KOMERČNÉ (CAC)

KOMERČNÉ (CAC)

Komerčné klimatizačné systémy Samsung využívajú pokročilé technológie na zabezpečenie tichej prevádzky, optimálneho komfortu a vynikajúceho výkonu.

Vonkajší priestor

Vnútorný priestor

 
Náš kompletný sortiment systémov klimatizácie
A CAC Outdoor unit A CAC Outdoor unit