Sprievodca globálnou navigáciou

Používanie globálneho navigačného panela na našom webe

1. Ako vyhľadať podkategórie súhrnnej navigačnej lišty

sub menus area on global navigation bar sub menus area on global navigation bar

1.1. Ak chcete nájsť podkategórie určitej položky na našom globálnom navigačnom paneli, opakovane stlačte tabulátor, až kým neprejdete na požadovanú položku. Podkategórie sa zobrazia automaticky po stlačení klávesy Enter na danej položke.

Ak chcete napríklad nájsť podkategórie položky ,,Mobilné zariadenia“ prejdite na túto položku opakovaným stlačením tabulátora. Po stlačení klávesy Enter na vybranej položke sa vám zobrazia rôzne podkategórie, ako napríklad ,,Smartfóny, Tablety, Wearables a Príslušenstvo mobilných zariadení.“

1.2. Ak chcete na globálnom navigačnom paneli prejsť položkami určitej skupiny, stlačte tabulátor, keď je namierený na hlavnú položku.

Ak chcete prejsť položkami skupiny ,,Smartfóny“, stlačte tabulátor, keď je na túto položku namierená klávesnica.

1.3. Ak chcete na globálnom navigačnom paneli prejsť na ďalšiu skupinu, opakovane stlačte tabulátor, až kým neprejdete všetkými položkami v danej skupine. Ďalším prvkom v zameraní bude nasledujúca skupina.

Ak chcete napríklad prejsť na ďalšiu skupinu za skupinou ,,Smartfóny, Tablety, Wearables, Príslušenstvo pre mobilné telefóny“, opakovane stlačte tabulátor, až kým neprejdete všetky položky v danej skupine. Po stlačení tabulátora na poslednej položke v skupine sa zameranie klávesnice presunie na nasledujúcu skupinu (,,Samsung Pay“).

1.4. Ak sa chcete na globálnom navigačnom paneli vrátiť na predchádzajúcu položku, podržte klávesu Shift a stlačte tabulátor. Tak sa zamierenie klávesnice presunie na predchádzajúcu položku. Kombináciu kláves Shift+tabulátor môžete použiť opakovane a vracať sa späť podľa potreby.

Ak sa chcete napríklad vrátiť na položku ,,Smartfóny“, keď je zameranie klávesnice na položke ,,Tablety“, stlačte jedenkrát Shift+tabulátor.

2. Používanie vyhľadávania na globálnom navigačnom paneli

search area on global navigation bar search area on global navigation bar

2.1. Ak chcete na globálnom navigačnom paneli presunúť zameranie na vyhľadávacie pole, opakovane stlačte tabulátor, až kým neprejdete všetkými možnosťami ponuky a zameranie klávesnice sa nepresunie na ikonu ,,Hľadať“. Následne stlačte klávesu Enter.

2.2. Ak chcete do vyhľadávacieho poľa na globálnom navigačnom paneli zadať nejaký výraz, v tom prípade stlačte tabulátor jedenkrát, keď je zameranie klávesnice na ikone ,,Hľadať“.
Tak sa zameranie presunie z ikony Hľadať do vyhľadávacieho poľa. Odteraz môžete zadať kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.

2.3. Ak chcete prechádzať návrhmi hľadania na globálnom navigačnom paneli, potom po zadaní kľúčového slova do vyhľadávacieho poľa opakovane stlačte tabulátor, až kým sa zameranie klávesnice nepresunie na prvý návrh v zozname.

Teraz môžete opakovaným stlačením tabulátora prechádzať na ďalšie návrhy.

2.4. Ak chcete na globálnom navigačnom paneli vyhľadať nejaký navrhovaný výraz, stlačte klávesu Enter, keď je zameranie klávesnice na tomto výraze.

Táto akcia vás prenesie na stránku ,,Výsledky vyhľadávania“ s produktmi a obsahom, ktoré vyhovujú navrhovanému kľúčovému slovu.

2.5. Ak chcete vyhľadať rovnaké slovo, aké ste zadali na globálnom navigačnom paneli, stlačte po zadaní výrazu klávesu Enter.

Táto akcia vás prenesie na stránku ,,Výsledky vyhľadávania“ s produktmi a obsahom, ktoré vyhovujú zadanému kľúčovému slovu.

3. Používanie nákupného košíka na globálnom navigačnom paneli (v krajinách, ktoré ponúkajú možnosť on-line nákupu)

3.1. Ak si chcete prehliadnuť položky nákupného košíka na globálnom navigačnom paneli, prechádzajte opakovaným stláčaním tabulátora po položkách ponuky, až kým sa zameranie klávesnice nepresunie na nákupný košík. Potom stlačením klávesy Enter rozbaľte obsah nákupného košíka a zobrazte si produkty, ktoré v ňom máte vložené.

Odkaz na nákupný košík bude na globálnom navigačnom paneli dostupný len v tom prípade, ak máte v nákupnom košíku vložené nejaké produkty.

3.2. Ak chcete z nákupného košíka na globálnom navigačnom paneli odobrať nejakú položku, opakovane stlačte tabulátor v rozbalenomnákupnom, až kým sa zameranie klávesnice nepresunie na voľbu ,,Odobrať z košíka.“ Stlačením klávesy Enter odoberiete danú položku z košíka.

Odkaz na nákupný košík bude na globálnom navigačnom paneli dostupný len v prípade, ak máte v nákupnom košíku vložené nejaké produkty.

3.3. Ak chcete z globálneho navigačného panela prejsť na platbu, opakovane stlačte tabulátor v rozbalenom nákupnom košíku, až kým neprejdete všetkými produktmi v košíku. Keď je zameranie klávesnice na poslednej položke, presuňte ju stlačením tabulátora na voľbu ,,Zaplatiť“.

Odkaz na nákupný košík bude na globálnom navigačnom paneli dostupný len vtedy, ak budete mať v nákupnom košíku vložené nejaké produkty.

Sprievodca ponukou filtrov

Používanie ponuky Filter na našom webe

1. Ako otvoriť alebo vynechať ponuku Filter

filter menu area filter menu area

1.1. Ak chcete otvoriť ponuku Filter, stlačte opakovane tabulátor, až kým sa zameranie klávesnice nepresunie na nejakú položku filtra. Teraz môžete ďalším stlačením tabulátora preskočiť na prvú voľbu ponuky.

1.2. Ak chcete ponuku Filter vynechať, niekoľkokrát stlačte tabulátor, keď sa zameranie klávesnice nachádza na nejakej položke filtra.

Tak sa zameranie klávesnice presunie cez skupinu filtrov. Keď bude zameranie klávesnice na poslednej skupine filtrov, ponuku Filter opustíte s jedným stlačením tabulátora a môžete pokračovať na ďalší prvok na stránke.

2. Prechádzanie a výber volieb filtra

filter options area filter options area

2.1. Ak chcete v ponuke Filter rozbaliť nejakú skupinu a zobraziť jej voľby, stlačte po zameraní na skupinu jedenkrát klávesu Enter.

Tak sa skupina rozbalí a zobrazia sa jej voľby.

2.2. Ak chcete v ponuke Filter preskočiť na prvú voľbu skupiny, stlačte jedenkrát tabulátor, keď je zameranie klávesnice na danej skupine. Tak sa zameranie presunie na prvú voľbu v danej skupine.

2.3. Ak chcete v ponuke Filter preskočiť na ďalšiu skupinu, stlačte jedenkrát tabulátor, keď sa zameranie klávesnice nachádza na predchádzajúcej skupine. Ak je skupina rozbalená, musíte tabulátor stláčať opakovane, až kým neprejdete všetkými dostupnými voľbami v danej skupine.

2.4. Ak chcete v ponuke Filter preskočiť na ďalšiu skupinu, stlačte jedenkrát tabulátor, keď sa zameranie klávesnice nachádza na predchádzajúcej skupine. Ak je skupina rozbalená, musíte tabulátor stlačiť opakovane, až kým neprejdete všetkými dostupnými voľbami v danej skupine.

2.5. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu voľbu alebo skupinu filtrov, v ponuke Filter podržte klávesu Shift a jedenkrát stlačte tabulátor. Tak sa
zameranie klávesnice presunie na predchádzajúcu položku. Kombináciou kláves Shift+tabulátor môžete použiť opakovane a vracať sa tak späť podľa
potreby.

2.6. Voľbu filtra vyberiete jedným stlačením medzerníka. Opätovným stlačením medzerníka zas výber voľby filtra zrušíte.

3. Zrušenie všetkých vybraných titulov

clear all of filter menu area clear all of filter menu area

3.1. Ak chcete v ponuke Filter prejsť na voľbu ,,VYMAZAŤ FILTRE“, stláčajte opakovane tabulátor, až kým neprejdete všetky dostupné filtre, keď je zameranie klávesnice na poslednom filtri, presuňte ho stlačením tabulátora na voľbu ,,VYMAZAŤ FILTRE“.

3.2. Ak chcete v ponuke Filter zrušiť výber všetkých vybraných filtrov, stlačte klávesu Enter jedenkrát, keď je zameranie klávesnice na voľbe ,,VYMAZAŤ
FILTRE“. Týmto spôsobom zrušíte výber všetkých predchádzajúcich volieb.

Sprievodca odkazmi ,,Preskočiť na“

Používanie odkazov ,,Preskočiť na“ na našom webe

1. Používanie odkazov ,,Preskočiť na“

skip to content skip to content

1.1. Preskočiť na obsah. Toto je prvý odkaz, s ktorým sa po stlačení tabulátora stretnete na našich stránkach. Ak chcete vynechať globálny navigačný panel a prejsť na stránke priamo na časť s obsahom, stlačte klávesu Enter, keď je zameranie klávesnice na odkaze ,,Preskočiť na obsah“.

1.2. Preskočiť na pomocníka pre uľahčenie prístupu. Toto je druhý odkaz, s ktorým sa na našich stránkach stretnete, keď ich prechádzate pomocou tabulátora. Ak chcete preskočiť celú stránku a prejsť priamo na odkaz pomocníka na zjednodušenie prístupu v ponuke záhlavia, stlačte Enter, keď sa zameranie klávesnice nachádza na odkaze ,,Preskočiť na pomocníka pre uľahčenie prístupu.“