Zjednodušenie prístupu k mobilným zariadeniam Galaxy

Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. To zahŕňa možnosti pre „Čítačka obrazovky“, „Zlepšenia viditeľnosti“, „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť'. Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. To zahŕňa možnosti pre „Čítačka obrazovky“, „Zlepšenia viditeľnosti“, „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť'.

Pomocné menu

Asistenčné menu bolo navrhnuté pre osoby s poruchami motoriky alebo inými fyzickými postihnutiami. Pomocou asistenčného menu máte prístup k hardvérovým tlačidlám a k všetkým častiam obrazovky jednoduchým ťuknutím alebo potiahnutím.

* Obrázky zariadení sú simulované pre ilustračné účely.