COVID-19 info

Situácia ohľadom lobálneho koronavírusu (COVID-19) je bezprecedentným obdobím, ktoré ovplyvňuje náš každodenný život. Vieme, že táto situácia ovplyvnila každého z vás inak a že COVID-19 bude mať trvalý vplyv na našu spoločnosť.

 

V poslednej dobe sa náš každodenný život zmenil úplne dramaticky - nielen v spôsobe akým pracujeme, ale aj ako interagujeme so svojím okolím. V tomto čase neočakávanej a bezprecedentnej nepriazne osudu sa spoločnosť Samsung naďalej neoblomne zameriava na inováciu a zlepšenie komfortu vnútorného prostredia. Veríme, že technológia je naším mostom k lepšej budúcnosti a bude ním aj v tomto komplikovanom období.

Napriek tomuto náročnému obdobiu máme v spoločnosti Samsung veľkú dôveru v našu odolnosť a odhodlanie a veríme, že spolu s ľuďmi, ktorí boli jadrom nášho podnikania budeme ešte v budúcnosti ešte silnejší.  Snažíme sa chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých našich zamestnancov, partnerov a zákazníkov a minimalizovať dopad na naše aždodenné povinnosti. Dôsledne sledujeme aktuálne informácie od miestnych a medzinárodných zdravotníckych orgazácií vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Zdieľame aktualizácie týkajúce sa akýchkoľvek zmien v našich prevádzkach hneď ako je to možné, aby sme chránili našich zamestnancov a partnerov v závislosti od vývoja situácie a ri zvažovaní informácií od miestnych, európskych a svetových zdravotníckych organizácií. Pri dodržiavaní právnych predpisov a usmernení miestnych a medzinárodných zdravotníckych orgánov neustále prispôsobujeme svoju činnosť novej situácii a hľadáme nové spôsoby poskytovania podpory našim zákazníkom a partnerom v čo najväčšej možnej miere.

 

V tejto situácii budeme v spoločnosti Samsung naďalej spolupracovať s našimi partnermi pri vytváraní nových a cenných zážitkov pre našich koncových užívateľov. Sme vzdorovití optimisti a veríme v nové možnosti, ktoré prinesie zajtrajšok nám, našim partnerom a ich zákazníkom. Na podporu tých, ktorý inštalujú naše zariadenia sme pripravili alternatívne spôsoby práce tak, aby sme zaistili stále vysoký štandard podpory v týchto neľahkých časoch.

Úprimne ďakujeme všetkým našim zamestnancom za všetko, čo robia, a najmä za podporu, ktorú si poskytujú navzájom, našim partnerom a našim zákazníkom. Našim zákazníkom a partnerom sme vďační za vašu loajálnu podporu.

Informácia pre montážne firmy

Náš team vám môže pomôcť naplánovať  vaše budúce aktivity a hľadať spôsoby, ako čo najlepšie využiť vaše možnosti inštalácií klimatizačných zariadení Samsung. Naši špecialisti sú pripravení poradiť, ako optimalizovať fungovanie našich inštalácií a systémov. Dodávame naše výrobky a sme v kontakte s našimi poskytovateľmi logistických služieb o opatreniach, ktoré prijímajú na základe pokynov úradov. Oslovte miestnu kanceláriu spoločnosti Samsung a diskutujte o tom, ako môžeme spolupracovať.