Vízia 2020

V čo veríme

Spoznajte princípy formujúce našu víziu budúcnosti

 

Vízia 2020

„Inšpirovať svet, vytvárať budúcnosť.“

Vízia 2020 je podstatou nášho záväzku vytvoriť lepší svet plný krajších digitálnych zážitkov prostredníctvom inovatívnych technológií a produktov.
Cieľom našej vízie je stať sa obľúbenou značkou, inovatívnym výrobcom a obdivovanou spoločnosťou. S týmto cieľom smerujeme svoje snahy ku kreativite a inováciám, zdieľame hodnoty s našimi partnermi a výnimočnými ľuďmi.
Naša vášeň pre inovácie a optimalizovanú prevádzku nám umožňuje vytvárať tie najlepšie produkty a služby na svete.
Tešíme sa na objavovanie nových obchodných oblastí, napríklad elektronické zariadenia pre zdravotníctvo a automobilový priemysel, a pokračujeme v našej ceste dejinami inovácií.
Spoločnosť Samsung Electronics víta nové výzvy a príležitosti s radosťou.

Infografika predstavujúca víziu 2020.
<h3>Táto infografika opisuje zhrnutie vízie 2020 spoločnosti Samsung Electronics. </h3> <ul> <li>Tu začína infografika predstavujúca víziu. Vízia, Inšpirovať svet, vytvárať budúcnosť.</li> <li>Poslanie: Inšpirovať svet našimi inovatívnymi technológiami, produktmi a dizajnom, ktoré obohacujú životy ľudí a prispievajú k sociálnej prosperite vytváraním lepšej budúcnosti. </li> <li>Položky v rámci infografiky Poslanie: Obľúbená značka, Inovatívny výrobca, Obdivovaná spoločnosť</li> <li>Položky infografiky Strategické smerovanie: Kreativita, Partnerstvo, Výnimoční ľudia.</li> </ul>