Sprievodca panelom navigácie

Používanie panelu navigácie na našej webovej stránke

Ako vyhľadať podkategórie na našom paneli navigácie

KROK 1

Pre vyhľadanie podkategórií položky na našom paneli navigácie stlačte klávesu Tab toľkokrát, pokým sa nedostanete na danú položku. Ak máte vybranú danú položku, stlačte klávesu Enter pre otvorenie menu podkategórií a opäť použite klávesu Tab pre zvolenie podkategórie.

Zväčšený obrázok menu Mobilné zariadenie v Samsung.com GNB Zväčšený obrázok menu Mobilné zariadenie v Samsung.com GNB

KROK 2

Na presun do ďalšej položky na paneli stlačte klávesu Tab toľkokrát, pokým neprejdete všetkými podkategóriami v aktuálnej položke. Ďalším prvkom, na ktorý sa prejde je nasledujúca položka.

Napríklad pre prechod na ďalšiu položku stlačte klávesu Tab toľkokrát, pokým neprejdete všetkými podkategóriami v aktuálnej položke. Keď stlačíte Tab pri podkategórii v položke, prejdite na ďalšiu položku na paneli navigácie.

Zväčšený obrázok menu Samsung Pay v Samsung.com GNB Zväčšený obrázok menu Samsung Pay v Samsung.com GNB

KROK 3

Keď sa chcete vrátiť do predchádzajúcej položky na paneli navigácie, podržte klávesu Shift a stlačte raz klávesu Tab. Tak prejdete na predchádzajúcu položku. Môžete stlačiť Shift+Tab viackrát a pohybovať sa tak nazad, podľa toho, ako to budete potrebovať. Napríklad, ak by ste sa chceli dostať na podkategóriu Galaxy S, zatiaľ čo ste na podkategórii Galaxy Note, stačí potlačiť Shift+Tab len raz.

Zväčšený obrázok menu Galaxy Note v Samsung.com GNB Zväčšený obrázok menu Galaxy Note v Samsung.com GNB

KROK 4

Na zavretie otvoreného menu podkategórií použite klávesu Tab, ktorou sa presuniete na tlačidlo "zavrieť menu" a stlačte klávesu Enter.

Zväčšený obrázok tlačidla Zavrieť v Samsung.com GNB Zväčšený obrázok tlačidla Zavrieť v Samsung.com GNB

Ako vyhľadať podkategórie na paneli navigácie na mobile