Údaje a čísla

Kľúčové štatistiky, údaje a čísla

Naše najvýraznejšie úspechy a pokroky týkajúce sa udržateľnosti v rámci spoločnosti Samsung Electronics.

 

Pomer rozdelenia ekonomickej hodnoty

Economic value distribution information
Rozdelenie ekonomickej hodnoty 2015 2016 2017
[Dodávatelia] Obstarávacie náklady (bil. KRW) 128,8 127,0 135,2
[Miestna komunita] Sociálne príspevky (mld. KRW) 523 445 385
[Akcionári/investori] Dividendy (mld. KRW) 3,069 3,992 5,26
[Akcionári/investori] Pomer vyplatených dividend (bil. KRW) 23,5 24,0 14,1
[Veritelia] Úrokové výdavky (mld. KRW) 777 588 655
[Zamestnanci] Odmeny (bil. KRW) 7,8 8,9 27,2
Pomer rozdelenia ekonomickej hodnoty
Pomer rozdelenia ekonomickej hodnoty (%)
Dodávatelia 61,2
Miestna komunita 0,3
Akcionári a investori 2,6
Veritelia 0,3
Zamestnanci 12,3
Vláda 6,8
Nerozdelený zisk 10,2
This image is ratio of economic value distributed info-graphic.

Spáva o hospodárskej výkonnosti

37,4MB STIAHNUŤ PDF