Filozofia

Náš prísľub

Ako popredná globálna spoločnosť sme sa zaviazali konať zodpovedne.

 
 • Filozofia

Spoločnosť Samsung sa zaviazala dodržiavať miestne zákony a nariadenia a všetci naši zamestnanci musia postupovať v súlade s prísnym globálnym kódexom správania. Veríme, že etický prístup nám umožňuje reagovať na rýchle zmeny v globálnom obchodnom prostredí a takisto budovať dôveru, ktorú do nás vkladajú zainteresované strany vrátane zákazníkov, akcionárov, zamestnancov, obchodných partnerov a miestnych komunít. Cieľom spoločnosti Samsung je stať sa jednou z najetickejších spoločností na svete, preto aj naďalej pokračujeme v školeniach pre našich zamestnancov, využívame monitorovacie systémy a presadzujeme spravodlivé a transparentné riadenie.

Filozofia a ciele spoločnosti Samsung

Spoločnosť Samsung sa riadi jednoduchou obchodnou filozofiou: venovať svoj talent a technológie na vytvorenie prvotriednych produktov a služieb, ktoré prispejú k lepšej globálnej spoločnosti. Aby to bolo možné dosiahnuť, spoločnosť Samsung stavila na ľudí a technológie.

1Základné prvky riadenia  

 • Ľudské zdroje a technológie

  · Rozšíriť rozvoj ľudských zdrojov a technologické prvenstvo využitím princípov riadenia
  · Zvýšiť synergie celého systému riadenia využitím ľudských zdrojov a technológií

2Ciele spoločnosti (interné ciele)  

 • Vytvárať tie najlepšie produkty a služby

  · Vytvárať produkty a služby, ktoré zákazníkom prinesú maximálnu spokojnosť
  · Udržať si celosvetové prvenstvo vo svojej oblasti

3Ciele spoločnosti  

 • Byť prínosom pre spoločnosť

  · Prispievať k všeobecným záujmom a lepšiemu životu
  · Naplniť náš záväzok voči členom komunity