Udržateľnosť

MÁTE OTÁZKY?
MÁTE OTÁZKY?

Prispievame k ochrane našej planéty

Spoločnosť Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. sa usiluje o zníženie vplyvu všetkých svojich produktov na životné prostredie a zapája sa do rôznych iniciatív v rámci Európy, ako sú programy EPEE (Európske partnerstvo pre energiu a životné prostredie) a EHPA (Európska asociácia tepelných čerpadiel).

Znižovanie emisií F-plynov

Na základe prevratnej legislatívy EÚ zameranej na zníženie emisií F-plynov začala spoločnosť Samsung vo svojich klimatizáciách pre obytné budovy používať nový typ chladiva. Vďaka nízkej hodnote potenciálu globálneho otepľovanie GWP len 675 predstavuje chladivo R32 udržateľné riešenie pre oblasť klimatizácie.

Klimatizácie Samsung Klíma Udržateľnosť životného prostredie

Znižovanie množstva elektronického odpadu

Na splnenie svojich ekologických povinností zaviedla spoločnosť Samsung systémy spätného odberu, ktoré sú v súlade s existujúcimi zákonmi o recyklácii, ako je smernica WEEE (odpadové elektrické a elektronické zariadenia) – nariadenie, ktoré stanovuje ciele týkajúce sa zberu, recyklácie a obnovovania elektronického odpadu.

Klimatizácie Samsung Klíma Udržateľnosť životného prostredie

Smernica o batériách

Spoločnosť Samsung dodržiava smernicu EÚ o batériách – právne predpisy, ktoré upravujú výrobu a likvidáciu batérií.

Klimatizácie Samsung Klíma Udržateľnosť životného prostredie

Obaly šetrné k našej planéte

Dodržiavame predpisy v oblasti obalov v každej krajine, v ktorej sa výrobky spoločnosti Samsung predávajú. Prostredníctvom týchto iniciatív zabezpečujeme, aby sa obaly z našich výrobkov v rámci možností opätovne použili, zhodnotili alebo recyklovali bezplatne pre všetkých spotrebiteľov.

Klimatizácie Samsung Klíma Udržateľnosť životného prostredie

Eko dizajn a energetické štítky

Klimatizácie Samsung Klíma Udržateľnosť životného prostredie  Eko dizajn a Energia

Certifikovateľne udržateľné

Dobrovoľné štítky identifikujú produkty, aby ich spotrebitelia mohli ľahko nájsť. Spoločnosť Samsung získala jeden z najvyšších počtov externe overených certifikácií v odvetví elektroniky na celom svete.

Certifikácia

Kontaktujte nás

Chcete zistiť viac o systémoch klimatizácie od spoločnosti Samsung? Ozvite sa nám.

O riešeniach klimatizácie Samsung

Spoločnosť Samsung prináša revolúciu do sveta úpravy vzduchu prostredníctvom oceňovaných systémov klimatizácie.