Zjednodušenie
prístupu k
nositeľným
zariadeniam

Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch s otvoreným menu zjednodušenia prístupu. Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch s otvoreným menu zjednodušenia prístupu.

Čítačka obrazovky

Voice Assistant

Získajte hovorenú spätnú väzbu na opis toho, čo sa zobrazuje na obrazovke a na čo môžete ťuknúť, čo môžete vybrať alebo zapnúť.

* Dostupnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Možnosť Voice Assistant sa zapína. Používa sa funkcia na označenie „desať osem ráno“ prostredníctvom hlasovej správy. Možnosť Voice Assistant sa zapína. Používa sa funkcia na označenie „desať osem ráno“ prostredníctvom hlasovej správy.

* Dostupnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Tmavá obrazovka

Majte obrazovku vždy v tmavom motíve z dôvodu ochrany súkromia.

* Dostupnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Pohľad spredu na zariadenie Galaxy Watch a snímka obrazovky, na ktorej sa zapína možnosť menu Tmavá obrazovka. Keď hodinky s tmavou obrazovkou mohli informovať o aktuálnom čase, „desať osem ráno“. Pohľad spredu na zariadenie Galaxy Watch a snímka obrazovky, na ktorej sa zapína možnosť menu Tmavá obrazovka. Keď hodinky s tmavou obrazovkou mohli informovať o aktuálnom čase, „desať osem ráno“.

* Dostupnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Vylepšenia viditeľnosti

Odtiene sivej /
Inverzné farby

Prepnite z čierneho motívu na biely alebo invertujte farby obrazovky pre lepšiu viditeľnosť a navigáciu.

Obrazovka hodiniek s bežným zobrazením a zobrazením „odtiene sivej“. Bežná obrazovka hodiniek s možnosťou menu Inverzné farby a obrazovka hodiniek so zapnutou funkciou „Inverzné farby“. Pri použití možnosti „odtiene sivej“ sa všetky farby na obrazovke hodiniek, vrátane ikon, zmenia na čiernobiele zobrazenie. Pri zapnutí funkcie „Inverzné farby“ budú všetky farby pozadia a textu inverzné. Obrazovka hodiniek s bežným zobrazením a zobrazením „odtiene sivej“. Bežná obrazovka hodiniek s možnosťou menu Inverzné farby a obrazovka hodiniek so zapnutou funkciou „Inverzné farby“. Pri použití možnosti „odtiene sivej“ sa všetky farby na obrazovke hodiniek, vrátane ikon, zmenia na čiernobiele zobrazenie. Pri zapnutí funkcie „Inverzné farby“ budú všetky farby pozadia a textu inverzné.

Lupa

Trojitým ťuknutím jedným prstom môžete zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie.

Dvojica hodiniek Galaxy Watch. Na prvých je položka menu Lupa, na druhých je ukázané priblížené zobrazenie. Dvojica hodiniek Galaxy Watch. Na prvých je položka menu Lupa, na druhých je ukázané priblížené zobrazenie.

Vibračné hodinky

Získajte aktuálny čas vo forme vibrácií ťuknutím dvomi prstami na ciferník.

Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Vibračné hodinky. Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Vibračné hodinky.

Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu

Stíšiť všetky zvuky

Vypnite všetky zvuky vrátane telefonických hovorov.

* Dostupnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Stíšiť všetky zvuky. Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Stíšiť všetky zvuky.

* Dostupnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Monofónny zvuk

Prepnite stereo zvuk v slúchadlách na mono.

Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Monofónny zvuk. Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Monofónny zvuk.

Rozšírené nastavenia

Pripomenutia oznámení

Dostávajte zvukové alebo vibračné upozornenia, ktoré vás budú informovať o neprečítaných oznámeniach.

Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Pripomenutia oznámení. Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Pripomenutia oznámení.

Rýchly prístup
k nástrojom
zjednodušenia
ovládania

Trojitým ťuknutím dvomi prstami na ktorejkoľvek obrazovke môžete rýchlo prejsť na funkcie zjednodušenia prístupu alebo do nastavení zjednodušenia prístupu.

* Dostupnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Trojité ťuknutie dvomi prstami. Pohľad spredu na hodinky Galaxy Watch zobrazujúce zapnutú položku menu Trojité ťuknutie dvomi prstami.

* Dostupnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

* Obrázky zariadení sú simulované na ilustračné účely.