Údaje a čísla

Kľúčové štatistiky, údaje a čísla

Naše najvýraznejšie úspechy a pokroky týkajúce sa udržateľnosti v rámci spoločnosti Samsung Electronics.

 

Pomer rozdelenia ekonomickej hodnoty

Economic value distribution information
Rozdelenie ekonomickej hodnoty 2017 2018 2019
[Dodávatelia] Obstarávacie náklady (bil. KRW) 135.2 156 173.3
[Miestna komunita] Sociálne príspevky (bil. KRW) 0.47 0.44 0.53
[Akcionári/investori] Dividendy (bil. KRW) 5.8 9.6 9.6
[Zamestnanci] Odmeny (bil. KRW) 27.2 27.8 28.1
[Veritelia] Úrokové výdavky (bil. KRW) 0.7 0.7 0.7
[Štát] Dane a poplatky (bilión KRW) 15.1 17.8 9.7
Pomer rozdelenia ekonomickej hodnoty
Pomer rozdelenia ekonomickej hodnoty (%)
Dodávatelia 74
Miestna komunita 0.2
Akcionári a investori 4.1
Veritelia 0.3
Zamestnanci 12
Vláda 4.1
Nerozdelený zisk 5.3