KOMERČNÉ (CAC)

A 4-way cassette unit in a retail environment A 4-way cassette unit in a retail environment

KOMERČNÉ (CAC)

Komerčné klimatizačné systémy Samsung využívajú pokročilé technológie na zabezpečenie tichej prevádzky, optimálneho komfortu a vynikajúceho výkonu.

A 360 Cassette unit A 360 Cassette unit

Vonkajší priestor

Vnútorný priestor

 
Náš kompletný sortiment systémov klimatizácie
A CAC Outdoor unit A CAC Outdoor unit