Údaje a čísla

Kľúčové štatistiky, údaje a čísla

Naše najvýraznejšie úspechy a pokroky týkajúce sa udržateľnosti v rámci spoločnosti Samsung Electronics.

 

Pomer rozdelenia ekonomickej hodnoty

Economic value distribution information
Rozdelenie ekonomickej hodnoty 2016 2017 2018
[Dodávatelia] Obstarávacie náklady (bil. KRW) 127,0 135,2 156
[Miestna komunita] Sociálne príspevky (mld. KRW) 445 385 409
[Akcionári/investori] Dividendy (mld. KRW) 3,992 5,826 9,619
[Akcionári/investori] Pomer vyplatených dividend (bil. KRW) 24,0 14,1 21,9
[Veritelia] Úrokové výdavky (mld. KRW) 588 655 675
[Zamestnanci] Odmeny (bil. KRW) 8,9 27,2 17,8
Pomer rozdelenia ekonomickej hodnoty
Pomer rozdelenia ekonomickej hodnoty (%)
Dodávatelia 63,2
Miestna komunita 0,2
Akcionári a investori 3,9
Veritelia 0,3
Zamestnanci 11,3
Vláda 7,2
Nerozdelený zisk 13,9

Spáva o hospodárskej výkonnosti