Inteligentnejší spôsob používania telefónu.

Vďaka aplikácii Bixby je váš telefón ešte užitočnejší. Naučí sa vaše každodenné úkony, zapamätá si, čo je pre vás dôležité a spolupracuje s vašimi aplikáciami, aby sa urobilo to, čo potrebujete. Jednoducho hovorte, ťuknite alebo napíšte, čo potrebujete, a Bixby je k dispozícii.

Muž na skateboarde predvádza skok cez mostík. Pohľad spredu na zariadenie Galaxy S9 Midnight Black so správou „Snímať fotografiu" na obrazovke

* Bixby (Hlas) rozpozná len určité prízvuky a dialekty angličtiny (USA), kórejčiny a mandarínskej čínštiny. Ďalšie jazyky budú podporované čoskoro.
* Používanie služby Hlas Bixby môže byť v určitých situáciách obmedzené okrem iného počas nahrávania média (Video/Hra/Hlas) a počas hovoru (vrátane odchádzajúceho hovoru), pri dokovaní na stanici DeX Station, v režime DeX, režime maximálneho šetrenia, tiesňovom režime, detskom režime Kids Mode a aplikácii MirrorLink™.

Pomocou svojho hlasu odteraz dokážete viac.

Ovládajte váš telefón a aplikácie hlasom, aby ste robili viac a rýchlejšie. Inteligentné hlasové rozhranie aplikácie Bixby vám umožňuje dokončiť úlohy pomocou rýchleho príkazu.

Pravá ruka držiaca telefón Galaxy S9 Midnight Black so spustenou službou Hlas Bixby

Okamžitý prístup.

Ak chcete aktivovať službu Bixby, stlačte a podržte tlačidlo na ľavom okraji obrazovky pod ovládačmi hlasitosti. Dokonca aj ak ste v aplikácii, služba Bixby je vzdialená iba na stlačenie jediného tlačidla.

Bočný pohľad na telefón Galaxy S9 Midnight Black položené po pravej ruke.

Spravte to rýchlejšie.

Aplikácia Bixby pozná vaše aplikácie a aj to, ako ich použiť – ako je písanie správy priateľovi, fotografovanie alebo správa nastavení.

Obrázok usmievajúcej sa ženy s potápacím prístrojom a morom v pozadí.

Hovorte prirodzene.

Aplikácia Bixby rozumie tomu, čo hovoríte, a časom sa zlepšuje. Aplikácia Bixby vám zjednodušuje život tým, ako sa učí rozpoznávať váš štýl hovorenia a vaše najčastejšie činnosti.

Obrázok telefónu Galaxy S9 Midnight Black so správou „Nasnímať túto obrazovku a poslať ju správou Jane.“ zobrazenou na obrazovke.

Hladká komunikácia.

Aplikácia Bixby prekračuje štandard obyčajných hlasových príkazov a to tým, že umožňuje hladké prechody medzi režimami interakcie. Môžete vysloviť príkaz, zadať akciu alebo ťuknúť na nejakú navrhovanú.

Pohľad zboku na rozprávajúcu ženu dívajúcu sa na telefón Galaxy S9 Orchid Gray.

Prispôsobte si príkazy.

Použite rýchle príkazy v aplikácii Bixby a jedným jednoduchým príkazom uveďte do pohybu sled úkonov.
Vytvorte si vlastné prispôsobené Rýchle príkazy a urobte viac pomocou menšieho množstva príkazov.

Pohľad spredu na zariadenie Galaxy S9 Midnight Black so selfie dievčaťa. Prispôsobené rýchle príkazy s názvom „Čas na selfie” prebiehajú prostredníctvom spustenia sledu akčných správ „Nasnímať selfie” a „Otvor galériu a ukáž mi najnovší obrázok”.

Požiadajte o pomoc spoločnosť Samsung

Máte ešte nejaké otázky?

* Obrázky obrazovky sú simulované na ilustračné účely.
* Momentálne dostupné so zariadením Galaxy S9/S9+/Note8/S8/S8+.
* Dostupnosť služby sa môže líšiť v závislosti od príslušnej krajiny.
* Služba Hlas Bixby ovláda vybrané aplikácie. Ostatné aplikácie budú podporované čoskoro.
* Vyžaduje sa prihlásenie do konta Samsung Account a pripojenie k dátovej sieti (Wi-Fi alebo dátová sieť).
* Používateľské rozhranie sa môže meniť a líšiť v závislosti od zariadenia.