradili polypropylén (PP) výplňovými materiálmi z prírodného kameňa, vďaka čomu sa ušetrilo 40 % zdrojov na báze ropy
· Ušetrili sme asi 500 ton zdrojov na báze ropy za rok
· Očakávame efekt v podobe 15 % redukcie emisií CO2

Fotografia opakovane použiteľného obalu na chladničky

Opakovane použiteľný obal na chladničky

· Ekologický obalový materiál vyrobený z expandovaného polypropylénu, ktorý sa dá použiť viac ako 40-krát
· Eliminácia lepiacich pások a polystyrénu viedla k 99,7 % zníženiu celkového obsahu nestálych organických zlúčenín (TVOC), čo má rovnaký efekt ako vysadenie 63 000 stromov

Predĺženie životnosti výrobkov

Predĺžená životnosť výrobkov vďaka zákazníckym službám a vyššej odolnosti.

Spoločnosť Samsung Electronics sa vždy snaží zvyšovať odolnosť svojich výrobkov vykonávaním rôznych skúšok, napríklad skúšok sily, odolnosti proti pádu a skúšaním životnosti počas fázy vývoja výrobkov, aby si naši zákazníci mohli dlhšie užívať rovnaký výkon. Snažíme sa o viac, ako len plniť medzinárodné smernice, vykonávame zároveň testy prahových hodnôt, napríklad skúšku voľným pádom z rôznych uhlov a s rôznymi podlahami a skúšku vodeodolnosti za rôznych podmienok.
Spoločnosť Samsung sa okrem toho pokúša minimalizovať výmenu a opravy dielov kvôli chybe výrobkov. Svoje úsilie navyše zameriavame na predĺženie životnosti výrobkov, a to poskytovaním rýchlej diagnostiky výrobku a opráv odborníkmi. Pre tieto účely poskytujeme možnosť vyzdvihnutia produktu a možnosti opráv priamo na mieste a neustále rozširujeme autorizovanú sieť obnovovacích a servisných centier spoločnosti Samsung, vďaka čomu môžeme poskytovať presnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku a opravy.

Skúšanie odolnosti mobilného telefónu
Druhotné využitie telefónov Galaxy v projekte Galaxy Upcycling
- Prestavenie starých mobilných telefónov na nové zariadenia internetu vecí

Projekt druhotného používania Galaxy Upcycling začal ako nápad zamestnanca použiť staré telefóny Galaxy ako zariadenia internetu vecí s novými vlastnosťami. V roku 2017 sa navrhovali rôzne koncepty internetu vecí, napríklad inteligentné kamerové systémy, kŕmiace zariadenia pre domáce zvieratá a zvončeky na dvere, a vzniklo viac ako 50 prototypov. Prerábaním mobilných telefónov na zariadenia internetu vecí sa nielen predlžuje životný cyklus samotného smartfónu, ale znižuje sa potreba získavania zdrojov na výrobu nových zariadení internetu vecí, čo skutočne chráni existujúce prírodné zdroje. Tento jednoduchý, no inovatívny koncept má potenciál vyriešiť budúce problémy s odpadom, a ako taký bol ocenený za novátorstvo ocenením Sustainable Materials Management Cutting Edge Champion Agentúry Spojených štátov amerických pre ochranu životného prostredia na začiatku roku 2018.

Používanie starého mobilného telefónu ako nového zariadenia internetu vecí

Šetrenie, opätovné využívanie a recyklácia drahocenných vodných zdrojov

V reakcii na čoraz závažnejšiu globálnu krízu vodných zdrojov a v rámci nášho úsilia o ochranu životného prostredia sme v spoločnosti Samsung Electronics zaviedli stratégiu 3R (Reduce, Reuse, Recycle – Redukovať, opätovne použiť, recyklovať) pre vodné zdroje. Zabránili sme plytvaniu vodou výmenou starých presakujúcich ventilov a vývojom dômyselných riadiacich jednotiek, ktoré zabezpečujú, že sa použije iba nevyhnutné množstvo vody. Okrem toho sme vylepšili naše procesy, aby sme vodu mohli používať opakovane a znížiť jej spotrebu. Predtým sa voda použitá v jednom procese už nemohla použiť v ďalšom, pretože každý proces si vyžadoval vodu s inými vlastnosťami. Po štandardizácii však môžeme vodu používať vo viacerých procesoch. V roku 2017 sme vďaka tomu opakovane použili 56 154 ton vody, čo je o 16 % viac ako v predchádzajúcom roku, a množstvo opakovane použitej vody tvorilo 46,6 % celkovej spotreby vody.
Naďalej hľadáme nové spôsoby, ako do roku 2020 znížiť intenzitu spotreby vody z terajších 60 na 50 ton na 100 mil. KRW.

Táto infografika znázorňuje politiku spoločnosti v oblasti vodných zdrojov. Horná časť predstavuje základnú filozofiu a dolná časť akčné usmernenia. Základná filozofia spočíva v tom, že Samsung Electronics si uvedomuje význam vodných zdrojov pre udržateľnú spoločnosť a obchod. Ako globálna spoločnosť nesieme zodpovednosť za ochranu týchto zdrojov. Akčné usmernenia zahŕňajú: 1) úsilie o minimalizáciu ohrozenia vodných zdrojov pri riadení podniku, 2) uznanie dôležitosti vodných zdrojov v rámci našej firemnej kultúry, 3) aktívnu spoluprácu pri dodržiavaní štátnych politík v oblasti vodných zdrojov a 4) zverejňovanie našich politík a aktivít v oblasti vodných zdrojov.
Naše ekologické pracoviská existujú v harmónii s prírodou
Obrázok stránky o ekologických pracoviskách na pozadí